2017/02/02

Интимността, Ин и Ян

(Публикувана на 27.03.2015, 18:11)

Здравейте! :) Реших да споделя опита и наблюденията ми по тема, която изследвам от години в дълбочина. Бъдете Съзнателни, четете бавно, потопете се и изследвайте реакциите си към информацията. Ще започна с някои абстрактни дефиниции, лек увод и механизми, след това в типично мой стил направо се гмуркам към основните проблемни зони – като ще Ви ги представя в конкретни проявления (примери) от моя живот и този на други хора, извеждайки други универсални механизми и принципи, които са причините да се случват проявленията в живота ни. Този подход ще е най-адекватен и благоприятен за Вас – когато виждате конкретните примери. Ще гледам да няма дълги и неразбираеми локуми, както и изречения извън основните теми.

Успех по въжения мост! :)Дефиниции:

1) Интимност – определено ще започна с този термин. Винаги, когато съм питал хората какво разбират под интимност’ – те ми отговарят със ‘секс’ (физическото проявления). Тогава трябва да им кажа, че аз влагам нещо повече:

> ако става дума за две Съзнания (примерно мъж и жена), Интимността за мен е процесът на Опознаване и Сливане на двата обекта на ментално (мисловно), емоционално (и чувствено) и физическо ниво ... На всяко едно от тях.

> ако става дума само за едно Съзнание, Интимността е същото нещо, но само между него. Да опознае и да се слее със Себе си – на всяко едно ниво. :) Това ще имам предвид от тук нататък, скъпи читатели. И тъй като подходът ми към изучаването на себе си, другите и света е бил от по-вътрешните слоеве към най-външния – то ще трябва да Ви разочаровам, че няма да научите тук практики как да постигнете множествен оргазъм на ниво физическо тяло (ако сте мъж). Искам да живеете по този начин, а не да имате само някакви мигове, които може и да се доближават до това състояние на Съзнанието, но може и да си седите на повърхността, която е първата болезнена (и неприемлива) истина за Егото („че не е велико, въпреки многогодишния си опит на дадена тема”).

2) Душа – това, което стана модерно да се нарича Висш Аз’. За незнаещите – самият термин бе въведен от автора на Матрицата V”, който беше преведен като Висш Аз’. Хората, нямащи преки преживявания, веднага започнаха да изкривяват и съпоставят, че има ‘висш’ и ‘нисш’ аз. Реалният превод на думата ‘Higher Self’ е: ‘Аз, който се намирам по-високо’ (по-високо да се разбира като в по-високо ниво (реалност) на съществуване). Аз си предпочитам термина Душа.

3) Дух – част от Душата, която може да има физическо тяло (ако обитава тази реалност), но може и да няма. И Душата, и Духът са комбинация от Ин и Ян Енергии. Терминът енергия е наистина труден за дефиниране. И дори няма да опитвам в тази тема, защото ще излезем от основните. Така че няма да се фокусираме върху самата дефиниция на термина енергия, а върху проявленията й.


ИН и ЯН:

Нека да дам абстрактни примери за проявленията (характерните черти) на Ян енергията –> тя е импулсивна, активна, движеща и разширяваща се (във всяка възможна посока).

Нека да смъкнем абстракцията едно ниво надолу – но все още сме в сферата на Абстрактното. Когато например Ви изброя качествата спонтанност’, откровеност, целеустременост и решителност – би трябвало веднага да направите асоциации, че това са абстрактни проявления на някои характерни черти на Ян енергията.

Сега да преминем още едно ниво надолу – към вече конкретните проявления (т.е. тези, които са видими и материални). Например торнадо или бушуващ огън. Погледнете какви проявления на Ян имат – и двете са движещи, активни и експанзивни. Може да продължите да изброявате характеристиките им – давам Ви просто малко примери, без да изчерпвам всичко, за да схванете идеята.


Нека да дам абстрактни примери за проявленията (характерните черти) на Ин енергията – тя е омекотяваща, пасивна, подхранваща и приемаща (абсолютно всичко).

Нека да смъкнем абстракцията едно ниво надолу. Когато Ви изброя качествата нежност, смирение, грижовност и толерантност – би трябвало веднага да ги асоциирате с най-абстрактните черти на Ин.

Сега да преминем още едно ниво надолу – към конкретните проявления. Например земята или водата. Земята е пасивна (не се движи), подхранващата й, грижовна и толерантна роля се състои в умението й да позволява на всичко да расте и живее на повърхността й. Аналогично за водата – ако я разглеждате като океан/море.

Някои обаче с право ще кажат, че земята е и твърда, както и например плодородна (творяща), а в някои случаи е и доста активна (при земетресения например) – така че изглежда сякаш има Ян в нея. Водата пък ако не я разглеждаме като неподвижен океан, а като един планински ручей – тя е подвижна и неконтролируема (експанзивна). Аналогично за въздуха и огъня. Защото където има Ян, има и Ин. Това се вижда от идеограмата – че има малък Ин, където доминиращото проявление е Ян, и обратно – винаги има и Ян характеристики, дори доминиращото проявление на дадено нещо да е Ин. Дори е възможно нещо, което е било с предимно Ян характеристики, да стане предимно с Ин. Съзнанието е причината за такава трансформация.

Преди да продължа – искам да дам още един пример. Нагледал съм се на глупостите, които някои ню ейдж пропагандатори пишат за „мама земя” и „мама слънце”, и изобщо на всякакви такива дезинформационни, псевдо-езотерични думи, подплатени единствено с невежество и неразбиране на Мирозданието като това, което то Е. Няма да се впускам и да разглеждам в момента кой и защо има интереси да се възвеличава или патриархата и мъжкото начало, или матриархата и женското такова. Самата идея да се прави това нещо говори сама по себе си къде се намира това Съзнание в еволюционната пътека. Ин не е по-важен от Ян. Ян не е по-важен от Ин. И двете са Еднакво Важни! И двете са неделими! И двете са като скачени съдове – дисбаланс и смущения в едното проявление, моментално повлиява на другото. И това, скъпи читатели, ще Разберете в целия този текст – ако подходите към него, проявявайки най-абстрактните черти на Ин и Ян. :)

Да вземем Слънцето – сферичната му форма с право ще се възприеме като Ин проявление, но самото му излъчване (и даване) на Енергия са си Ян характеристики и само слепец (и в преносния, и в буквалния смисъл на думата :D) би отрекъл това.

С бодри крачки започваме да стигаме до въпроса с телата на хората – по принцип, в над 70% от случаите (грубо казан процент), мъжкото тяло е повече проводник на Ян аспектите (но има Ин в себе си) на Духа (обитаващ тялото). Аналогично за женското тяло. Това е така, защото самият ни Дух (както написах по-рано) е едновременно изтъкан от Ин и Ян Енергии. Това неестествено състояние на Духа (да обитава тяло, което ще е проводник повече на единия поток от Енергии) е нещо ново за него и наистина си е предизвикателство. Тези от Вас, които са нямали някакви екзотични вътрешни преживявания в други реалности, където сте в дух форма (докато сънувате, или пък в будно състояние) – Знаят каква голяма разлика е, когато Фокусът на Съзнанието не е ограничен върху физическото тяло от мъжки или женски пол. Дори самите преживявания, докато сте отвъд Тялото си – са наситени с по-голяма чувствителност и дълбочина, с повече възможности.


И идваме до интересна стъпка – има ли Чисти/Автентични Ин и Ян характеристики, и има ли други? Отговорът е лесен, но и коварен – защото ако не сте го преживявали и се оставите на егото, то веднага ще заеме дуална позиция от рода на „това е морално и правилно”, а „другото е неморално, низшо и деградирало”. Ето защо, бидейки писател на тази тема – Осъзнавам капаните. Не че Вие няма да попаднете в тях, дори да дам най-доброто от себе си – както междудругото ще се убедите в историите ми по-нататък в темата, но нека поне дам най-доброто обяснение, пък от Вас си зависи как ще го интерпретирате.

На ниво Източник всяка идея е равноправна и има свободата да се проявява. Какво може да извлечете от предходното изречение? Приемете, че Ви казвам истината и го прочете отново.
Какво аз виждам – виждам Автентичен Ин (толерантност към всичко) и виждам Автентичен Ян (свободата да се проявява, да бъде даденото нещо – да живее, то Е)  ... :)

Сега да приемем, че горното изречение не е вярно. Как ще ми го докажете? Как бихте ми доказали например, че твърдението да слушам музика и твърдението ‘да рисувам’ не са равноправни и валидни мисли (и действия)? Ако сте музикант или певец, ще имате Субективното мнение, че действието да слушам музика’ е по-хубаво и по-велико от да рисувам’. Обаче ако имате интерес към художественото изкуство, ще ми кажете обратното. Ако пък сте непукисти и неспособни да оцените тези две велики идеи и преживявания, ще ми кажете: „Не ми пука за тях. Трябват ми пари и храна.”. Ще бъде Радващо ако има четвърти тип хора, които ще ми кажат „Аз Оценявам и двете преживявания, приемам ги за валидни и ги оставям да се проявяват.”

Какви изводи можем да си извадим от тези четири случая? Сега ще следва моя отговор, така че ако искате – винаги в темата, когато видите мой въпрос, опитайте сами да си отговаряте, пък след това продължавайте с темата. Ето така се подхожда Изследователски и Любознателно, а не консуматорски към каквото и да е. Опитвайте се – дори да Ви отнеме ден-два ... Тя темата ми няма да Ви избяга.

И така – моите изводи от примера с четиримата хубавци. Първите двама са повлияни от Субективните им мнения – те не могат да бъдат Обективни, нито да надскочат субективизма си. Не могат да Оценят тези две преживявания (защото ще отхвърлят другото). Какво влагам аз лично под думата Оценяване? Според мен има два основни вида Оценяване – когато нещо докосне Сърцето ти (сърдечния енергиен център, с други думи чакра) много Дълбоко ... или когато нещо докосне и Сърцето, и Коронният ти център. Второто нещо може да стане ако поне на Несъзнателно ниво Душата ти е Оценила мисловния компонент на нещото – т.е. причината защо това нещо съществува и е незаменимо. Ако успеете да бъдете Съзнателни за този процес, настъпва Цялостен оргазъм, защото се свързвате с Душата си и вече Знаете ясно отговора ... Вече знаете и чувствате колко безценно и велико е даденото нещо. :)


Егото

Третият тип оценяване (неслучайно го написах с малка буква) е заемане на дуална позиция от егото Ви, което или ще критикува и отхвърля нещото, или ще го възвеличава като най-ценното и важно нещо. В тези моменти я няма Вътрешната и Чиста Радост при сърдечния и коронния център. Ако пък случайно има наченки на това нещо (т.е. чувствате и усещате нещо) – то е с много по-ниско качество и е външно’ по природа, закачате се за даден енерго-информационен поток, който е създаден и поддържан от група Съзнания. Групата винаги варира – от единици до милиони. Закачайки се и приемайки го – то вече става вътрешно и част от вас.

Тъй като предходните изречения звучат може би сложно, обяснявам с конкретен и простичък пример. Някой от вас решава да почне да чете за кармата като концепция. Нека да предположим, че няма предубеждения към кармата и за първи път започва да се запознава с даден текст на такава тематика. Да речем, че е опиянен от темата. Започва да чувства със сърцето си лека блаженост и топлина, и веднага заема позицията това е истина, ще защитавам тази идея и проповядвам на други’. Моментът, в който вече го прави – той започва да подхранва енергийно (защото мислите и емоциите са енергия) тази концепция. Той започва да става все по-субективен, все по-затворен и капсулиран към дадената философия, религия, учение – каквото и да е. Дори човек да е – любимата/любимия, родата и т.н.т.

И тук е първият препъни камък за повечето, защото те ми казват „Е какъв е проблема, когато аз се чувствам радостен и сърцето ми е пълно, четейки това и онова?” ; И когато аз съм едновременно вътре и извън ситуацията им, но те са само вътре в случващото – почти никога не могат да осъзнаят аргументите ми (особено ако нямат качества и зрялост). Дори изкривяват думите ми, защото си мислят, че аргументите ми са с цел да докажа кой е прав и кой не е, т.е. те мислят дуално. Те не могат да приемат, че и двамата можем да сме верни ... или пък неверни от друга перспектива. :) Но ако другият човек беше Истински толерантен и отворен за новите идеи и разсъждения, ако проявяваше автентичен Ин и Ян – нямаше да има капсулиране, ограничаване, стагнация, а щеше да има живот, движение, обогатяване. Дори понякога цената на трансформацията да е болка/страдание. Болката и страданието са причинени от привързването към старите концепции, преживявания, хора. Те идват от егото, което изпитва страх от новото, неизвестното и различното. Защото новото има възможността да разруши цялата фалшива сигурност и структура, която сме строяли с години, която сме подхранвали с енергията си (мислите и емоциите) .... И когато се изправя, и моите мисли влязат във взаимодействие с чуждите – в момента, в който Дуалното Съзнание се докосне до новото – ще изпита болка, вина, срам или гняв (на физическо ниво, на емоционално и на ментално). Повечето от вас знаят проявлението на физическо ниво – едно жегване на тялото, един дискомфорт около сърдечния център, и повечето правите незрялата грешка да отхвърлите новата информация, да критикувате другия и да хвърлите вината за липсата на комфорт у вас върху другия човек, да изкривите намеренията му – защото вие чувствате „лоши неща във вас”.

Колко пъти съм попадал в такива ситуации, без значение с мъже или жени ... И непознавайки в Дълбочина процесите, както и други неща – които не засягам засега, жените например ми казват „А-а-а, не, аз го чувствам и усещам лошо със сърцето, така че информацията и намеренията ти са лоши. Интуицията ми ...” след което се цупят, сърдят, спират да говорят или направо прекратяват взаимоотношенията. Мъжете пък или подивяват и връхлитат на физическа разправа, или се почва умствена такава, която също завършва с цупене, сърдене и прекратяване на взаимоотношенията.

Класика в жанра, нали?

Започнах да говоря за егото. Преди си мислих, че хардуерът на егото – е рептилоидният мозък на хората. (Така както жлезите са материалното/конкретното проявление на това, което наричаме енергийни центрове.) Оказа се истина, но когато задълбах още повече в самото его, сега бих го определил като най-външния и груб слой на Съзнанието ни! Т.е. то е част от нас (не само от нас, докато имаме тяло и рептилоиден мозък) – а от Духа, обитаващ тялото. Респективно и нагоре по веригата – част е и от Душата ни. Сега се сетих, че изпуснах да дам някакво определение за Съзнание. Съзнанието е абстрактен инструмент на Духа, обитаващ Тялото.

Когато присъствате на мига, докато вършите нещо – това е Съзнанието. :)
Когато ходите на улицата и не сте съзнателни за всяка крачка и самия механизъм, по който тялото се движи – това е част от Несъзнанието/Несъзнателното Ви. Когато дърдорите, без да Осъзнавате какво казвате – това е част от Несъзнанието Ви.

Можем да кажем, че Съзнанието е предимно наша Ян характеристика, а Несъзнанието е Ин такава. Но както виждате от примера с тялото – Несъзнанието може да предизвика движение и действие (Ян характеристики), а Съзнанието да е в тих и приемащ (Ин) режим – приемащ информация от Несъзнанието. Винаги има Ин и Ян ... :)
Отделно, че самото Несъзнателно може да го разделим на индивидуално такова и на колективно, нооо да не се отплесваме.

Как открих, че егото е част от Съзнанието ни? Видях в него искрата на Индивидуализма. Макар тя да е твърда и тежка. И тъй като съм имал преживявания отвъд тежкия слой на егото, можех да видя разликата. Когато и на вас Ви се случи, определено ще почнете да търсите начини как да надмогнете това его, защото нито ни обогатява, нито ни позволява дълбоки преживявания (на ментално, чувствено и телесно ниво), на всичкото отгоре егото цикли около едни и същи стари неща и има страх към новото и несигурното. Това е едно от най-трудните неща – да Осъзнаеш природата на егото и да я трансформираш. Занимавам се от години с това нещо и определено виждам напредък в мен, но виждам и улавям кога има останали още в мен стари и нерешени проблеми, надхвърлящи периода откакто съм роден. И когато тези мисловни потоци са били подхранвани с години/животи (на другите Ви Аз) – е толкова по-трудно да ги премахнете и да не излизат от Несъзнанието Ви.

Винаги има следващи пластове на егото – стават все по-фини, но имат същите компоненти, които Ви описах –> всяка мисъл, колкото и невинна и добра да Ви изглежда, циклична ли е, създава ли привидна сигурност и пречи ли Ви да продължите напред към новото, и не можете ли да почувствате чистата радост, докато живеете с тези мисли .... това е отново егото.


Дуалното и Отвъд Дуалното

Ще започна както направих с Ин и Ян – опитвайки се да обясня първо абстрактно нещата, след което ще видите една моя конкретна случка, а след нея ще дам примери за дуални мисловни модели и изводи. Пиша това, за да сте наясно, че може нищо да не разберете в следващите два параграфа, но ако се върнете на тях точно преди да почнете със С2 – не би трябвало да имате проблеми в разбирането на думите ми.

Всички сме чували за вселенския закон „Подобното привлича подобното”, както и твърдението „Противоположното привлича противоположното”. Повечето хора обаче заемат дуална позиция дори върху тези две твърдения и приемат само едното за истина, или другото. Не могат да приемат тези привидно взаимноизключващи се (парадоксални) твърдения. Логиката на егото е прекършена.

Тънкият момент е в това, че първият закон доминира над втория само тогава, когато Съзнанието (и Несъзнанието) Ви оперира(т) отвъд Дуалния режим. Вторият интересен момент е, че когато човек е Съзнателен – без значение дали в дуален или отвъд дуален режим, ще привлича и търси подобни на него хора и преживявания. Когато обаче пребивавате Съзнателно в дуален режим, Несъзнателната Ви част ще търси Баланса и Хармонизирането отвън, т.е. Душата Ви ще Ви тласка към противоположните на вашите дуални убеждения и принципи. Душата Ви ще иска да се балансира, защото е невъзможно за нея да бъде само поток от Ян или поток от Ин, без значение че Вие (бидейки в дуален режим) ще отхвърляте, критикувате и воювате на ментален план с противоположната страна.

Един пример – да речем че сте добричък, наивен и романтичен, но по необяснима причина изпитвате още по-необяснима привързаност на емоционално (енергийно) ниво към човек от другия пол, който може да се опише като ваша противоположност – безсърдечен, груб и подиграващ се с вас. Виждал съм този сценарии толкова пъти с други жени – дори съм го преживявал лично веднъж като мъж, в този ми живот. Ще кръстя Съзнанието от женски пол – С1.


С1


В интерес на истината това беше даже първото ми взаимоотношение със Съзнание от другия пол. Случи се около 17-годишнината ми, когато бях 11 клас. Тя беше тази, която прояви интерес към мен и се навърташе около чина ми. Първият разтърсващ за мен момент беше, когато тя искаше учебник по един предмет, а аз й го дадох. Тя си погледна каквото искаше, но когато го остави на чина – подвързията се изхлузи и учебника падна и се огъна. Докато извадя ръцете си, за да го оправя, тя го взе, внимателно и грижовно го оправи и ми го подаде в ръцете. После ме изчака на входната врата, защото трябваше да ходим до друга сграда – и аз си нямах никаква представа, че чака мен. Както обикновено – бавничко си прибирах учебниците от предходния час, слагах си горнището и понечих да тръгвам. Тя отвори вратата и ми направи път. Аз бях учуден и не знаех какво става. :D Дори не можах да изкажа Благодаря’. После на изходната врата пак ми направи този номер. Вече успях да събера сили и да кажа – „Благодаря ти, обаче нека се редуваме.” ; Малко се противеше на идеята, но не отказа на настояването ми. От тогава в рамките на 2 седмици само се гледахме и усмихвахме един на друг. Аз бях неспособен да говоря. Даже не знаех какво да говоря. :) Наблюдавах лицето й – изразителните й очи, чаровно лице и заслепяваща усмивка. Тогава чувствах това, което наричам Енергиен поток (никога не съм харесвал названието Кундалини’, тогава даже нямах никаква представа за чакри, макри и т.н.т.). Чувствах за първи път необяснимо тази Енергия в сърцето и между двете ми очи. След втората седмица тя беше решила да дойде с подчертаващо деколтето й облекло. Даже нямаше и да го забележа, ако не се бе случил момент, в който трябваше да вдигне от земята нещо – така че в момента, в който тя си дигна тялото, успях да видя какво има по-долу от лицето. :D Голям образ съм, знам ... :) 2 седмици да гледаш другия човек само в лицето.  Ах, че съм сладурчо! :)))

Както и да е – видях прелестните й и големи гърди. Веднага се изчервих и засмях – и беше станала една конфузна ситуация тогава. Естествено, отново аз бях неспособен да говоря – така че само се усмихвах. :)
След това романтично въведение, няма да описвам останалите събития в тази седмица, но общо взето започнахме да си пишем през Интернет и говорим в междучасията. Дотогава нямах никакви проблеми с общуването с момчета, но този път беше различно и не беше момче. И тук имаше нещо, възпрепятстващо ме да говоря.

Случи се меко казано нелеп инцидент, заради който последваха половингодишни мои страдания. Тя играла някаква онлайн игра и се скарала с една друга наша съученичка, обаче тази втората беше дошла на следващия ден покрай моя чин – събраха се още хора от класа там и тя разказваше какво е станало. Един от тях се провикна, че С1 идва – и последва онзи момент, в който група хора, говорещи зад гърба на идващия, спират да говорят, мълчаливо седят, някои се усмихват, други лицемерно казват „Здравей, С1. Как си?”, а аз си седя и гледам цялата тази ситуация, осмислящ едновременно с това този спор/караница. Погледнах С1 и не е необходимо да си гений, за да видиш сериозното и студено нейно лице. (Пък и повече от 3 седмици го наблюдавам това лице – и на сън да ме бутнат, мога да опиша кога е щастлива, кога й е забавно, кога е разочарована, кога е учудена ... и т.н.т.)

Оказа се, че имахме 2 часа свободни, а тя напусна стаята като разбра това. По едно време някои забелязаха, че тя стои сама на студа вънка, на пейка. Тогава се чудих какво да правя. Бях решил да не отида при нея и да се дистанцирам от другите едновременно с това. Просто я наблюдавах отстрани през останалите часове. На края на деня бях решил през Интернет да я питам как се чувства и каква е нейната позиция за спора. Тя хапливо реагира, че съм лицемерно загрижен и като се почна една наредба по мой адрес ... Казах й, че не съм се смял и не съм бил с другите, а те сами се събраха покрай чина, защото втората девойка разказваше версията си. Уви, все едно обясняваш на стена. На стена, чийто любим жанр е heavy/gothic метал, така почвате да добивате представа какво се крие под милото и добро момиче. Няма да описвам и другите й възгледи, но започна да пише, че нямала сърце и изобщо не се трогва от позицията ми, нито страданията, които преживявах след това – защото се промени и държеше така все едно не съществувах в живота й, едновременно с това непропускаща възможност да ме уязви къде в реалния живот’ с показване на средни пръстове и обиди, къде през Интернет също с обиди.

Аз не разбирах тогава как може да продължавам да изпитвам такава силна привързаност към нея на енергийно ниво ... Ще Ви спестя описания на това, през което вътрешно съм минавал месеци наред.
През това време, разбира се, на 2 пъти се бях опитал да я заговоря лице в лице, за да ми обясни защо се държи така с мен. Уви, тя бягаше или искаше да я оставя – а аз приемах решението й и я оставях. Не използвах сила, нито можех да й се ядосам. Бях се дистанциирал от останалите лицемери от класа, дори я предупредих, че тези, които й се пишат приятелки – говорят зад гърба й, но тя не ме послуша. От целият клас имаше само една шепа хора, които или бяха чисти и не се интересуваха от случващото се (и не иронизираха нея или мен), или бяха Истински Човеци и не участваха в цялата тази помия.

Прекарвах повечето свободно време на прозореца, гледайки навън, без да мисля за нищо – или наблюдавайки минувачите. Всеки ден, тъй като идвах винаги рано на училище, заставах на прозореца и чаках да я видя как слиза от спирката, както и после се обръщах на 180 градуса, за да я видя как влиза в стаята ... да видя дали тя ще се усмихне и зарадва на този жест, или не ... (като в първите седмици)

След лятната ваканция бях решил да й дам още един шанс. Бях находчив и знаех с кой рейс на коя спирка слиза след училище. Чаках я там и й казах, че искам само 1 час да ми отдели. Тогава я бях хванал, но нацупената и сърдита принцеса почна да вика да я пусна. „Добре” – отвърнах аз, пуснах я и нямах в себе си никаква тежест, нито разочарование останало, нищо нямах. Бях празен. Приятна Празнота след всичките вътрешни мои страдания. :)

На следващия ден обаче тя беше решила да викне брат си, и докато си гледам аз през прозореца, той ми се нахвърли, започва да ме удря в главата и тялото, а аз се строполих от стола. Продължи да рита където свари, пък като му мина мерака след 10 секунди се спря с думите „Да не си я докоснал повече.” ; Бях в уникално състояние тогава – запазих моята невъзмутима и приятна празнота. Не чувствах гняв, нито адреналин. Изправих се и се изтупах, а точно тогава влезе единият мой Приятел – Съзнание в мъжко тяло, което се Радвам, че познавам вече толкова години и Истински Обичам. Голям Човек! Юначето. :)

Попита ме какво е станало, а аз се смея и го гледам. Когато му казах какво е станало, усетих адреналинът и желанието да се бия с онзи човек, но в следващия миг си казах – „Не. Това не е част от Истинската ми Същност.” – в следващия миг всичко изчезна и се върна отново приятното състояние на празнотата. Възпрях Приятелят ми, който беше готов да тръгва да се бие: „Недей да го правиш. Аз ако исках – можех да го правя. :) А сега отивам да се измия, да си погледна главата и да пийна вода.”

В следващия момент С1 влезе в стаята с друга група от съученици. (Тя бе излязла с брат си, след като бях повален на земята.) Бях си решил още от предходния ден изобщо да не се занимавам с нея, нито да я гледам, а след днескашното изпълнение с брат й – още по-непоколебим в решението си бях. Когато затварях вратата, бях се обърнал и можех да виждам през прозорчето й. Видях, че на дъската срещу мен стоеше С1 и се усмихваше, радостно разправяща нещо си. Разбира се, веднага се надигна в мен егото ми, което се възмущаваше как е възможно след всичко това тя да се смее ... Но още по-убиващия и малкия романтизъм в мен бе случая 3 минути по-късно, когато слизайки надолу към другата стая, можех да чувам как целия коридор ехти на човек, разказващ оживено случилото се ... М`да, С1 разказваше случилото се на останалите лицемери от класа, както и читави хора. Отново излязох от състоянието ми на приятност и вече бях решил да оставя цялата деструктивна сила да излезе – ако някой лицемер се опита да ми каже „Здравей. Как си?”. Бях решил, че ще си отнесе десния ми прав, без значение мъжко или женско е. Лицемерът е лицемер. За тяхно щастие, само виждайки изражението ми – настана вековна тишина. През целият ден никой не ме заговори, а аз си минавах през хората, както валяк минава през път. Нито се извинявах, ако се сблъсквах с лицемери, нито погледът ми беше унил и надолу, както бе в периода, когато страдах, но суров и строг. Дори най-идиотската животинска инкарнация на среща ми знаеше, че няма да е уместно да бъда заговорен. :)

Все пак, след няколко часа, успях да си върна Приятното състояние, пък и главата почва да го боли човек, ако е в такъв гневен режим. Нещо нетипично за мен. 2 седмици изобщо и поглед към нея не отправях. Накрая реших да хвърля все пак един и по изражението и поведението й можех да виждам страх на лицето й ... страхът, че ме е загубила. И тъга. Казах си: „Браво, значи трябваше да се случи това, за да ме Оцениш поне в минимална степен.” ; След още 2 седмици я погледнах пак – тя се беше отдалечила от останалите и почти не говореше. Нямаше ехидна усмивка, нито пък лицемерна такава. Тя правеше прическа на една съученичка, а аз я наблюдавах. Размекна ми се сърцето и си рекох – „Айде, от мен да мине ... Ще ни дам още един шанс.” ; Започнах да я наблюдавам, за да видя кога и тя ще отправи погледа си към мен. Погледите ни се срещнаха и тя видя топлината и неизказаната прошка. :) Възобнових традицията’ да си седя на прозореца и да я гледам как слиза от спирката и после влиза в стаята. През следващия 1 месец нямаше металски дивотии и изпълнения. Никакви обиди, никакви средни пръстове, но и никакви разговори.

Уви, цикълът се повтори и имаше отново незрели изпълнения. Този път бях решил окончателно да спра взаимоотношенията и й написах писмо, че исках само 1 час, а тя цяла година не можа да ми отдели за това, описах й поведението й, описах й че така и не намери желание да ме изслуша и да види през моите очи за какво съм мечтал или страдал, и за загубеното и пропиляно време, което също не оцени, за всички останали жестове и т.н.т.

Отговор не получих, нито щеше да промени това решението ми. Мотивът ми да изляза от взаимоотношенията бяха, че това е някакво извращение и не е Истинска Любов, няма Истинска Свобода, нито Разбиране и Съчувствие, нито нищо .... освен някакво емоционално и телесно привличане.

Моментът, в който бях на колене пред себе си и казвах по-горните думи на себе си, получих това, което наричам Мощни Импулси, пронизващи коронния ми център и обливащи цялото ми същество ... След по-малко от година щях да разбера от къде идваха тези Импулси, които съм чувствал понякога през живота си ...

Видях един автор, който ги използваше като термин в творбите си (наричаше ги pulses of pure joy from your Higher Self) и ги получавах, докато го чета .... Този автор беше написал „Матрицата V” и от там разбрах за Душите ни, за Играта ... След това беше периодът, в който започнах да се ориентирам навътре и навътре, исках да се уверя и да стигна до Душата си ... до моето Ядро ... и успях. :))) Когато плачете искрено и истински го желаете – дори преди това изобщо да не давате пет пари за Кундалинита, чакри-макри, медитации, осъзнати сънища – то се случва .... Чисто и Искрено желание да се свържете и слеете със Себе си! Приоритет номер едно в живота Ви! Номер едно! Да плачете за това така горестно, както бихте плакали за нещо безценно, което Ви е отнето от Матрицата или сами сте си отнели и обезценили ... Красивото и Могъщо Същество, което сте. :)))

Пожелавам Ви го, ако не сте  го направили вече. От този момент, вие ще искате да сте свързан Съзнателно със себе си колкото се може повече – защото вие винаги сте си свързан със себе си поне на теория, но на практика, докато сте в тяло, Съзнанието Ви е заслепено или примамено от много външни неща ... или просто оперира в друг режим (дуалния).

Аз ставам всеки ден с идеята да науча нещо ново, да се справя с всякакви предизвикателства, които ако не успея – знам, че ще се наложи Душата ми да спусне още една инкарнация тук ... и още една, и още една ... което ще възпре Любознателния ми и Изследователски Дух/Душа към още по-велики предизвикателства и преживявания, много отвъд въображението и сегашните ми представи. Лягам с идеята да получавам като сънища всичко, което не съм решил в моя живот, в други животи, понякога с идеята да получа знак дали съм успял в нещо, или с въпроса „Какво преживяване ще ме обогати?”

Това, Скъпи Читатели, е да Живеете и да се Опитвате да Живеете! Да давате най-доброто, на което сте способни, че и много повече. Да сте Съзнателни ... Да се движите, да премахвате целият натрупан талаш от миналото, който Ви задушава, който Ви завързва към ситуации и хора, от които не можете да се Освободите, защото Ви е хубаво или защото си мислите, че няма друг начин, друг път ... Има, винаги има.

По време на случката със С1, докато се потапях и изследвах Страданията ми – бях изпаднал в Безразлично състояние към всичко друго, неспособен да Оценя нищо и да се Радвам Истински. Сега се радвам на себе си, защото впоследствие виждах как по-голяма част от другите хора, когато има нещо, което ги мъчи – предпочитат да правят други неща, за да забравят тези теми и даже егото после им казва „О, аз съм минал през това и нямам никакви проблеми.” ; И когато почна да дълбая и ги призова да разкажат в подробности, както и какво са научили – веднага егото се активира и следва „Не искам да говоря на тази тема. Боли ме.” – това, скъпи читатели, означава, че не сте стигнали Дъното на проблемната тема и не сте я Решили. Когато можете Свободно да говорите за миналите си преживявания, без Съзнанието Ви да минава в дуален режим – т.е. да критикува, да се възмущава, да е разочаровано, да страда, да се страхува, да се срамува и т.н.т., едва когато можете да сте Чисти като Водата и Подвижни, без миналото да определя настоящето и бъдещето Ви – тогава ще Разберете какво означава да си решил нещо веднъж за винаги. :)

И докато си дълбаех навътре и страдах месеци наред, вместо да слагам фалшиви усмивки и да си отвличам вниманието по развлечения (забравяйки неприятното), беше дошъл момента, в който баба ми беше приготвила обяда. Все още го помня – беше стар фасул. Тя ми пожела приятно ядене и си легна. Когато грабнах лъжицата и бавно вкусих от манджата, без да мисля за нищо – в следващия момент почувствах Мощни Импулси по коронния ми център, обхващащи цялото ми тяло, получавайки мисълта Оценяване. Благодарност. Съзнателност във всеки миг. – неописуемата Радост, която ме обзе – даже ме накара да заплача. Стигнах до Прозрението, че аз съм този, който е причината за страданията ми. Насладих се на храната по начин, който не бях дотогава – защото присъствах във всеки миг. После благодарих на баба ми и си отидох на моя етаж, в хола. Настаних се на удобния фотьойл и продължавах да дълбая навътре, все още в това състояние. Тогава Осъзнах как Матрицата, родителите ми и аз самия съм позволил моята Чувствителна и Любвеобилна природа да бъде ограничена до идеята да си намериш някого от другия пол, за да намериш и проявиш любовта си. Да си изградиш семейство и да имате деца.’ – когато Осъзнах тези програми, които съм наследил, се чувствах Прекрасно. Можех да ги видя – можех да видя как години повтаряне от родителите ми колко непълноценен и нещастен ще си, докато не намериш същество от дургия пол, не изградите семейство и деца, или всякакви други социални и религиозни програми – са ме отдалечавали от Радостта, от Истинския Аз. От състоянието, в което се намирах.

Както обичам да казвам – получих Мощни Импулси и цялостен оргазъм, който се случва тогава, когато се свържите с Духа и Душата си и Осъзнаете толкова ценен урок, че вече нищо не може да бъде същото. Pulses of pure joy :)))

Тогава си поставих за цел да преодолея всякакви мисловни модели, всякакви убеждения, всякакви предразсъдъци, страхове, непълноценности. Поставих си за цел да Оценявам всеки и всяко преживяване. Да проявявам Любовта си към Всичко – а не само към едно същество. :) Почнах да се наслаждавам на дишането, след това на ходенето дори. Удивлявах се как стъпвайки и бидейки Съзнателен за процеса – Съзнанието ми беше в това оргазмено състояние. Съзнанието пребиваваше Отвъд дуалния режим, нямаше дори мисли. След доста години започнах да се ориентирам към изучаване на тялото и с изумление открих как дори на ходилото ни има точки, свързани с останалата част от него. Удивлявах се на начина, по който е проектирано тялото. Спрях да разделям тялото от духа ми – премахнах цялата малоумна и полярна християнска доктрина, че и не само християнска такава, която заявява „тялото е греховно, нисшо и материално, ориентирайте се само и единствено към божествената си душа”. Или друга вековна простотия „Не може хем оная работа до края, хем душата в рая.” или „Не може да постигнете напредък, ако не преминете през куп трудности, мъчения, усилия.” ... Можете, можете ... Ако премахнете тези предубеждения и незрели мисловни модели. Премахнете ли от Съзнанието и Несъзнанието си „не мога” или „тези преживявания са низши и неморални” – ще успеете.

Примерно аз все ще имам един блокаж, че цялата тази дивотия с телепортацията или телекинезата (и т.н.т.) – са нелепи преживявания, недоказващи вътрешната зрялост и умения на Духа. Ето защо не мога да ги правя примерно тези неща. Казвам това тук, защото по-надолу, когато Ви описвам как съм пускал някои мисли и съм пребивавал в Отвъд Дуалния режим – те са се материализирали/случвали в живота ми. И веднага ще почнете да провокирате и да не вярвате, искайки да Ви докажа нещо. Първо – няма да доказвам на никого нищо. И, второ – няма как да докажа нещо, което за мен не е важно или имам нерешен мисловен модел на тази тема. :)

И, трето – изобщо не ми пука дали ми вярвате на всичко в темата, или не – който иска да напише коментар, да има смелостта и откровеността да напише първо фрагменти от своя Интимен живот – и тогава да е готов на анализ от други хора, невникнали в текста му – заядливи и егоцентрични, пребиваващи в дуален режим. :)

Имам и още доста нерешени мисловни модели – даже някои се случват едновременно в други мои инкарнации, в други времеви периоди – и разбирате ли как техния свободен избор също ще оказва влияние върху сегашния ми живот и преживявания? Ако не знаете и искате да добиете добра представа (макар че си е друго да го изживеете лично), горещо Ви препоръчвам филма „Cloud Atlas”! Ама горещо! :)

(И когато Душата ми има стотици Духове в тела – нали Разбирате как някои неща няма как да се материализират и да станат в живота Ви, докато не вътрепребивавате и Осъзнаете причините. Евентуално ще помогнете на своя инкарнация къде чрез мисъл, къде чрез среща в астрала, къде сам ще влезете и управлявате съдбоносно нейно решение в живота й (междудругото всяко решение е Съдбоносно!) и т.н.т. (Все пак не забравяйте, че всички това сте Вие. Но интервенция като последната не се дава току-така от Душата Ви. Зрялост се иска да оперирате на такова ниво и от такава перспектива.)

Знам, че повечето от вас отхвърлят възможността за едновременния път и многото инкарнации – но това си е Ваш проблем. И докато го отхвърляте – никога няма да го видите, защото в по-горните плътности се материализира това, за което си мислите ... (+ Неосъзнатата Ви и нерешена част – страхове, комплекси, привързаности и т.н.т.))


След това патетично отклонение, да се върнем към историята със С1 и да видим какво лично аз научих, че и Вие от нея. Научих, че ако не работя върху другата си половина (Тъмната) и ако Съзнанието ми е в дуален режим – то ще привличам това, което отричам и се противя на ментално ниво. Тъй като бях Светулчо (привърженик на Светлата полярност) – исках да спасявам света, исках да просветлявам хората, исках да няма насилие, да има само ‘любов и светлина’, да бъда само даващ – аз подхранвах и привличах противоположното в живота ми. Помните, че Ин не може без Ян нали? Ето защо когато получавах от Тъмнината’ в живота си – се създаваше привиден Енергиен Баланс и се чувствах неописуемо и емоционално привлечен към това състояние (човек или преживяване). Макар на ментален план дуалното ми Съзнание да продължаваше да отхвърля и воюва с тъмните проявления (приемах за Незряло поведението на С1).

Това е много важно нещо да Осъзнаете. Този фалшив енергиен баланс, който се създава между две Съзнания! Ще се чувствате привързани към това състояние енергийно, защото Душата и Духът Ви се стремят към Баланса! Обаче ... когато Вие постигате баланса отвън (чрез другите), вместо да работите Вътрешно върху своята друга половина – в живота Ви ще има такива Съзнания като С1. Познавам толкова много случаи на жени, които живеят с хулигани и грубияни, и които чувстват тази емоционална (енергийна) и необяснима привързаност ...

Е, вече Ви я обясних. От тук насетне само егото и слабият Ви Дух ще са причините да останете с насилниците, да живеете по старому, да се примирите с тях (че дори да си мислите, че това вашето е любов).

Никога не е късно за ново начало и промяна в живота Ви! Тези мисли са породени от егото, което измисля тази причина, защото го е страх от промяната и новото.


Дуални проявления

Нека да видим как нашите дуални мисловни модели създават изкривени (Неавтентични) Ин и Ян проявления в живота ни. Ще разгледам някои такива, за да Ви дам насока, от която да почнете да анализирате себе си. Ще използвам случката ми със С1, че още Ви е прясна.

1) убеждението „Винаги да се раздавам за другите, без да получавам нищо в замяна.” ; Това даже още не съм го преодолял, както ще разберете от следващите истории, но се вижда напредък. :D Тази мисъл съдържа Автентичен Ян (ако няма Его, което наистина да иска да получи нещо в замяна, и ако го правя с Чисто Сърце и окриляващи ме Импулси по главата и цялото ми същество), но ще имам Автентичен Ин само ако приемам без разочарования, без критикуване, без възмущение резултата от автентичния ми Ян. В повечето случаи естествено съм имал лични разочарования и те са се държали ни факта, че другата страна не Оценява това, което правя, или ограничава действащата ми натура. Т.е. другият човек, неприемайки моя автентичен Ян – проявява изкривен Ин. Аз също проявявам изкривен Ин, защото се разочаровам от изкривения Ин на другата страна, вместо да я приема.

Това, мили читатели, е позиция, в която Енергията на даващият Ян ще прелива от пусто в празно. Неслучайно се разболях и бях изтощен след този едногодишен „маратон” със С1 ... Вечен дотогава, докогато или аз не узрея и спра автентичния Ян към този човек, или другата страна интегрира автентичен Ин и започне да приема всичко, което творя. Но дори другото Съзнание да речем, че ме приема безусловно и е зряло – то моят изкривен Ин ще си остане в сянка (ако го имам). Защото следващия път, в който се случи някаква ситуация, тестваща моите Ин характеристики – ако аз реагирам с егото си, чак тогава ще изплува изкривения ми Ин. Иначе ще съм си доволен и занимавам с първото Съзнание, което ме приема истински и ми позволява да творя, т.е. да проявявам моя Автентичен Ян във всяка възможна форма.
Ето как един проблем може да остане за дълго време невидим за единия или двамата участници, дори да има доза зрялост и качества в тях.


2) убеждението „Ще приемам всякаква помия, изсипваща се върху мен.” ; Би трябвало да направите аналогия с всички обиди, които съм претърпял от С1 + побоя от брата й. Макар в случая да съм проявил Автентичен Ин (и това да е причината да съм се чувствал прекрасно), моето нежелание за действие е изкривения Ян. Ако продължавате в този дух, пренебрегвайки своя Ян – то вие автоматично ще влезете в режима на жертва (много хубава тема на Н., препоръчвам я горещо) или всеки ще Ви използва за всичко.

Помнете – това е Дуална позиция, и щом е такава, Мирозданието ще създаде противоположното в живота Ви – като хора, преживявания и т.н.т.
Такъв е принципът на Мирозданието. Всичко се стреми към Баланс. :) Ако Вие Не се стремите Съзнателно и вътрешно към него, ще го получите несъзнателно и външно’. Ще се радвам дори един човек да е Осъзнал този Фундаментален процес. :)

Обаче някои Светли мъченици си предпочитат това състояние (даже мъченичеството е издигнато в култ – в християнството например), защото знам какво генерира то като емоционално състояние – когато е в чиста форма и няма его, а има Автентичния Ин (приемащ всичко). Осъзнавате ли обаче защо тези Съзнания ще привличат в живота си все мъчения и агресори? (Както казах – Мирозданието създава противоположното, за да създаде привидния баланс, за който стана дума. Светлите мъченици се отказват от своя Автентичен Ян и от Вътрешния си Баланс ...)

Аналогично стоят нещата, ако завъртим призмата и например имаме мисловния модел, който сегашните Тъмни (управляващи Земята) притежават: „Аз съм силен, могъщ и ще мачкам слабите.” – имаме изкривен Ян (който разрушава, вместо да създава ; а поляризацията/дуалността идва от Егото, което иска да воюва с другите и не ги приема за равни), който изкривен Ян ще привлече Автентичен Ин – всякакви Светулчовци-мъченици, приемащи безусловно действията на Тъмните.

Напомням – досега Ви описвам енергийното естество на нещата и все случаи, в които поне едната страна проявява автентичен Ин или Ян. Обаче в повечето случаи нямаме автентични Ин и Ян от никоя страна. Да вземем например воюващите Съзнания от светлата полярност с тези от тъмната. Когато Светлото същество има изкривен Ян и не приема помията на Тъмното същество безусловно (няма автентичен Ин също), неговият Ян ще се сблъска с изкривения Ян на Тъмното същество (което също няма да приема безусловно позицията на Светлото). И какво се получава? Вечен и неспирен цикъл/борба между Тъмните и Светлите, каращ Съзнанията да останат в тези реалности (докато не узреят и не преодолеят дуалния подход към Мирозданието) ...

Някой ще каже – ама на Светлите каузата не е ли „добра”, така че те не проявяват ли автентичен Ян? Нали например се борят, за да изградят и сътворят „нещо красиво”? Не, скъпи читатели – и двете полярности искат да изградят „нещо красиво” в техните субективни очи. За мен Истинското създаване е спойка между Автентичен Ин и Ян. Само когато Хармонизирате Ин и Ян, само когато Вие надмогнете дуализма – тогава за мен Вие наистина Създавате нещо. :) Вземете например някоя велика и непреходна музикална творба или художествено изкуство, или вид танц. Ето това например са Сътворения с Автентични Ин и Ян характеристики. :)

Ако горното обяснение Ви е трудно за разбиране – ако премахнете розовите очила, както аз на времето направих относно Светлата полярност, ще Осъзнаете, че Светлата полярност и целите й всъщност съдържат неоспорим Неавтентичен Ин – защото Светлата полярност Ви казва, че имате граници, имате грехове, имате неморални неща да правите и затова Ви забранява да ги правите –> т.е. не приема безусловно есенцията Ви.

Така че дори да приема позицията Ви, че двете полярности (с дуалния си начин на мислене) проявяват автентичен Ян, то тяхното Ин куца от всякъде. А за мен, както Ви написах – само когато има Автентичен Ин и Ян, когато има Хармония и няма Дуализъм – има истинско Създаване ... :)

Не искам да изглежда отстрани, че създавам разделение между истинското създаване и това, плод на изкривени Ин и Ян. Че едното е морално, а другото е неморално и греховно. Това само Дуално Съзнание би си го помислило! (Уви, в нашата реалност вторите доминират.) Аз изследвам, виждам и чувствам качеството на продуктите от двете творения. Когато и Вие успеете, сами ще направите своя избор какво да създавате ... ако ще създавате нещо изобщо.


3) Колебанията и страховете – изкривен Ян (защото не предприемате целеустремено и активно действие, което да Ви доведе до развитие и обогатяване; вие сте заклещени от дуалната Ви логика) и изкривен Ин (защото не приемате даденото нещо, което подхранвате).

4) Критикуването – изкривен Ян (няма истинско движение, защото все ще циклите и критикувате едни и същи неща (този процес създава илюзорното движение, имащо кръгова форма), ерго няма истинско разширяване и обогатяване) и изкривен Ин (вие не приемате природата на това нещо, което критикувате. Не може да го почувствате и преживеете. Не може да надмогнете Субективизма си.)

Критикуването и забраните са едни от най-тежките (и изкривени) проявления на двата архетипа ... Да възпирате Творческата натура (живота) у себе си и/или другите, да поставяте бариери и граници, неспособни да чувствате и позволите на Живота (кръвта в човешкото тяло) да тече – изпитвайки Радост от движението му (й).
Фригидността и Импотентността (не разбирайте тези термини само във физически аспект) са просто следствие/проявление на тези мисловни модели, подхранвани с години (или животи) ...


Някой може да се направи на остроумен и да заяви следното: „Следователно ако аз съм хулиган и се държа грубо с всеки, то Душата и Мирозданието ще са принудени да сътворят в живота ми една нежна и добронамерена девойка, за да може да се създаде привидния енергиен баланс – където аз ще чувствам неописуема привързаност към нея, както и тя към мен?”

Не е задължително Несъзнателното балансиране да се случи чрез представител от другия пол, проявяващ липсващите Ви черти (нужни за енергийното балансиране). Дори липсващите черти никой не е казал, че ще са в най-чистата им форма – даже напротив, те ще са такива, каквито са нужни за енергийния баланс на неразвитото Ви Съзнание и лично Несъзнавано. Вие няма как да Оцените чистите проявления, дори да ги има в живота Ви – ако сте духовно незрели и слепи за тях ...

В същото време Съзнателните Ви мисловни модели ще генерират вашия външен’ свят – Вие ще се интересувате от всичко, което се интересуват хулиганите, ще срещате предимно такива хора, ще дружите с тях и ще имате такъв род преживявания. И в даден момент, когато толкова сте се отдалечили от Баланса Ви, Мирозданието ще създаде такива Съзнания и преживявания, които да провокират у вас точно определени Ин аспекти (в зависимост от степента Ви на зрялост), че да се балансира Душата Ви. А това може да е дори катастрофа или заболяване, или друга ситуация с ваш познат/непознат, каращи Ви да спрете с вашия изкривен и доминиращ Ян, за да започнете да чувствате и проправяте път на своя (забравен и потиснат) Ин, едновременно с това рафинирайки своя изкривен Ян.

Очевидно ще ми кажете, че няма как да се привържете неописуемо към катастрофа или заболяване, но на Несъзнателно ниво това ще се случва и в живота ви ще се материализират отново и отново същите преживявания, докато не узреете, както и разберете механизма на привидния баланс, за който пиша страници наред.

Нека все пак да взема примера с девойката, за да завърша с това как стоят нещата през призмата на жените. Ако е незряла – тя ще предпочете това енергийно и емоционално привързване. И да речем, че двамата правят секс – което е физическото проявление на сливането (и балансирането) на техните две противоположности. Да, ще имат хубави моменти и преживявания (макар да бледнеят в сравнение с това, което може да се постигне веднъж балансирал и хармонизирал своите Ин и Ян и правещ го сам, или с друг, хармонизирал своите Ин и Ян), но ... когато са Съзнателни през останалата част от живота им, те просто няма как да се Разбират, защото на Ментален план са противоположностите, които Дуалните им Съзнания отхвърлят.

Обществото се „грижи” жените да не работят върху себе си вътрешно, а да се гледат пред огледалата, за да се „направят красиви”. Самото им действие е отражение на желанието на Душата им да бъдат (вътрешно) Красиви и да се променят. Обаче това остава Неосъзнато на ниво Дух и проявлението остава на ниво тяло ... нуждата и навика от гримове, прически и т.н.т.
Аналогично за всички мъже, отделящи време за обсебващата ги нужда за красота и сила на тялото им.

Съвсем различно е когато Съзнателно се трудиш върху менталния, емоционалния и физическия си аспект, а не го правиш заради външни причини (дали групата/родата/обществото ще Ви харесат и е нормално), породени от ‘вътрешни’ проблеми (страхове, непълноценности и его програми).

Сега, затегнете коланите (за да не хвръкнете с мен и романтизма ми в облаците), че следва още една история.


С2


Времето винаги лети с бързи обороти тогава, когато сте свързани с Душата си и се наслаждавате на живота. И докато си летеше то, бях решил да направя един жест към едно непознато същество. Единствената информация, която знаех за С2, беше от предишния й приятел, който бе мой познат. Типична представителка на зодия риби беше тя – хиперчувствителна, романтична, идеалистична, любознателна, лесно изпадаща в депресии, страхлива и свенлива, неможеща да се освободи от миналите си страдания. Исках да я Опозная, макар да не чувствах нищо в началото към нея – нямаше я тази „емоционална и енергийна привързаност, каквато я имаше към С1”. Нито пък чаках потвърждение от Душата си за това мое действие. Просто исках да видя дали мога да й помогна с нещо, да я обогатя. Използвах Интернет, за да се свържа с нея. Бях приготвил един подарък за С2 – информация за Мирозданието, за Душите ни, разкривах й миналото си, описвах себе си. Много съм див нали? :D Вместо да чакам като по филмите – „да почувстваш нещо, за да тръгнеш да се запознаваш с другия човек”, просто го направих. Направих този подарък от малкото информация, която имах за нея – с желанието да се обогати и развие, да преодолее страховете и страданията си (за които разбрах от общия познат). И докато си вършех странични неща, след седмица получих отговор от нея. Беше благодарна за този жест и сама започна да разказва за себе си. Дори се удивляваше колко естествено и без усилия се случва всичко. Как я предразполагах да проявява себе си. Аз също бях радостен – нямаше дивотиите и обидните мълчания, каквито ги имаше със С1. Получавах отговори на въпросите ми и имаше двупосочност. Междувременно, можех да я чувствам от разстояние, както и тя мен – което беше нещо ново за мен. :)

След 2 седмици тя искаше среща – но аз се учудих как може Съзнание в женско тяло, в 21 век, (зодия риби при това) да прояви Автентичен Ян (инициатива за среща). И бях прав – майка й я е накарала да се видим, за да може да не си създаде илюзии нейното дете за мен, защото „хората се правят на такива, каквито не са в Интернет пространството”. М`да, как да не напсуваш старите хора и страховете и убежденията им – това, че те са лицемери и влизат в роли, не означава, че всички са такива. Но ... ще ги оставя възрастните настрана и ще се върна на историята ми.
Нямах нищо против. Даже бяхме от един град. Срамота е да не си раздвижа ставите. :D Оставих бастуна у дома и тръгнах, коцук-коцук ...

Ходейки си пеша, без очаквания относно срещата ни, я видях как седи на една от пейките на уреченото място. Развълнувах се и двамата се усмихнахме. През цялата среща я гледах в горната част на тялото (разбирайте лицето й), макар че естет и наблюдател като мен не може да не забележи от първия поглед (за една-две секунди) с какво е облечена. Беше една многоцветна рокличка, подчертаваща прелестите й. :) Въпреки вълнението аз си бях вътрешно спокоен и й предложих да отидем до една книжарница, че да си купя една много хубава книжка. Тя малко се притесняваше в началото и имаше по-тих гласец. А аз нямах проблемите с говора, каквито ги имах ако си спомняте със С1. Този път имах опит и можех когато преценя, че искам да чувствам – да не говоря, а когато говоря – чувствата и емоциите ми можех да ги изливам без проблеми в словесна форма. Красива вътрешна трансформация – резултат от вътрешния ми труд. :) Нито бях стеснителен, нито срамежлив. Нито пък имах някакъв план как ще протече срещата. Помня, че си бях казал преди тръгване от вкъщи – „Ако успея поне да я прегърна – това ще е страхотно. Защото искам, но не знам дали тя ще ми позволи.”

Настанихме се на пейка в градината и й казах, че може да говорим за каквото пожелае. Казах й да се отпусне и че всичко е наред, след което подхванах някаква тема. След като се отпусна, тя пое инициативата и започна да разказва за миналото си по-подробно. Имаше тежко минало – което няма да споделям. Едновременно с това страдаше, че нямаше Истински Приятели ... никого, освен майка си. Съчувствах й и нямаше как да сдържа сълзите си, чувайки миналото й – всъщност, никога не го правя.

(Сълзите са проявление на вашата женска страна. Ако я ограничавате с мотива „че сте силни и велики мъже”, ще дойде време да Разберете, че не сте силни ... и не сте велики мъже също. :)
)

Още в началото й споделих, че не искам да се възползвам от нея, да я нараня в бъдещето, защото съм на 100%  сигурен, че не желая да имам деца. Че това не е част от пътя ми и въпреки това, този факт не ме прави неспособен да изпитвам Любов към нея или всичко останало. Видях, че й е трудно да приеме тази моя позиция.

По едно време аз реших да пробвам дали ще успея, докато говоря – да я гледам в очите. Беше голяма забава, защото тази идея не я бях пробвал досега с никого, и в началото доста често се случваше да отклонявам погледа си към далечните дървета. По време на срещата, тя ме обсипваше с комплименти за чаровната ми усмивка и какъв успокояващ и хипнотизиращ глас притежавам. Че я омагьосвам и трябва да се спра да жестикулирам, че много й въздействам. (Ех, зодия риби са толкова чувствителни същества. :) )

Питах я тогава от какво се притеснява и защо да спирам. Тя ми каза – „Тайна.”, а аз й отвърнах: „Нали ще бъдем искрени и откровени и няма да крием неща между нас?” и тя ми отговори: „Защото .... се страхувам, че ще се влюбя в теб и че ще бъда наранена впоследствие.” ; Аз се усмихнах, кимнах с глава и се загледах надолу. Тя попита: „Какво има?”, а аз исках няколко секунди, за да си оформя мисълта. После я питах: „От какво може да бъдеш наранена?”, а тя отвърна: „От това, че някой ден – така както внезапно се появи с подаръка си, може и да си тръгнеш от живота ми, и аз да бъда изоставена.” ; Аз й отвърнах, че ако има свобода, откровеност и баланс в нашите взаимоотношения, няма да я изоставя. Ако се стреми към Духа си и не се опитва да ме манипулира по какъвто и да е начин – няма да я изоставя. (Защото се беше смеела и ме питаше: „Ами ако жена ти забременее естествено, какво ще правиш?”) След това й казах, че аз никога съм нямал този страх или ограничение – даже се радвам, че мога да чувствам Любовта и да бъда проводник на това състояние.

По едно време, докато се гледахме мълчаливо и усмихвахме, тя ме попита дали може да ме погали. Аз й отвърнах: „Разбира се, че може.” Тя учудено отвърна: „Ама наистина ли?”, а аз й отвърнах: „Да.”, след което прокара ръката си и започна с единия си пръст да ме гали по лицето. Почувствах Енергията й с втория и четвъртия център. Отпусках се, а Енергията течеше свободно в тялото ми. Усмихвах се, а тя ме питаше дали ми харесва. След една-две минути й предложих да включи цялата си ръка, за да има по-дълбоко усещане – като през това време й разправях за енергийните центрове. Тя включи цялата си дясна ръка и ме гали с всичките си пръсти. Отново я чувствах. :) Гледахме се един друг и по едно време, в миг на вътрешно вълнение, я попитах дали мога и аз да я погаля. Тя отвърна: „Ако желаеш.” ; и аз нежно и мило, бавно прокарвах пръстите си по лицето й! :) Галех я и я чувствах с първите ми четири центъра. После се насочих към горната част на главата й – към коронния й център и почувствах директна Вътрешна радост при четвъртия/сърдечния. :) Галих я по главата, челото и бузите й, като включих и втората си ръка. После тя се притисна в мен и ме гушна, а аз сложих главата си над нейната. Чувствах в тези мигове и Импулси при коронния ми център. Реших да я целуна там и го направих. :) През минутка я целувах по косата или по челото, а през останалото време я чувствах с цялото си същество. Тя ми отвръщаше с целувка по бузата. После я целувах с устни и по бузата й. Галех я и по шията й – без да продължавам по-надолу.

След време й казах, че нямам опит и не съм се целувал с език, а тя ме утеши и ми каза – „когато натрупаш смелост и пожелаеш, може да го направиш.” Все пак реших целувката да бъде само с устни. Моите до нейните устни. Винаги съм предпочитал такъв вид целувка. Така се целувахме два-три пъти и се смеехме.

Към 15 и 30 тя трябваше да тръгва за дома си. Хвана ме за ръката и бяхме прави, като тя казваше: „Чао. Целувка!” (и направи въздушна целувка) ; аз се пошегувах и й викам: „Такива въздушни целувки ли ми пращаш в писмата си?”, а тя взе, че ме целуна два пъти по устните, като не беше доволна от бързите целувки и направихме по-продължителна само с устните – долепени една до друга. Тя отвърна „Тази последната беше по-добра! Хайде, пусни ръката ми и тръгвай, защото само си казваме чао, пък седим и не тръгваме.”. Пуснах й ръката и всеки си хвана Пътя ... :)

Помня, че се разплаках от радост на два пъти, когато я галих и любих нежно, и когато й казвах позитивни думи: „Да вярва в Себе си! Да има само щастливи преживявания! Да се отпусне, без да мисли за нищо – а само да чувства!” :)

Тя обърсваше сълзите и ме хващаше с двете си ръце, долепвайки после лицата ни. А когато ми позволи да я галя, шеговито ми каза – „Виждаш ли, че и аз съм Дашна? Знам, че ги обичаш такива Духчета.” :)


Читателят може да пита „Как по ангелите помниш всичко в такива детайли?” – отговорът е простичък: имам много добра памет, а в случая – когато се върнах вкъщи, бях написал цялостен документ, описващ срещата ни. И тук поставях откъси от него. :) След още 2 седмици писане и една среща, имаше обрат. Още на втората среща долавях тежест около главата й. Някакви мисли я безпокояха. Междувременно, два пъти си сменяше състоянието от „обичам те” до „не съм сигурна в чувствата си”. А ако има нещо, на което да съм се противял в миналото – то е „феноменалната” женска несигурност и колебания. Казах й, че Любовта не е само някаква си емоция или чувство ... Тя ми каза на втората среща „Може би и двамата си нямаме представа какво е любовта.”, а аз се засмях, защото в следващия момент се ориентирах навътре към себе си и можех да чувствам потока от Душата си ... В следващите мигове Осъзнах как тя не можа да Оцени всичко между нас, времето и енергията, която съм отделял, както и факта, че всяко преживяване – целувка, докосване, прегръдка, е от огромно значение за мен и не бих ги правил „без Любов”, просто от експериментиране или механично. Но не исках да й го кажа по този начин. Следващия поток от мисли, който дойде в главата ми, бе този, който реално й казах – „Любовта, която търсиш – можеш да я намериш само вътре в Себе си. Ориентирай се навътре към Душата си и едва тогава ще видиш Истинската Любов. И ако не поставяш граници, и нямаш очаквания за бъдещето, а се слееш и с другия човек (забравяйки себе си в процеса) – и ако той направи същото, ще почувстваш Енергийно същия интензитет и качество.

И все пак – Любовта не е само някаква емоция. Тя е и в начина ти на мислене, и в действията ти ...”

Тя не разбра това. После заговори за децата и че искала да има, но в същото време изпитвала неописуема болка, ако види кръв или дори се пореже. Аз се смях чистосърдечно на тази дилема на Съзнанието й. :) Погалих я по главицата, макар тя да излъчваше, да речем неприятни’ за мен усещания. След една седмица тя ми сервира писмо, в което описваше колко много различия има между нас и как докато си била с майка й и племенничките й се чувствала страхотно, решавайки непоколебимо, че иска да има деца. Не искала любов, искала да има „само приятел”. Извиняваше се за думите си, които най-вероятно са ме наранили.

Приех решението й, като й казах, че ще се занимавам повече със себе си, пожелавайки й успех по пътя. Тя имаше желанието да отидем на едно специално събитие, след 2 месеца, но в тия 2 месеца нито си писахме, нито ме покани да отидем. Аз се зачудих :D момент, че ми става смешно, докато пиша. Сега ще разберете защо. И, знаете ли, скъпи читатели, какво се оказа? Писах й писмо да я питам защо въпреки голямото желание да отидем двамата, тя не ми писа. А тя ми отвърна: „Твоите думи с успех по пътя ми прозвучаха като сбогуване.” :D И сега, и тогава се смях много на това Субективно нейно изкривяване. Тя проектираше нерешения си страх от изоставяне. Мога да се закълна, че и през ум не ми минаваше сбогуването, пожелавайки й „Успех по пътя”. :D После се върнах и прочетох писмото си, почесах се, докато се смеех – и си рекох: „Брех, човек да не пожелае Успех по Пътя на друг човек.” :D Но това не беше всичко в писмото й – тя ме засипа с думите: „Не искам повече от твоите подаръци. Чувствам се наранена и изоставена. Не искам и приятелството ти.” – а аз седя и се смея, оставяйки без думи. Но после си рекох на Себе си – Браво на мен, че реших да се занимавам със себе си, защото нямаше да издържа още дълго на тези колебания в отношенията „обичам те”, „не те обичам”, „не знам дали те обичам” и т.н.т. Едни и същи цикли на другия човек, които биха ме дърпали назад в развитието ми, защото всеки следващ час, отделен за нея – обясняващ същото нещо (по различни начини) и същия нерешен проблем в нея от къде идва, но без тя да предприема реални стъпки към Осъзнаването и Разрешаването, без да има Автентичен Ин и Ян – означава час за мен, който е безвъзвратно изгубен ...

Междувременно, точно когато тя ми писа последното си писмо – изпълнявах ролята на посредник между две двойки познати хора, които имаха подобни проблеми с взаимоотношенията си. От тези три фронта успях за минимално време да добия представа за повечето проблеми между отношенията мъж-жена. Но все още ми убягваха някои елементи, които бъдещето щеше така услужливо да ми покаже. :) Защо? Защото аз обичам да изследвам в дълбочина и исках да прозря мотивите, да стигна до дъното.

Нека да видим какво научихме от С2, скъпи читатели:

1) дори да имате желанието да помогнете на някой или да не го нараните, да не се възползвате от него – в над 90% от случаите човекът ще бъде неблагодарен и (его) наранен. Тези 90% идват и от други мои случаи с хора, не само с жени – както и от наблюденията ми от други хора в живота ми. Това, разбира се, не е оправдание да ги наранявате, защото в крайна сметка Вие ще бъдете наранен в момента, в който желаете да напреднете в Еволюцията си. Мирозданието има един много интересен механизъм, който се активира тогава (когато искате да напреднете). :)

2) Егото може да пречупи и изкриви абсолютно всичко ... Изкривяването в повечето случаи се дължи на проекции на нерешените страхове, минал болезнен опит или убеждения.

3) очакванията и плановете за бъдещето могат да опропастят всичко Красиво. Защо? Защото ако си фиксиран и обсебен от бъдещите ти планове (в повечето случаи програмираните цели – кариера, семейство и деца), ти не живееш в настоящето, не можеш да оцениш всичко сега, не си синхронизиран с Ядрото (Душата) си (и с другия човек – ако го има).

Ти влизаш в дуалния режим на „искането” и „липсата”; егото се опитва да запълни тази липса с някаква привидна сигурност – „ето, вече имам мъж и деца, значи съм щастлива и животът ми е подреден” ...

Отказвайки се от вътрешния си Баланс и автентичен Ян – Мирозданието ще създаде в живота на несигурната и непълноценна жена мъж, който да създаде Привидния/Фалшив Баланс. И тя ще е привързана към него и състоянието на баланс, защото на Несъзнателно ниво вече баланса го има – нищо, че е фалшив. Вече Ви описах този механизъм. В този параграф само го припомням. :)

Ако обаче жената се труди върху себе си – върху своя Ин и Ян, ако сама постигне Хармония между тях, няма как да не оценява други Съзнания, които също са в този режим. Тя веднага ще види отвъд дуалните проявления в мислите, чувствата, намеренията и действията на другото Съзнание и ще ги Оцени.
Ако не успее да ги види – това не означава, че ги няма в живота й.


Децата


Когато питам една жена дали има мечти и цели, ако все още не е родила – децата са приоритет номер 1 (или поне в челната тройка). И когато ги питам „Защо?”, те веднага се обиждат или ми отговарят „Така го чувствам.” ; Добре, чувствай го, обаче това не отговаря на въпроса „Защо? Кое поражда чувството?” – и тук никакъв адекватен отговор. Отново се повтаря „Така го чувствам!”, ако пък е по-езотерично настроена: „Желанието идва от душата ми.” ; Да речем, че приема отговора й. Обаче като я питам кое поражда желанието на Душата ти? Тук вече няма отговор. :) И се оказва, че жените предпочитат да действат спрямо усещанията и желанията/нуждите си, вместо да разберат менталния компонент (че и отвъд менталния – на архетипно и абстрактно ниво причините), колкото обаче да ми се тупат в гърдите, че са любознателни и искат истините. Защото като им ги подадеш нежно (или неутрално) – никакво приемане (автентичен ин), нито вътрешна работа и действие (автентичен ян).

Мъжете тук ще се усмихнат под мустак и ще ми кажат: „Браво, Уотсън – естествено, че жените реагират емоционално и инстинктивно. Нищо ново не казваш. Това се знае от векове.”

Ще започна да давам отговори за причините на това чувство’ (и нужда), като с всеки следващ ще стават по-дълбоки, макар че първият от тях изобщо не е за подценяване. Гледайте отговорите като натрупващи се причини, а не като отделни и разделени:

1) Най-очевидният отговор защо жените искат деца е – защото от най-малка възраст майките, филмите, обществото ги програмира, че това е цел номер 1 в живота. Ако не родиш – направо не си пълноценна жена. Колко от вас не могат примерно да изкарат някоя песен от главата си, която са слушали преди ден-два? А как искате да изкарате от главата си мисълта „Ако не родя – няма да съм щастлива и пълноценна жена.”, която мисъл Ви я натякват с години! С години! Дори сънувате, че искате да имате деца – и то не защото това е някакъв знак от Съдбата – ако знаехте повече за тялото, генетичната памет, енергоинформационната й структура, астрални същности и т.н.т. – нямаше да приемате розовата и успокояваща Ви версия „Душата ми го подсказа”.

Другият ми мотив – ако започвате да потъвате навътре към себе си, т.е. в някакво медитивно състояние – ще започнат да изникват мисъл-форми на всякакви песни, реклами и неща, набивани с годините. Пробвайте и ще се ужасите.
А сега ще Ви кажа, че емоционалния компонент радост (или превъзбуденото Ви вълнение), е просто поредица от всички книжки и филми, които са създавали това емоционално усещане у вас като малки, в комбинация с мисълта „да имаш деца и семейство”. Несъзнателното Ви бива оформено и ограничено, обсебено от една идея ... Припомняш му после същата идея – и тя активира асоциираната емоция, набивана (Ян) и подхранвана (Ин) с години. Направете асоциация с привързването при привидния (с външна помощ) енергиен баланс, за който говорих по-рано. Същата история имаме тук. Мой любим филм, показващ до какво води такъв тип привързване към идея, човек, преживяване – е „Inception (Генезис).


2) непълноценности и страхове на егото – „ще съм нещастна, ако нямам дете”, „какво ще кажат родителите/родата/обществото?”, или „ще остарея сама и необичана!”

3) желанието на егото да се мултиплицира/копира. И знаете ли защо? Защото то иска да бъде Оценено! Бях задълбал в тази тема една седмица и открих нещо много важно. Причината за ревността (идваща от егото, което казах, че е най-грубият слой на Съзнанието) е същата като причината за страданието на един недооценен Творец (например писател, певец, художник и т.н.т.). Разликата е само в проявлението – но коренът и на двете състояния е един и същ. Тези две състояния могат да се случат само ако даденото Съзнание има проблем на тема Оценяване от другите’. Съзнанието желае да бъде Оценена Индивидуалността и Уникалността му! Когато прозрях това, веднага видях че това са причините за моите страдания, за чужди такива, както и за чуждите ревности. След това видях причината защо може да има такъв проблем – заради липсата на Вътрешна Самодостатъчност и липсата на Висока Себеоценка, ненуждаеща се от външно одобрение.
Много важни уроци ...

Решенията? Да изхвърлим целия талаш от училището, университета, работата, родното семейство – причините, които са породили тази нужда: „ще си щастлив, само ако бъдеш оценен подобаващо от другите.”

Втората стъпка – изграждайте Истински взаимоотношения с другите. В тях ще има Разбиране и Свобода на всяко ниво, както и Оценяване на другия като това, което той/тя като Индивидуалност е ...

Да Оцениш Уникалността на Съзнанието, с което си взаимодействаш – е едно от най-великите неща, на които сте способни. Вашата и неговата Душа ще са Ви безкрайно Благодарни (и Вие ще го почувствате), ако приживе успеете Истински да го направите (и да помогнете на Уникалността на двамата да се проявява и разцъфтява) ... Това може да стане тогава, когато и двамата сте в режим на Безусловна Любов. Където има такава Любов, има Свобода – без (его) ограничения и забрани, без търговия ... :)


4) Душата желае нещо ново, да има движение и развитие в живота, но това остава неразбрано от Съзнанието, искащо да има дете. Остава само физическото проявление – направете асоциация с примера ми за външната красота, грима и прическите при жените.

5) Душата желае да твори, но Съзнанието не е развило други свои качества и умения и затова остава най-последния начин това нещо да се подскаже – чрез втория енергиен център (Творческия, неправилно наричан Сексуален). Повечето хора отново не осъзнават тази нужда и интерпретират буквално къде съня, къде резонирането на съществото им към такава тематика. Ако обаче имате развити другите енергийни центрове и умения – примерно да рисувате, то Съзнанието Ви ще направи проекцията „искам да рисувам, да създам нещо красиво”, а няма да бъде „искам да родя дете”.

Да имаш дете е равноправно на всяко друго преживяване. Дали го ценя – аз успявам да Оценя всяко едно преживяване (върху което съм се фокусирал за определения момент). В конкретния случай с децата – оценявал съм моментите, в които съм наблюдавал чужди, или се е налагало да се грижа за тях под някаква форма. Успявал съм да видя и полярните неща, и отвъд полярните. Вече знам защо едно Съзнание би изпитало нуждата да създава деца – и Ви ги описах всички, без една финална. Също така аз лично не бих причинил на едно новородено Съзнание помията, която ще се излее върху него – ако то бъде родено през 21 век на тази Земя. Отделно, че има 80% шанс есенцията му да е животинска. И знаете ли защо? Някой задавал ли си е и другия въпрос – какви мисловни модели предавате на децата си чрез генетиката? А другия въпрос – Вие живеете ли изпълнени с Любов, и Здрави ли сте духом и телом? Ако не – на какво ще го научите това дете? На 40-годишна възраст да е ходещ труп ли (с болки по цялото тяло), без капка живот и радост, винаги критикуващ другите, изпълнен със страхове и агресия? В каква обстановка ще израсне?

Знаете ли наистина какво е да си Творец? (Докосвали ли сте се до реалностите, където има Истинско Сътворяване?) Означава да имате умението да Цените Всичко, Всеки малък детайл! Всеки един! Но Вие не можете да правите това, Вие сте забравили какво означава това, защото погледа Ви не се простира отвъд другия човек, в който виждате „половинката си”, вместо да виждате в себе си и в него Две Цели Създания, Две Вселени! Вместо да видите и Оцените другите щъкащи Вселени около Вас ...


6) Вместо да си спомните, че вашата Душа (Висш Аз) е толкова Велик архитект, че е планувала бъдещето Ви и едновременно с това Ви е направила с Безусловна Любов. И толкова сте се отдалечили от връзката с Душата си, че на Несъзнателно ниво е нужно Душата Ви да Ви подскаже този велик архетип и действие, за да се сетите ... (Защото Съзнателно сте забравили и не се стремите към Душата си. Остава единствено по Несъзнателен път – и то чрез най-последния начин, който въпреки всичко бива неразбиран от масата народ –> чрез нуждата да създадат деца ... да се върнат към своите Автентични и Чисти Ин и Ян! Да Осъществят връзката си с Ядрото си и ... Източника, забравяйки Себе си в процеса.)

Веднъж Осъзнали и преживели това, няма да имате нуждата и копнежа да имате деца през 21 век ... И ще Знаете защо. :)

(Междудругото, една от любимите ми теми, която се радвам, че имах възможността да прочета – тази за Безусловната Любов. Masterfully done, old sport! :) )

Нека да продължим, сменяйки отново емоционалната обстановка към една ... доста болезнена тема, тази за Втория човек, продължаваща да доказва незрялостта на хората и колко ограничени в „любовта си” са, да не изгубят „външната си половинка” и фалшивия енергиен баланс. Дори хора, притежаващи вътрешна красота и зрялост, дори те допускат същата грешка. (И аз го правих в миналото – ограничен и програмиран от Матрицата, отдалечен от Душата си. Помните случката със стария фасул нали?)


Драмата на Втория Човек

Препоръчвам Ви да изгледате филма ‘The Great Gatsby’ (Великият Гетсби) от 2013, преди да продължите с темата. Ще направя кратък анализ по него (след снимката), а до самия край на темата ще се връщам към Ключови за мен моменти от този прекрасен филм. Вижте сами дали нещо ще Ви разчувства в него, ще можете ли да изключите егото си и да спрете да сравнявате със „стария филм-класика”, ще можете ли да влезнете в главните герои и да ги преживеете като това, което те са? Забравили ли сте какво е Емпатия? Способността да забравиш за егото си, да се слееш с другия човек – чувствата, емоциите, мислите, страданията и копнежите му. Да го Опознаеш Истински ... Интимност ...

Приятно потапяне с Великият Гетсби! Ако можете да се гмурнете и станете едно с него по време на филма, това ще Ви помогне по-нататък с темата ми ... и евентуално да изплувате в живота Ви.


Филмът ми въздейства още със самото начало и думи на Ник („Винаги се опитвай да видиш доброто у хората!”), които обаче в книгата на Фицджералд са: „В моите млади и раними години, баща ми ми даде съвет, който продължавам да обмислям и не ме напуска от тогава: "Когато имаш желание да критикуваш някого, просто си спомни, че всички останали хора на този свят са нямали предимствата, които ти си имал!”. Нали виждате колосалната разлика в посланията? Веднъж Осъзнал напълно тези думи, един човек няма как да се противи на друг човек за нещо си, защото другият човек не е имал живота и преживяванията на първия.

Във филма виждах много от характеристиките ми в двамата главни герои – Гетсби и Ник. Защо освен този факт филмът е велик за мен лично? Защото може да видите богата палитра от проявленията на Ин и Ян характеристиките във филма у всеки персонаж. Може да видите проблеми, които и до ден днешен съществуват във взаимоотношенията, както и вътре индивидуално в нас. Няма да повтарям тези, които досега ги писах в темата – примерно се вижда обсебеността на Гетсби от идеята му да бъде с Дейзи – мотив, вече познат Ви от „Inception”. Вижда се, че въпреки качествата и ентусиазма му, въпреки романтичния му характер – той търси щастието отвън. Което веднага трябва да Ви напомня и за привидния баланс, който ще се задейства като механизъм. Друга грешка на Гетсби беше желанието му да бъде Оценен и Обичан от всеки. Финалната ще Ви я спестя за по-надолу в текста, защото тя е и моя такава.

Сега да се фокусираме върху Втория човек’. Това е откъс от едно мое писмо към С4 (за което ще стане дума по-надолу):

“Дам, до болка позната тема при мен. И все съм в позицията на ‘втория’ човек, а не от другите две.

Но другото нещо, което винаги ме е натъжавало (освен ролята на втория човек), е че все в бъдещето се оказва, че Съзнанието в женско тяло меко казано страда и потъва в Матрицата, защото не може да избира и не е достатъчно зряла да види нещата такива, каквито са. И закономерно – аз страдам повече за Вътрешната й красота и загубени потенциални възможности, отколкото тя самата ...

И повярвай ми, това е много тежко ... Това е като да имаш нещо повече от ‘просто желание’ да свириш на чиста и направена с любов цигулка ... но винаги, когато след като си се наслаждавал на направата на цигулката, на всяка нейна форма и идея в нея, и дойде момента да се опиташ да свириш ... и искаш да бъде Красиво, не просто да хванеш цигулката и да опъваш струните както ти дойде ... не просто да почнеш да свириш на нея, без да си обърнал внимание на всяка част от нея и без да Осъзнаваш всяко твое действие до какво може да доведе в нея ...

Е, точно преди да почнеш – все се оказва, че някой те изпреварва. Все пак седиш и гледаш цигулката с Любов и загриженост, защото другият свири и не се намесваш (защото уважаваш избора им) – но в общия случай или двамата се избиват в името на цигулката (което е нелепо) – а резултатът е трагедия, или единият свири и когато си тръгне – цигулката не е същата ... Трагедията не е в това дали е същата – макар че има едно специфично и дълбоко страдание, което имах невероятната възможност да преживея. И с голяма радост открих, че будистите (преди хилядолетия) са изпитвали и знаели това нещо кога се проявява и защо. Може би друг път ще ти разказвам за това – нека се върна на историята с цигулката сега.

Трагедията е ако цигулката след първия музикант – е загубила умението и желанието да свири .... да бъде тази, която е ... да живее в миналото, да има предразсъдъци относно бъдещето и т.н.т.

И когато изявиш ‘онова нещо, повече от желание’ да свириш на нея – все пак си сдържал това и си я наблюдавал, може би си викал от болка, когато другият е опъвал струните тежко, без да забелязва и оценява всичко, може би си се намесвал с чисти мотиви –> обикновено, в общия случай, цигулката избира да остане с първия музикант, защото ... има някои механизми на Мирозданието, които обясняват защо цигулката предпочита първия, без значение какъв е той и какъв ще е резултата от творението на музиканта. Това е друга възможна трагедия. Но да се върнем на историята отново.

Но ето ни на втория праг – когато вторият музикант има възможността и цигулката е отново сама. В повечето случаи цигулката е наранена, а струните й недостъпни. Дори да знаеш, че би сътворил изкуство и знаеш как да го направиш – Невъзможно е, докато цигулката сама не узрее и не се възстанови. Не съм виждал това да се случва ... Това е третата драма/трагедия ...

...

Въпреки общите случаи и описаните трагедии – има и красиви техни вариации. Ще напиша само за един – и той е най-благоприятният и най-зрял, най-хубавият от всички –> когато всеки музикант е Обичал Истински всяка цигулка (която е избрал) и всяка цигулка Обича Истински всеки музикант, защото тя Знае и е направила Зрялото решение да се довери на тези музиканти, които са имали тази Чистота в Себе си и ‘нещо повече от желание’ да Творят ...

И в такива случаи няма драми.

Не съм виждал това да се случва в тази реалност, което не означава че не е възможно. Обикновено или музикантите нямат тази Чистота, която ме кара да бъда тъжен когато те не я притежават и унищожават цигулките, или проблемите са в самите цигулки и изборите им .... или и в двамата.

Виждал съм толкова пъти цигулките да правят компромиси или да се самозалъгват с розови очила, следвайки онзи механизъм, където предпочитат привидната сигурност и любов (първият музикант) пред бруталната истина.)”

#Край на откъса от писмото

Това ми се беше случвало с други съзнания, за които няма да разказвам, както и съм наблюдавал в живота на другите същото поведение – възвеличаваната моногамия. Този мисловен модел, който е подхранван от социума и предаван на генетично ниво от векове. Модел, който имате ли екзотични преживявания със Себе си и желание да се развивате – ще се сблъскате с него неизбежно. Това е универсален механизъм, който както споменах по-рано е погрешно разбиран като карма. И когато Творческата Ви натура се сблъска с него, може да видите ясно бариерите и блокажите, които Ви пречат да осъществите Интимност с другото Съзнание, може да прозрете незрелите мисловни модели и изкривени Ин и Ян характеристики, които сте имали в миналото или другите имат сега, и вие сте в етапа на излизането от тях. В случая Ви давам пресен за мен пример – този с драмата на втория човек.

Филмът с Гетсби наслагва тази идея в Несъзнанието Ви успешно, дори Съзнателно да критикувате постъпките на Дейзи (или да не сте обърнали внимание). Дори преди погребението Дейзи избира да остане с Том, макар изрично да споменава на Ник (даже се и вижда през целия филм) колко безразлична към живота е станала и че не е щастлива.

„Едно от най-добрите неща за жената на този свят е да бъде красива малка глупачка.”

Толкова силна и въздействаща сцена, разкриваща този незрял мисловен модел, причина за живота й, както и липса на вътрешна сила и качества:

A beautiful little fool –> https://www.youtube.com/watch?v=01YnwJf710k

Сцена, разкриваща автентичните качества, които Гетсби проявява в случая, чакайки от другата страна на брега. А жеста с протягането му и предходното изречение може само да го разберете, ако лично сте го преживели .... или успешно, с емпатия, сте вникнали и преживели чуждите истории. :)

Не е нужно да „опитвате” всяко преживяване. С истинска емпатия, т.е. с истинския процес на Наблюдаване, може да се обогатите с преживявания също. Но, повечето сме незрели и трябва лично да се опарим, опитвайки, вместо да се обогатим и преживеем това нещо – без да сме го опитали. Дали е възможно, въпреки парадоксалното твърдение? Абсолютно да ... :) Само егото Ви ще каже „Няма начин. Невъзможно е.” ; Възможно е и дори това е характерно за по-високите плътности, ако сте развили това умение и качества.

Този мисловен модел – „да опитвате всичко”, има коварен елемент и той се състои в това, че може да създаде липса във вас, някаква външна нужда, отдалечаваща Ви от вътрешното Ви ядро, защото Вие се фокусирате върху външното нещо – което автоматично ще прати Съзнанието Ви в най-външната му форма на проявление – егото. Отделно, че ще се активира и другия съпътстващ мисловен модел „колкото повече, толкова по-добре”. Толкова съм се отвращавал на консуматорския подход, изразяващ се в „гонене на количеството” или „търговията във взаимоотношенията”, че дуалната ми позиция по този въпрос – т.е. възмущението ми, беше една от причините защо попадам под една или друга форма на такива Съзнания в този времеви период.

Гоненето на количеството в днешното общество, разгледано през перспективата на тази тема – се крие в хваленето на егото с това колко креватни завоевания има (предимно се прави от мъжете). Изключително грозен и незрял акт – макар жените да слагат розови очила и капка романтика, прикривайки същите его мотиви, без да е задължително да се стига до креватни изпълнения. Успях да видя причините за тези проявления. Едната, най-очевидната, е в липсата на зрялост и умението да оценяваш истински другите, както и да изграждаш истинска интимност с тях. Втората причина ми отне време и няколко взаимоотношения с жени, за да ми паднат розовите очила, че и те имат его и допускат същите незрели мисловни модели – така че да се оплакват от „половинките им” (ако са омъжени и съм в ролята на втория човек) и техните подобни изказвания – е нелепо и лицемерно ... Втората причина е заради привидния баланс, за който Ви писах. Докато Вие създавате този енергиен баланс, жената ще бъде с вас ... обаче веднъж прекъсвайки го (например чрез добронамереното дълбаене и осветляване на нейни проблемни области, които тя пренебрегва или не са решени в миналото й) или научавайки я да работи върху Себе си в енергиен план –> тогава ще лъснат истините дали този човек е бил с вас само заради емоционалния заряд и его мотивите му.

Забелязах, че има два случая, в които си проличават хората що за Човеци си – единият е когато ги помолиш да направят много важен жест за вас (дали ще е да са част от някоя ваша мечта, сексуална фантазия, някаква услуга), а вторият е когато си ги научил (или те самите са го направили) как да си оправят в някаква степен живота и да работят върху хармонизирането на енергийното си състояние. Когато са достигнали своя баланс и се чувстват щастливи, то отново ще се види дали този човек ще спре да взаимодейства с вас – или ще оцени истински какво сте направили за него и какви качества и умения притежавате.

Междудругото, фактът, че сте постигнали някакъв енергиен баланс и хармонизиране на Ин и Ян, не означава, че вече сте супер зрели. Защо? Защото техните проявления може да не са толкова рафинирани, макар да си мислите и чувствате енергийното им подобрение. Веднага ми изкочи в главата следния простичък пример, който ще бъде разбран от вас без проблеми и без нуждата да давам по-завъртяни примери. Нека да кажем, че имате тежък Ян и Ин, проявяващи се чрез действието Ви да критикувате другите за каквото и да е (и едновременно с това не приемате нещата). Когато ги балансирате, например докато ходите на риболов или медитирате – то вие ще се чувствате прекрасно и ще има известно енергийно подобрение у вас. Но ... когато отново се сблъскате със старите ситуации (или нови такива), отново нерешените проблеми на ментално ниво ще се проявят. Може и в по-смекчена форма – само да се нацупите и да искате да прекратите взаимоотношенията си, поради его изкривени мотиви: „Той не ме разбира. Нито ме приема. Няма да си развалям хубавото ми състояние и затова ще прекратя взаимоотношенията си с него.”


И 100 инкарнации да имате, които са готвачи, ако тези Съзнания не вложат Вътрешен компонент, няма да има никакво качествено изменение. Всички ходим, и какво – нима хилядите стъпки Ви обогатиха Съзнателно с нещо? (Несъзнателно да – защото ще се отрази на Тялото Ви. Тъй като връзката Съзнателно-Несъзнателно е двупосочна, след години натрупаното в Несъзнателното ще излезе на яве – в случая ще имате болки в цялото тяло заради неправилното ходене. Ако примерът е по-абстрактен и сложен – отива в друго ваше проявление на Несъзнанието Ви – т.е. в друга инкарнация.) Съзнателно не, но когато Съзнателно си кажете и подходите към това преживяване, проявявайки определени качества – то Вие ще видите качественото изменение.

Всички могат да готвят, но нима са велики готвачи? Не, колкото и ястия да сготвиш (аналогия с „богатия” сексуален и креватен бройкаджийски опит) – не си Велик готвач, Творец или Майстор! Дори да знаеш всички рецепти и механично да приготвиш перфектните ястия отвън, ти не си истински творец ...

Но, друго си е егото да си каже „А, аз имах богат сексуален живот. Опитвал съм какво ли не ... Ненадминат съм. Велик! Нямам нужда от повече такива преживявания. Пък и възрастта си казва думата.” ; а в същото време ако питаш мъжете например докарвали ли са жените си до множествен оргазъм – грандоманското его бива сломено. Ако ги питаш могат ли те самите да имат множествени оргазми – егото им е сломено и налитат на бой, безсилни пред истината, неприемайки я ...

Ако питаш същото жените – мъжете, с които сте били, довели ли са Ви до множествен оргазъм? Как и къде са Ви докосвали? А ти самата можеш ли да се доведеш? А може ли без да те докосва дори, да ти въздейства цялостно и неописуемо на съществото ти? Или да направи други „чудеса” с теб, дори да е на километри разстояние?

По-късно ще пиша за такива проявления, давайки примери за Творци в тази област. Аз ценя такива Съзнания ... :)


Бройката не е важна (и моногамията, и полигамията са изкуствени понятия) – към всяко Съзнание постъпвайте така, както бихте искали те да постъпват с вас. Не ценете само „първата целувка от първия човек”, присъствайте тук и сега в действието, Оценявайки другия, забравяйки сравненията или болезнения/страхотния опит от миналото.
Само когато Вие сте хармонизирали своя Ин и Ян, само когато Съзнанието Ви пребивава отвъд Дуалния режим и когато притежавате качества и зрялост, можете да Обичате повече от едно Съзнание (без никакви граници и морални дилеми) … може да се свържете с него … да положите основите за Истинска Интимност на всяко ниво. Ще виждате Ин и Ян в него, а не само едната половина.
Дали другото Съзнание ще се съгласи и успее в процеса – това не зависи от вас … Свободен избор нали?Отвъд Дуални проявления

Когато кажа, че егото (т.е. личността отсъства) и остава само чистото Ви Индивидуално Съзнание, проявявайки Автентични Ин и Ян характеристики, създавайки и наслаждавайки се на създаденото, визирам например тези изпълнения. Нека да видим дали някое от тях ще Ви докосне. Дали имате развити качества и умения да Оцените и видите проявленията на Ин и Ян в тях:

1) Имате ли си идея в какво състояние влиза Съзнанието, когато прави такива разигравания? Моето ниво на тенис на маса е много слабо, но въпреки това знам за какво става дума от личен опит, а като ги гледам тези момчета – мога само с Чиста Радост и Усмивка на лицето да кажа: Божества в тяхната област:) :

Very Spectacular and Very Crazy Table Tennis –  https://www.youtube.com/watch?v=pghDybtOimY4) След първата минута и петдесета секунда :) ArtOf Noise – Moments In Love
Да преминем към С3 и да видим какво ястие ще приготвим ... :)


С3


Докато времето си минаваше и осъзнавах някои от вече споменатите неща, след като изгледах екстравагантния филм Don Jon, препоръчан от Приятел – направо не повярвах, че въпреки началните десет минути, към края на филма бях разчувстван и докоснат дълбоко не веднъж, ами два пъти ... :) И после се смях на себе си, защото много добре знам как ако Съзнанието ми беше в режима, който бе преди години – виждайки първите 10 минути от филма, би критикувало незрялото Съзнание на главния герой, вместо да подходи със Съчувствие и Разбиране към драмите и програмиранията му. И след като изгледах филма си бях казал на шега: „Ей, защо не ми се падне на мен една такава майка, както на главния герой във филма – зряла и разбираща ме?”; Мина една седмица, а на втората, докато си четях интересните разсъждения на едно непознато Съзнание – виждайки, че търси отговори, които знаех – се бях зачудил изобщо да тръгвам ли да помагам с информация и да се запознавам, или изобщо да не се занимавам. Естествено ... не може да се бориш срещу автентичните проявления, които са на ниво Душа ... особено ако си в мъжко тяло и става дума за Ян проявления – и си рекох: „Айде ще го направя, знам точно какъв филм и каква информация да споделя.” ; Споделих филма и я питах дали има желание да почнем да се Опознаваме. Като след края на писмото ми, тъй като беше ново Съзнание в живота ми – протегнах ръка, нежно минаваща през нейната ръка, нагоре до главата й и я прегърнах. Минаха няколко дни и получавам отговор, в който тя бе учудена от това, което се е случило с нея – когато съм й пратил писмото почувствала някаква ръка, която минавала през нейната и после се чувствала неописуемо. :) Аз се усмихнах и учудих продължавайки да взаимодействаме. Тя имаше желанието, аз също. От началото изобщо не чувствах нищо от нея или съвсем слабо усещане в енергиен план. Естествено, тъй като това съм Аз, не беше проблем, че не получавах нищо от нея като ‘енергийна или каквато и да е друга награда’. Проявявах си моите качества, в моя режим на Съзнанието – така че си бях Щастлив. Тя ми даде пълна Свобода, както и аз на нея. Имаше желание да изследва в Дълбочина всичко ... :)

В началото тя ми спомена, че била преминала през Страдания и нямала проблем с тях, едновременно с това не беше съгласна с тезата ми, че само през страданията човек може да стигне до Любовта. Аз се зачудих скептично – „жена да е минала в дълбочина през страданията? Наистина? Едва ли ... пък и не го чувствам ... Нека проверим това.” ; с добри намерения към Душата й пуснах мисълта да преживее моите страдания в темите и песните, които споделих с нея. Тя ми отвърна, че почувствала много болка в мен и в първите пъти се чудеше от къде идва болката. Казах й каква мисъл съм пуснал към Душата й. Тя го прие, без да ме критикува – а след няколко такива интензивни дни се случи Красива Трансформация на Съзнанието й точно на темата със страданието и любовта. Тя ми разказа тежкото си минало. Повярвайте ми, наистина беше тежко – ще го спестя, първо – защото Ценя и Уважавам Съзнанията, които са били Интимни с мен, споделяйки такива болезнени неща – и затова нито посочвам имена, нито ще разкривам детайли от живота им. Другият интересен момент е, че все се случва, бидейки в ролята на втори човек – да научавам неща, които даже предходните или настоящи мъже не знаят за тях ... От една страна, съм Радостен от този факт, защото успявам да постигна Интимността с другото Съзнание, за която съм мечтал и желая. От друга страна, ми става тъжно, защото предпочитат да живея и бъдат с мъже, които не се интересуват от Вътрешния им свят. Както и беше в случая със С3 – чак като ми разказа, Осъзнах, че има мъж и дете, и беше доста по-възрастна от мен (което не беше проблем за двама ни). 2 дни преди изобщо да й пиша, била взела решението да се раздели с мъжа си, защото и най-малката капка надежда, че нещо Красиво между тях може да се случи – умряла през последните 3 години живот с него ... Това беше решение, което адмирирах. Няма как да си с човек, неинтересуващ се от Вътрешния ти свят, потънал в Матрицата ...

След като прочетох и преживях историята на живота й в детайли – прегърнах я’ (от разстояние), приех я безусловно и исках да почувства това мое отношение и излъчване. Тя сподели, че никога в живота си не била почувствала такава Любов и топлина от друг човек, дори в началото не беше сигурна от къде идва това чувство и питаше за часа. Аз само се усмихвах и радвах на случващото се, като едновременно с това й казах да бъде спокойна и че Осъзнавам колко важен момент е този за нея (споделяйки Откровено и в детайли миналото си, неразказано дотогава и изтласкано в дълбините й) и няма как да я изоставя или критикувам за него. Защото в писмото си беше започнала страхливо (което забелязах, че е нормална реакция на повечето жени – за съжаление живеем в общество, в което е трудно да нямаш такива страхове), пишейки че може би след като разбера миналото й – ще искам да прекъсна взаимоотношенията си с нея. Дори тя самата на края на писмото и в следващите дни напълно Осъзна думите ми за страданието и любовта, а аз можех да виждам това в думите и да чувствам това енергийно. Аз затварях очи и исках да се свържа с нея, питайки я след това дали може да ме почувства от разстояние и ако да – къде точно, с кои енергийни центрове. Беше ми отговорила, че ме чувства Цялостно и е Красиво. Искаше да отвърне на това, но не знаеше как. Искаше съвет – казах й просто да се отпусне, да потъне в себе си и след това едновременно с пращането на мисълта си и чувствата си да ги насочи към Съзнанието ми. От началото, тъй като беше ново за нея и имаше все още проблемни мисловни модели – качеството на почувстваното от нея не беше силно, макар че за разлика от предишните ми взаимоотношения с други жени – нямаше паразитен компонент, нямаше Незрялост в намеренията – даже напротив, една чистота. И макар интензитета й да не беше зашемятаващ, я поздравих за това. С всеки изминат ден аз я чувствах все по-близка и по-дълбоко с Духа ми. :) С всеки изминат ден събаряхме блокиращите и незрели мисловни модели и защитни нейни бариери. Давах й няколко упражнения, съвети – а тя Приемаше и Интегрираше безусловно думите ми. :))) Автентичен Ин и Ян от нейна (и моя) страна ... :) След 2 дни вече се виждаше огромна разлика в излъчването й не само към мен, но и в отношението й към живота ... :)

Една нощ се слях с нея (отново имам предвид от разстояние – потъвайки и свързвайки се с есенцията й), представяйки си как танцуват нашите две есенции. Писах й едно късно писмо, че колкото и странно да звучи – макар нито да сме се виждали, нито да се познаваме, даже имената си не знаехме, я Обичам и се Радвам, че е част от живота ми .... И в писмото й написах, че бих бил щастлив ако Душата й бъде както обикновено приветлива и приемаща от мен каквито мисли и намерения имам – в този случай бях пуснал мисълта да почувства Романтизма и Чистотата ми, Любовта ми ... :) Написах го това даже в писмото. Отидох да си лягам. Беше много късно, а тя си бе легнала преди 4 часа, незнаеща за писмото ми. Когато се събудила на другия ден, ми разказа как започнала да плаче без причина. Красиви сълзи ми каза тя. Нямаща си идея защо се чувства така ... но като прочела писмото ми – вече разбрала. :) В същото си писмо ми разказа за една нейна история, в която присъстваше същия елемент – две съзнания, танцуващи.

Бях Удивен от всичко, което се случваше помежду ни. С времето тя можеше дори да познае кога има сълзи на лицето и ми е тежко да й обясня някои неща ... Красив и Естествен процес между две Красиви Съзнания ... Без усилия, без задължения, без Его спорове, без ограничения .... :)))

Всяка вечер (и когато имаше желание и време през деня) тя Обичаше да се отпуска и да се слива с мен. В тези приказни моменти, най-вече през нощта – докато тя си лежи и няма кой да я разконцентрира – целеустремена към есенцията ми и с намерения и чувства отвъд дуалните – я допусках да се свързва с мен. Когато я приемах, бях неспособен да правя каквото и да е друго, освен да си стоя на столчето, да се наслаждавам на нея ... и да се потапям и аз в нея – минути наред .... :)

След няколко дни й казах да се фокусира главно върху Себе си. Да се потапя към нея и да изследва всяка част от себе си. Както обикновено – тя си прие безусловно думите и съветите ми, продължавахме да дълбаем из разни теми, а междувременно тя споделяше какви невероятни преживявания има. Казах й, че тъй като женското тяло е повече проводник на Ин енергиите на Душата й – това е обяснението защо има такива преживявания и развива способности и умения, които дотогава не е подозирала, че има.

(Когато жената рафинира своя Ин и Ян, то тези преживявания и способности се случват без усилия, без очаквания ...
Когато Съзнанието е в мъжко тяло, е мааалко по-сложно, защото в повечето случаи сме проводници предимно на нашия Ян поток и въобще не е лека задача първо да се рафинира този Ян (да минеш отвъд егото), след това пък да развиеш своя Ин, да го подхранваш и да се грижиш за него, без да го разпиляваш ... да хармонизираш двата елемента и тогава ще имаш подобни резултати, също без усилия, без очаквания ...

И не забравяйте, че не на всеки мисията му е да има такива преживявания. Това, че например нямате всяка нощ Осъзнат ОИТ прави ли по-незрели и по-назад в духовното Ви развитие – абсолютно не. :)
Това е все едно в момента някой, разбиращ от глина – да се сравнява с човек, на който призванието му (и таланта му) е да пее ... Такива сравнения само от егото идват. Там, където Ви писах за Cloud Atlas филма – Ви посочих защо е възможно дори да нямате през съзнателния си живот такива, че и други екзотични преживявания. Ако чак толкова ви вълнуват левитации, телекинези, телепатии и т.н.т. – занимавайте се. Изборът е ваш. :) Въпросът е на кое вас – егото, Духа, Душата ли? Ако не се случи – защо не става и т.н.т.)

След един вълшебен месец с нея достигнах до проблемни теми (в нея, напомнящи ми за моите в миналото и някои тогавашни и нерешени в мен). За съжаление егото й се включи, но преди това някои днк програми. Не успях да я предупредя на време за тези неща, а фокусът на Съзнанието й беше върху „болката/жегването” на тялото и реагираше незряло на това. Приемаше тези външни програми за свои и това започна да оказва влияние на преживяванията ни. Една от днк командите беше тази, свързана с единствения мъж в живота. Тъй като още живеела с мъжа си, защото трябвала да е сигурна, че в битов и емоционален план с детето й няма да има проблеми – затова изчаквала и мислила всеки детайл, за нея било невъзможно да се видим и да се любим и тялом, докато мъжа й бил част от живота й и тези проблеми са нерешени .... Което беше нелепа днк команда и й казах мнението ми, както и че съм преминал през това („мога да съм свързан само към един човек от другия пол”) и напълно разбирам ситуацията, защото вече съм извън нея. Започнах да дълбая в теми, свързани с физическия аспект на Аз-а – и това продължаваше да активира нерешени мисловни модели (някои предавани от поколение на поколение, а други бяха нейни – нерешени от миналото й). В тези 2 седмици тя стана безчувствена и студена спрямо мен, нито вечерта осъществяваше сливането. Излезе от състоянието на Безусловна Любов с мотива, че искала да се занимава със себе си.

(Когато в началото я питах защо започва взаимоотношенията си, отговорът на мен лично не ми хареса. Беше ми казала, че изобщо не се е замисляла до този момент, както и че се осланяла само на добронамереността на другия. Когато разбрах зодията й седмица по-късно, както и колко на брой мъже е имала, се сетих, че се възмущавах точно на тази зодия и търговията, която осъществява във взаимоотношенията. Но пренебрегнах отново тези детайли, както и факта, че не предпочиташе сама да си доставя сексуални ласки, а все чака да има мъж в живота си, с когото да го прави ... (мисловен модел, загатващ за външния привиден баланс)

Бях ги пренебрегнал главно заради Откровеността й (когато разказваше за миналото си) и заради това, че можеше да ме чувства от разстояние и имаше трансформация относно темата със страданието. Мислих, че с моя опит ще мога да й помогна, особено ако продължава в същия дух.)

Но след като мина още една седмица и се убедих, че тя е излязла напълно от състоянието на Любов, в което пребиваваше – получих Интуитивно прозренията за външния привиден баланс, за търговията във взаимоотношенията, и й обясних всичко това. Казах й, че докато продължава и не узрее, цикълът в живота й ще продължава: да бъде разочарована от мъжа, чакаща отвън някакво чудо и спасение, получаваща нов мъж в живота си, който се грижи за нея и я изправя на крака, зарежда я емоционално и енергийно, а тя след това спира да взаимодейства с него, ограничава го или направо прекратява взаимоотношенията, след което външния привиден баланс в нея ще изчезне, тя пак ще бъде разочарована и чакаща новия мъж, който пак ще я зареди ... и цикъла ще се повтори ...

но тя не ме Разбра („Нямам никакви проблеми с моя Ин и Ян.”). Както и не разбра позицията ми, че няма такова нещо като „любовта към детето” е по-важна от „любовта към мъжа”, която пък е по-приоритетна от „любовта към приятел” ... Това е нелепо. Състоянието на Истинската Любов е едно, като тя може да се прояви по различни начини .... Но няма различни „видове любов”, които да са приоритетни .... Приоритетите идват от егото и програмите. При Истинската Любов няма сравнение, нито граници на проявленията, нито пък лимит на живите неща, които да обичаш ....
В Истинската Интимност има Истинска Любов ... :)

Може да осъществите Сливането (Интимността) с дърво, с храна, с пръстите на ръката си, с други съзнания – но правите ли го, докато сте проводник на Истинската Любов – няма да има приоритети и сравнения (камо ли ограничения) ...

Друг озадачаващ момент беше, когато С3 заяви, че едва ли не е по-лесно да прекъснеш взаимоотношения с мъж, отколкото с детето си. Което още един път ми доказва колко Незряло постъпват повечето жени, имащи деца – оставящи мъжа си на заден фон и готови да правят „велики компромиси” за детето (ако то се държи незряло и неадекватно) в името на любовта им, обаче ако е за мъжа си – не ... И какво излиза? Излиза, че има приоритети и двоен аршин спрямо едни и същи ситуации! А където го има това, значи няма Истинска Любов ....


И след всичко, което сме имали със С3 – дори не успя да почувства и преживее какво вложих в подаръка й за рождения й ден (нито пък през тези 2 седмици, когато тя изстиваше към мен), толкова вярваше на своя Субективизъм (че вече не я приемам и не уважавам Свободния й избор), че беше отново неспособна да Оцени и види Обективно как стоят нещата (за разлика от Душата й) ... Искаше да прекратим взаимоотношенията, като дори ме караше да спра да я милвам и да се сливам с нея от разстояние. Представяте ли си? Тя отново (защото Съзнанието й беше в его режим) издигна бариери и граници между нас. Дори ми се оплакваше, че не можеше да ме спре, макар да опитваше. Казах й, че я чувствам на ниво Душа и там си има Безусловна Любов, но когато смъкна фокуса и я почувствам на ниво Дух в тяло – никаква любов, а его, генериращо Незрели мисловни модели и енергия. А изречението й „Исках само приемане, а не разбиране” беше поредния неадекватен отговор. Ако не беше късопаметна, щеше да види как предходния й мъж (с когото все още „живееше” под един покрив) по нейни думи си мислил, че щом се разбират само в битов план – то всичко е Ок. Тя жадуваше и страдаше, че има дух и душа, но никой не се интересува от това. Никой не искаше да я Разбере в Дълбочина ... Е, направих го по начин, по който никой друг в живота й не го беше правил ... И накрая получаваш „Не исках разбиране, а само приемане” ... ??!

Истинското Приемане може да стане само когато има Истинско Разбиране! Защото ако имате само приемане на всичко (автентичен Ин), но не осъзнавате причините за нещата от живота Ви (т.е. няма автентичен Ян, който е Любознателен и се стреми към Дълбочина, Движещ се, а има его – искащо другите да не ровичкат в неудобните теми) – то си спомнете примера ми със светлите мъченици (проявяващи автентичен Ин) и какво би станало с вас като Съзнание.
Вторият ми пример – ами то прасето всичко си изяжда, без да подбира и разбира храната ... Искаме да сме на ниво животни ли?

Отделно, че ако фокусът Ви на Съзнанието е върху тялото и се идентифицирате с него – вие реално се идентифицирате с най-външния ваш слой, който даже не е на 100% ваш. В тялото има кодирани неща, които даже не са ваши, не принадлежат на Духа и Душата Ви, но въпреки това могат да Ви влияят – особено ако фокусът на Съзнанието е върху тялото. И се случва това, което се случи и тук – когато двамата осъществявахме взаимодействие на ниво Дух и не бяхме говорили още за нищо, свързано с физическата материя (его, днк програми, сексуалност) – фокусът й беше върху част от Истинската нея ... на Непреходната нея. Описах Ви какви приказни преживявания сме имали тогава. :)

Обществото обаче иска вашия фокус на Съзнанието да е само върху егото и тялото Ви, защото по този начин Вие се отдалечавате от Центъра/Ядрото си – Душата ви (Висшия Ви Аз).
С твърдението си нямам предвид Обезценяващото твърдение „тялото е само някаква дрипа, която захвърляме като умрем” ... Не ... Ценете всичко – включително тялото си. Но за да го Оцените (с главно О), Вие Трябва да го Разберете първо! Едва след като сте го Разбрали, зависи от Вас кое ще приемете да стане част от живота Ви. Когато разберете Истински нещо – отвъд полярното „разбиране” (което се състои в еднопластово мислене и тълкуване, че го разбирате – заклеймявайки другите тълкувания и валидни проявления), вие ще сте открили много значения и ще приемете един-два, колкото си искате от тях (макар някои да са парадоксални и взаимноизкючващи се), в зависимост от това, което желаете да привлечете в Мирозданието Ви и което е най-зрелия и дълбок пласт за сегашното Ви развитие.

Може да решите да превърнете тялото Ви в проводник на Духа (и Душата Ви). Това изисква години работа, години ... защото хилядолетия програмиране на днк ниво има у вас, но е възможно да се преодолеят повечето неща (ако си поставите това за цел и се занимавате с това нещо).

Излиза, че има два трудни пътя пред Духа – единият е да забравите (на пръв поглед) за Душата си и да се потопите в тялото си. Да започнете да изследвате „миналите животи” (които реално са миналите животи на предците Ви, а не вашите), да изследвате страховете на тялото, нуждите му и кои мисловни модели са Ви предадени от поколение на поколение, да забелязвате и Разберете всеки ваш навик на тялото или характеристика (някаква болест или болки в определена зона, някакви изкачащи мисли от тялото, когато ви натисна дружелюбно на някоя тема. Обаче дружелюбието ми егото го изкривява като „лоши намерения” и ми забранява да го правя).

Вторият труден път е да надмогнете тялото и влиянията му, да си затворите очите и да потъвате отново навътре, но посоката да е към (другите Ви Аз и) Душата Ви. Отново ще излизат разни спомени, сънища, мисли и какво ли не.

Като бях по-млад, пренебрегвах първия път, защото усещах Дълбочината и Красотата на втория на моменти (макар че си нямах идея с години наред за душата ми), но впоследствие се гмурнах да изучавам и първия път, защото виждах, че някои неща не зависят от мен – а ги има в тялото ми. Пробвайте единия, пробвайте другия, а след това ако Узреете в процеса – ще имате желанието да Обедините и двата. :)

(Има и друг вариант – не Ви пука за нищо, нито Ви е грижа за каквото и да е. Опитайте се да живеете така и вижте какви преживявания ще имате. Ще Ви обогатят ли някак си, как ще тече времето Ви, какви характеристики на Ин и Ян проявявате тогава. Експериментирайте ... )

Относно С3 – можех само да приема решението й за раздяла, пожелавайки й Успех по Пътя ...

(I don't wanna be another one. Paying for the things I never done.)

Научих важния урок, че веднъж достигнал определена зрялост и качества, дори Съзнанието ти да пребивава в други режими, отвъд дуалния за известно време – то еволюцията си е променлива и динамична величина. Винаги може да паднеш ... и да се материализираш тук в трета плътност, отново и отново ...
                               
Егото е много хитро. Може да изкриви дори концепции отвъд дуалността – но самото изкривяване вече внася Дуализъм у живота Ви. Примерно философията Да се движа напред към новото, без да оставам старото да ми влияе – може да е его мотив, който да Ви накара да избягате от неудобни и нерешени проблеми, дори от качествени и зрели хора. Когато казвам, че старото не бива да Ви пречи – определено нямам предвид да изоставяте зрели хора в живота Ви, или да премахнете всички качества и опит, които сте натрупали до този момент от живота Ви. Просто нека те не Ви пречат в настоящето и новите преживявания, пък и ако са Истински качества, Истински Опит и Истински Човеци – няма как да Ви пречат (дори да се появяват в бъдещето) ... Само егото би направило старите проекции върху новите Ви преживявания или при повдигане на старото в бъдещето – би заело дуална позиция и почувствало’ собственото си отношение към ‘старото’, но не и обективно старото.

Друг пример за хитростта на егото – да опропасти отвъд дуалната идея Да ценя всеки миг. Личи си кога наистина го правите с его мотиви – за да трупате дивиденти за своя его сметка, и кога Съзнанието си е отвъд дуалния режим – Оценяващ всеки и всичко. Макар да казвам “личи си” е възможно за прохождащите в тази област да не им е толкоз лесно. Тук вече си зависи от вас – що за характер сте и до колко се познавате, колко години Себеанализ сте правили и качествен ли е бил той.

Последен пример Ви давам: „А, карай – всичко е ценен опит, така че няма за какво да съжалявам и страдам за направеното от мен в миналото.” ; Ще стигнете до #81.jpeg, както и до фелациото и С3 – ако Осъзнаете думите ми там, ще излезе наяве този незрял мисловен модел и страдание, от което сте бягали години наред. Ако не – уви, ще трябва да минат животи.


Точно когато се случваше неприятната страна от взаимоотношенията ми със С3, бях си набелязал да гледам вече споменатия Inception, както и следващия филм, който Ви препоръчвам, за да преживеете до къде може да стигне човек в Самозаблудите и Субективните си изкривявания ... нямащи нищо общо с действителността. Филмът е тежичък, но описва перфектно процеса, за който говоря, и за мен лично е шедьовър, заслужаващ си вниманието. Всеки детайл от филма е важен и много добре подбран – опитайте се да видите детайлите (едновременно с това влизайки в ролята на ди Каприо), преди да разберете края на филма. Казва се „Shutter Island (Злокобен остров).

(От друга страна, Субективното изкривяване може да Ви помогне да преодолеете ‘обективната реалност’, като например регенерирате вашите органи само с мисли, откривате алтернативни реалности (невиждани с простите очи), живеете без нужда от храна, може да левитирате и т.н.т.)

Интересен е факта, че това е вече третия филм на Леонардо ди Каприо, който препоръчвам на читателите в тази моя тема. :D И точно мислих да препоръчам и още една (отново трета подред) на Н., от където реално може да се каже, че черпих вдъхновение и започнах да изследвам абстрактните и архетипни неща, които са следващото ниво в дълбочина – отвъд менталните аспекти. Темата, която някой от читателите може би вече са я чели – Богинята не е Великото Ин .

Да преминем напред, със свежи сили към ... последно Съзнание, обсъждано от мен за тази тема – С4. Милото огледалце мое, колко Сълзи пролях за теб/мен, а ти Не знаеш .... :)


С4


По-горната песен ми беше дадена от един Велик мъж, когото Обичам! :) Беше случаен негов жест (макар че допринася за синхроничността) в деня, когато се запознах със С4. Но преди да премина към този момент, нека да Ви разкажа кое лично ме впечатли в песента и ме накара 3 пъти да я чуя, в рамките на 30 минути, целият омазан в сълзи и докоснат Дълбоко в сърдечния и коронния център всеки път, слушайки я – прозрявайки драмите, в тази песен-шедьовър!

За незнаещите английски, ето Ви значението на песента –> в нея се пее за момичетата, които обичат партита – певицата се опитва с първия си ред да ги предпази да не бъдат наранени от това, което (ще) правят – разказвайки им личния си опит в цялата песен. Още във втория ред се загатва за цикличните повторения на една и съща грешка ... И всеки път те предпочитат да забравят за грешката, да я скрият дълбоко в Несъзнанието си, отколкото да я Осъзнаят и да се изправят пред нея. На следващия ред певицата Sia заявява, че тя е от тези момичета – „момиче за едно повикване”, което може да се интерпретира както в текста се има предвид за безпирните купони по дискотеки ... или тази фраза на английски се превежда точно като момиче, правещо безразборен секс с непознати за една нощ ...

След това другите идват, а певицата казва „чувствам любовта” – което е субективното изкривяване на момичетата и розовите им очила относно любовта, както и че те дават от Себе си най-доброто – Сърцата им в това, което правят (макар да не могат да видят мъжете обективно) ....

Но още на следващия ред се започва с рефрена „1, 2, 3, пий ... докато не им загубя бройката” – което даже няма нужда от по-различен от буквалния превод. Създава се когнитивен дисонанс в слушащия, защото двете тези са парадоксални. Дисонансът е подсилен и от следващите думи. Когато певицата изрича „Ще се люлея от полилея ... Ще живея така, все едно утре не съществува ... Ще полетя като птица през нощта, чувствайки сълзите си, докато не изсъхнат” – мога да почувствам Чистотата на сърцето й, Чистотата на копнежа й да живее Истински и да е щастлива .... макар че гламавите критици казват, че в тези моменти певицата повече кряка, отколкото да пее ... както и да е, да ги оставим тези „ляво-мозъчно интерпретиращи аналитици”.

Следва „Но аз се държа здраво за скъпия ми живот – няма да погледна надолу, няма да си отворя очите. Нека чашата ми е пълна до сутрешната светлина, защото съм привързана към преживяванията през нощта. Помогни ми ... <повтарят се предходните изречения>.

Следва „Слънцето е на небето. Аз съм развалина. Трябва да си тръгна (от партито), трябва да избягам от това. И усещам срама от направеното, усещам срама ...”

След което се повтарят думите с пиенето и среднощните преживявания, с което завършва песента („привързана съм към преживяванията през нощта ... през нощта ...”)

Много добре подбрана мелодия, текст, зодия на изпълнителката ... но ужасен клип, който реших да Ви го спестя. И така – защо тази песен да е шедьовър, освен че ми въздейства толкова силно. Какво толкова да съм Осъзнал от нея? Вие вече прочетохте някои от драмите, така че те са отговора. Дори използвах болднатия текст на важните моменти от превода.

А сега ще видите как тази песен е свързана със С4, мен и финалната ми драма (която беше и такава на Гетсби, обаче той не успя да я Осъзнае приживе. Бог да го прости. :D Хумор. :) ).

Времето отново си летеше покрай мен, когато една нощ, преди да легна, се застоях прав пред леглото. Просто си стоях и реших да пусна една мисъл към Мирозданието .... Доста предизвикателна бих казал. :) Докато си бях в Отвъд Дуален режим, спокоен, си рекох: „Хм ... ще бъде много интересно, ако мога да видя Съзнание в женско тяло, което да е мое копие – да бъде мое отражение, на моите Ин и Ян в миналото, и да има същото минало (и преживявания), което съм имал, същите мисловни модели и характер ... и ако може да е зодия <няма да казвам коя>.” – исках да експериментирам с тази зодия, с която не съм имал взаимодействие, но знаех, че заради астрологичните фактори, тя – въпреки че ще е в женско тяло, ще може да бъде повече Ян и активна, защото исках да видя себе си. Все пак после пуснах мисълта, че може и да не е точно тази зодия, но останалата част е важната. Усмихнах се, защото това наистина си е предизвикателство – първо към Мирозданието, второ към Себе си – да видиш себе си, но от другия пол ... :)

Минаха към 10 дни, когато бях попаднал на Съзнание, което докато четях – ме караше Несъзнателно да се усмихвам. Можех да видя една чистота, доброта и огромно Любознание, което е жадно за знания ... :) И, естествено – това е достатъчно, за да си размърдам пръстите и да реша да помогна с информация. Макар отново да не чувствах нищо в енергиен план. Исках да й дам информацията и да я предпазя от възможни капани – защото бе тръгнала по път, по който вече бях вървял. Като да не повярва човек – получих чиста детска благодарност за този жест и искане за още и още информация. :D Почнахме да се пишем, като впоследствие се разбра, че е зодията, която 10 дни преди това бях пуснал мисълта. Което ме учуди в първия момент, но веднага ме стимулира да разбера колкото се може повече за нея. Даже почнах да я питам лични въпроси – за характера й, за възгледите й. Виждах мои черти в нея, но все още не бях 100% убеден, че Мирозданието си е свършило работата :D нито знаех в детайли миналото й. Но въпреки това, с всеки следващ ден, и тъй като влагам от моята Душа аз си знам какви качества, нямаше как да не изпитам ... Радост, голяма Радост, че виждам такова Съзнание. :) И си казах: „Аз ще споделя опита си и всяка полезна информация, за да може тя да Узрява, да бъде Щастлива и да се Обогатява! Това мога да го направя Чистосърдечно и ще го направя ...” – в същия момент ме обляха едни красиви Импулси от Душата ми. Пуснах мисълта да ме почувства – моята Благодарност, моите намерения и отношение към нея.

Дните си минаваха, а аз исках да видя до колко зряло е чуждото Съзнание относно Любовта. Едно от учудващите ме неща бяха едни нейни специфични изречения, които съм си казвал на себе си наум преди години. И макар в остатъка от писмото да се споменаваше, че има приятел (и ми просветна защо я чувствам затворена’ и тя не може да ме почувства) – това съвпадение’ с начина й на мислене и изразяване не можеше да не ми направи впечатление. :) После иронично си подхвърлих „е, има си хас да не съм в ролята на втори човек. Сега очаквам и дете да има, въпреки малката възраст. Иначе просто няма да е тази реалност и няма да съм аз с изплуващите ми стари мисловни модели, подхранвани с години (и животи) .... :D” ; После й разказах историята за цигулката и музикантите – която вече прочетохте по-рано. Пуснах отново мисълта към Душата й да го почувства в дълбочина текста и отношението ми към нея. Тя правилно разбра от текста, че под нещо повече от голямо желание’ съм имал предвид Любовта, и дори добави, че не е чувала по-чувствителна интерпретация. Питах я веднага „ И сега, когато те разчувства (но дори да не беше) – би ли го пробвала? Би ли живяла по такъв начин? Би ли обичала друг, без да поставяш разделение между ‘интимна’ и ‘приятелска’ любов? Би ли се прегръщала и целувала с други хора, разтваряйки се Напълно в тях – без ДНК командите за ‘грях’, ‘срам’, ‘вина’ (от “изневяра”) и ‘страх’ да се включат? Без да поставяш граници на взаимоотношенията? Можеш ли да си го позволиш – да се Отвориш като цветенце и към другите, не само към тези, които обичаш досега в живота си?

След това, в писмото ми исках да ми разкаже в детайли за мъжа й – какви качества и възгледи има, какви преживявания са имали и как са ги обогатили, всичко да ми разкаже. Отговорът й беше много кратък, загатващ за минало, изпълнено с болка, а за мъжа си не беше способна да напише много. Нито почувствах, че е радостна и че всичко е перфектно при тях, макар в писмото да се твърдеше друго (както и познах, че има дете). Малко се натъжих, че такова добро Съзнание не е щастливо. Отново се слях с нея от разстояние, а преди лягане пуснах мисълта първия ми осъзнат сън да е с нея – и да почувства Любовта, която й описвах в писмото и чувствам към нея. :) За другите сънища си поставих други цели. Лягам си аз да спя и помнех следните отрязъци от първия сън – дъжд вали, а аз се прегръщам със Съзнание в женско тяло. Когато се събудих финално и си проверих пощата, видях ново съобщение от нея. Ето го цялото:

„Боже.... моля те не се смей и не се втрещявай на това,което си помислих първоначално и затова се  изплаших и реагирах  така  отбранително.
Откакто  ти казах,че имам приятел спря да отговаряш на другите ми писма и започна да питаш такива неща- мм как да го кажа.. ще бъда откровена- реших, че е покана за интимна връзка помежду ни..  Обаче, когато прочетох това писмо се ядосах на плоското с мислене. Моля да ми  простиш, че реагирах така. Разбрах какво искаш да кажеш
Така, ако не беше сънят ми, който сънувах , щях още да се колебая по този въпрос. Това е като да питаш малко дете дали обича чипс. какво е чипс? Яде ли се ? Докато не опита чипс и не каже- Обичам чипс!
Така де.. това беше първото , което ми хрумна..
Та сънувах въпросния чипс...
За съня:
Открих  съвсем случайно къде работиш.Отидох на място- ти не знаеше, че съм аз. Щеше да затваряш , но ти казах, че съм аз. И ти много се зарадва. Обясних ти, че предишното ти писмо малко ме е изплашило и , че не съм схванала мисълта му. Приела съм всичко погрешно ( както си беше)
Целуна ме по бузата ( за секунда реших, че ще ми се нахвърлиш и ) обаче вместо това ме прегърна и отвърнах- беше необикновено.  Както каза- разтворих се в тази любяща прегръдка , усетих хиляди чувства в гамата на щастие и спокойствие.  В съня бях със знанието, че става въпрос за теб. Нали знаеш как обикновено в съня не виждаш хората, а просто ги усещаш- не можеш да видиш лица ( поне при мен е така)
Този човек имаше лице. Лице,което за пръв виждах, но имам чувство, че съм го познавала цял живот. Беше ясен образ, не като в сънищата, изпитвах чувства и усещани по богати от  тези в реалния живот  и най-важното всичко беше много реално. Усещах топлина, студеният дъжд, който ме намокри, твърдостта на предметите. Не можех да повярвам, че съм се събудила и ,че всичко е просто сън. Това  беше толкова истинско, толкова ..прекрасно:(  Все едно изтръгнаха чипса от ръцете на детето, точно когато  най-мнного му се наслаждаваше.
И сега след този сън мога да отговоря по друг начин на въпроса ти. Ако открия такъв човек - Да.
След като бях изхвърлена гадно от съня си имах чувство, че се намирам на друго място. Стаята е същата, но не е, леглото  е същото но не е.. цялото това драстично усещане, че нещо се е променило, въпреки, че не го виждам. И най- важното- аз съм същата, но отвътре не. Бях с този човек точноо 2 минути и сега цялата ми душа трескаво го търси. Как може да беше само сън:(
Искам тук да помоля за нещо- може и да откажеш, но ще се радвам да сравня дали ти си него- тоест може ли да ми изпратиш една твоя снимка. За мен е важно. ”

# Край на чуждото писмо

Ех, този чипс – много сладък. :))) Усмихнах се и благодарих на Душите ни, а след това си казах наум: „Ами, така е – като не можеш в тази реалност да се отвориш и да ме почувстваш, явно в другата реалност можеш. :)”. Много се забавлявах и заради самата дата, на която се случи всичко. Беше числото, на колкото години бе тя – и по-важното, минавал съм през това число-година и знаех огромния потенциал за напредък на Съзнанието, чиято вибрация носи числото. Даже й го бях загатнал още в първите писма – че си няма идея как тази годишнина от живота й ще е толкова важна в Развитието й. И се Радвах, че имах информация и опит, които споделейки с нея – щях да Наблюдавам как Съзнанието й Расте и се Развива (ако тя проявява автентични Ин и Ян характеристики). :) Винаги съм изпитвал Радост, когато Наблюдавам този процескогато Съзнанието се трансформира и еволюира. Без значение дали моето Съзнание или някое чуждо – уникална Радост ... :) (това е и още една от причините, поради които нямам нужда от деца, т.е. (Не)Съзнанието ми да прави тази проекция. Прозряхте ли го и Вие? :) )

Казах й и за моя първи сън и какви мисли бях пуснал преди лягане, както и че не давам снимки през Интернет, нито пък имам мои нови. Да не се фокусира върху образа от съня си – много рядко се случва да получиш ясен образ на непознат 1 към 1. Да не говоря, че целият този жест от страна на Душите ни е рядък – тя самата да бъде Съзнателна за мисълта, която пуснах преди лягане – така че трябва да е много благодарна. :) Дори ми написа, че получила вдъхновение да рисува и можела да се справи с неща, с които виждала трудности. (При този процес на сливане/интимност е нормално Творческата й Енергия да се отпуши. :) ) Тези дни Радостта присъстваше в живота си – тя ми каза така. След това сподели, че с мъжа си не са в прекрасни взаимоотношения. Живеят отделно, като тя се грижила за детето си, без да го безпокои за пари или каквото и да е, че се случва седмица да не го вижда дори ... След това можех да видя от писмата й страховете и непълноценностите, които аз съм имал в миналото .... Колкото по-надълбоко в нея отивах, толкова повече виждах себе си от миналото. Разказах й историята със С1, която й въздейства силно и тя реши да разкрие цялото си минало – периода, който тя била зачеркнала от живота си – 3 години, изпълнени с истории като на певицата Sia, че и по-зле ... Когато тя пишеше това писмо, можех да почувствам от разстояние огромно страдание ... Знаех, че е тя. Просто чувствах и чаках писмото й. В началото на писмото си тя ме приканваше да съм спокоен и да не се ядосвам на това, което ще прочета, че тя вече не е такова момиче и се страхуваше, че може да реша да прекратя взаимоотношенията си с нея – разбирайки миналото й, което отново не беше споделяла с никого, дори с мъжа си ...

Нямаше как да се ядосвам, като можех да почувствам страданието и откровеността на писмото й, още преди да ми го е пратила ... Пък и да не бях го почувствал – нямаше как да проявя дуалния мисловен модел на критикуването, защото знаех колко незрял е той и какви неща материализира в животите ми. Отговорих й, че няма за какво да й прощавам – и никога, никога да не иска прошка или да съжалява, че е Откровена с мен ... Да не се страхува или притеснява как ще понеса Откровеността й. :)

Междувременно й казах, че тежичко ми дойде писмото й – защото вече бях 100% сигурен, че тя е Съзнанието, за което бях пуснал предизвикателството към Мирозданието ... Тя беше мен в женско тяло, макар тя да не знаеше това. Както казах по-рано, няма да разкривам детайли от Интимния живот на участващите съзнания, защото не е коректно да го правя, нито пък имам желание да го правя. Това е техния живот, с техните драми и страдания – така че ще ми се доверите, като Ви казвам, че виждах себе си – като чисто желание да прояви Любовта си към другите, като копнежи, като мечти, като качества, като начин на мислене – но разликата беше в действието. Аз исках да Разбера енергийното привличане’ и не тръгвах към сексуални взаимоотношения, за да утоля ‘нагона’/нуждата – особено виждайки Незрялостта на другия. Промискуитетната нейна натура беше заради асцендента й в скорпион и други фактори ... :)

И когато погледнах отражението (т.е. видях себе си чрез нея), можех да видя как съм Обезценявал Красотата си ... взаимодействайки си със Съзнания, нямащи дори половината от Вътрешната ми красота ...

Проекцията, която Съзнанието ми правеше през годините, но ми беше трудна да Осъзная и Разбера причините за тази проекция, и разбрах отговора й едва след като видях отражението чрез С4 – беше следната: бях отвратен и страдах, че жените избират мъже, които ... нямат Вътрешна красота и зрялост, нямат я ... Например те нямат този нереален романтизъм, който ще ги накара да бъдат толкова внимателни към следващата снимка, толкова нежни ... дори само да я гледат и да се възхищават на дизайна й, на самия факт, че другото Съзнание ги допуска и им се отдава, че им вярва, че другото Съзнание (жената) жадува за Красивия акт на Сливане .... на Интимност, който може би ще се случи, но в голям процент от случаите не... Случва се само енергийния и привиден баланс, който зарежда хората и ги кара да се чувстват страхотно в тези минути.


И като им кажеш на другите: „Това е Красиво. Направо може да седиш и да се любуваш, без дори да си помислиш да извадиш фалоса си. След известно време гледане, може да го целуваш, да го докосваш нежно с пръстите ... и евентуално нежно, напълно Съзнателен във всеки миг – да го вкараш в нея” ... (Ще спестя на аудиторията какво получавам като отговор на такива думи от мъжете ...)

И Осъзнах, че няма как да Оцените това нещо, за което Ви пиша – докато например не се спрете, не обърнете ръката си с дланта към вас, не изпитате вътрешното желание да се слеете с ръката си – да я почувствате, да й благодарите, че през целия си живот тя е останала в сянка и недооценена от вас, да се слеете с нея ... Веднъж направили това, Съзнанието Ви вече ще бъде в режима на Любовта, отвъд Дуалнлостите ... Вие ще се доближите до това да сте Творец, присъствайки в сегашния момент и Оценявайки това, върху което сте се фокусирали .... в случая ръката Ви. И сълзи ще потекат – сълзи от Любов ... (пречистващи Ви първо от изплувалото Страдание, от което сте бягали)

От този миг нататък, Вие ще сте различни – отношението Ви към всичко ще се промени. Няма как да не изпитате същото към другите си части и ще Осъзнаете драмата’, че Вие Обезценявате това Велико Същество, което сте – защото прекарвате времето си със същества, нямащи тези качества и нестремящи се към тях .... евентуално ще осъзнаете и че прекарвате времето си в гонене на преживявания, в които отново Обезценявате и похабявате Великото Същество ...

И ако искате да сте Велико Същество и да Живеете по този начин, то ще Знаете кои неща (и хора) няма да Ви го позволят и Ви пречат .... И ще трябва да направите избора – да бъде ли постарому, или да бъде по новия път ...


Какво се случи със С4 ли? Взаимодействахме си от разстояние, като тя ми каза, че изпитва нуждата от любов и ще викне мъжа си, който да й даде дозата любов. Епичен фейл от моята перспектива, но и разбирах драмите на Съзнанието (Егото иска старото и сигурното, към което е привързано) ...

След няколко дни тя ми каза, че вече се събудила с мисълта, че може да обича и мен със сърцето си, без да има сексуални помисли към мен. Което от една страна е хубаво – и наистина можех да я почувствам, че сърцето й е отворено към мен, от друга е незряло – защото имаше забрани, ограничения в Съзнанието си (и във взаимоотношенията ни) ...

Дните минаваха, а аз реших да й помогна със страховете и непълноценностите й – давах й съвети, даже разни упражнения – като тези със С3. Един ден, докато я прегръщах и се сливах, а тя вече можеше да ме чувства от разстояние (сърцето й беше отворено все пак), бях решил да експериментирам. Пуснах мисълта да се надигне Творческата (неправилно наричана Сексуална) енергия и от разстояние просто с ръцете си направих жест, който я гали през половите органи и насочва Енергията й нагоре до коронния й център ... но без да й го казвам в писмото. И получавам отговор, в който ме пита дали съм направил нещо ново и различно, защото имала желанието да онанира и го направила, получавайки мощен оргазъм, чувствайки го с цялото си тяло – и за първи път в живота й искала отново да го прави. Изпитвала отново копнеж и жажда ... и го направила. :) Благодарих й за Откровеността и я питах колко често пъти го прави с мъжа си и кога сама. Оказа се, че ако веднъж на (някакво число) месеца го направят – ще бъде цяло геройство, иначе ми каза колко пъти в месеца горе-долу си доставя удоволствия сама. От една страна се зарадвах, защото съм наясно, че когато мъжът прави секс с жената, всички негови мисловни модели ще се предадат на нея – всички негови его комплекси, програми, страхове и т.н.т.

По-късно в същия ден й казах какво съм направил (жеста с половите органи), а тя се уплаши. Можех да я почувствам, че нещо не е наред. Тя ме помоли да не го правя повече това нещо. Питах я – Защо? А тя ми отвърна, че когато била в това състояние, не можела да спре, докато не утоли нагона си. :) Дори съм провокирал на повърхността тъмната/другата нея – онази от миналото, която ми разказа.

Това, разбира се, е мега незряло изказване. Значи ако нямаше „мъж и дете”, щеше да жадува за такива преживявания, та нямаше да мога да й смогна ... И излиза, че и в двата случая нямаше аз да бъда Оценен като качества и отношение към нея, а другото Съзнание поради своите (его) цели и желания – би се съгласило да го прави ... Класика в жанра при по-голямата част от взаимоотношенията мъж-жена ...

И веднага след това лъснаха всички програми и незрели дуални мисловни модели, които тя ги имаше ... които реално съм имал аз в миналото, защото тя беше мое минало огледало и съм ги имал същите (къде в този, къде в други животи).

Постъпих зряло и приех решението й (иначе цикличността с мен щеше да се повтори минимум още веднъж и аз в бъдещето щях да Осъзная колко незрял съм бил, непроявявайки дадени качества, мислейки си че съм) – макар едновременно с това да виждах как тези ограничения ще възпрепятстват развитието й и обогатяването й с нови преживявания, много по-качествени от досегашните (с мъжа й) ... Беше неспособна да види през моята перспектива нещата и да Оцени изгубените безценни преживявания, които можеха да се случат.

А като Разбрах отношението на мъжа й към секса и в какви състояния и как го прави с нея, дори тя самата разбра от него причината защо е направил детето – за да може той да не я изгуби и да бъде винаги негова .... можех само да прекарвам часове със сълзи, Осъзнавайки всичко, което споделих с вас ... Енергийния и привиден баланс („защото тя беше привързана енергийно към противоположната си половинка, както и той към нея”), драмата на Втория човек, включително Финалната ми драма – когато човек Обезцени Красотата си, взаимодействайки си със Съзнания, нямайки не само вътрешна красота и зрялост, но и Съзнателна цел да еволюират, да се учат истински ...


В случая, мъжът й не беше такъв. Беше тотална нейна противоположност. Вече обясних защо хората на енергийно ниво чувстват Несъзнателна привързаност към такива хора и защо се случва целия процес.

Мъжът й даже беше влизал в пощата й, четеше писмата й, а след това направи театрално обяснение „в любов” към нея, както и решението да я вземе да живее при него – уплашен, че ще изгуби най-ценното си нещо в живота. Все пак успяхме да се видим с нея, преди тя да замине. На срещата трябваше да мъкне малкото зверче, което така й не й даде спокойствие и да се отпусне – пък и тя се притесняваше доста: за първи път от 5 години не беше излизала на среща с друг мъж, а преди срещата ми писа писмо, че си няма на идея какво ще се случи и дали ще се появи на повърхността Тъмната й страна, желаеща сексуални ласки. Но после ми писа писмо, че ще успее да надмогне „другата” нея и няма да върши такива неморални неща – а аз виждах драмите на дуалното й Съзнание ... и знаех, че този подход нито ще помогне на нея (в бъдещето й), нито пък на взаимоотношенията ни ... (изникнат ли забрани и ограничения – всичко Красиво замира, Разнообразието и Движението в живота на хората – също.)

На срещата за първи и последен път й споменах за мнението ми относно нея и мъжа й, както и за финалната ми драма. Първо я питах дали наистина иска да чуе мнението ми и че ще го кажа само веднъж и исках да е очи в очи, за да е сигурна с какъв тон и какво чувствам, докато говоря. Казах й всичко, дори я предупредих, че ще отиде в златна клетка (дома на мъжа си) и че това ще забави развитието й. Защото когато е Сам човек – може да се изправи пред своите страхове и непълноценности, а не да се залъгва със „сега ще си дойде половинката от работа, ще ме прегърне и всичко ще е прекрасно”. Да не говоря какви мисловни модели ще усеща и прихваща, докато е покрай него или правят, каквото правят. Но идеята (inception-a) за сега, живеейки заедно – ще сме истинско семейство’, както и енергийния и привиден баланс – бяха по-големи от качествата и зрялостта на Духа й ...

Казах й, че ако вярваше в Себе си по начина, по който аз вярвам в потенциала в нея – щеше да Осъзнае всичко и да приеме новото в живота й. Тя реши да забрави за това как се чувстваше, когато влязох в живота й, как минаваха дните й, за сънищата и знаците от Душата й, всичко това.

Разбрах това и го приех.

След това говорихме за други неща. Едва на тръгване малкото дете се беше кротнало, защото се измори и бе вече в количката – та успях да си я прегърна и погаля, да я целуна по челото, пожелавайки й успех в живота й. Тя дори ми беше казала, че това най-вероятно щеше да е последния път, в който се виждаме – заради ревнивия й мъж, и че ще пише много по-рядко от преди заради „новата” обстановка, „новия” път, към който тя се запъти.

Край на историята.


И макар читателят да си каже – „Това е само единичен случай. Тя е постъпила бла-бла-бла ...”, ако се вгледате в живота Ви – съм убеден, че ще откриете минимум 80% съвпадение с мисловните модели, с начина Ви на действие и на чувстване’. Аз лично знам, че това не е единичен случай и не е нужно да описвам още истории. Няма смисъл от повтаряне – това не е мой подход, а на рекламите по телевизора Ви. :) Който е бил Съзнателен и се е потопил в драмите – ще ги е Осъзнал, ще се материализират, за да видите Истинското им лице (Автентичен Ян) и да ги надскочите веднъж завинаги (проявявайки автентични Ин и Ян характеристики), без да дееволюирате надолу и назад. Сами ще Разберете от Душата си дали сте успели този път. Който не успее – циклите са му в кърпа вързани и неизбежни, а горката Ви Душа – още една инкарнация ще трябва да върши черната и несвършена работа.

Една чаша студена вода и със свежи сили напред към ...


Интимността във физическите й проявления

Ей, стигнахме до физическия аспект – след 44 страници. :D Няма как да Не Ви изтипосам това клипче. В тези два плужека има повече романтизъм и интимност, отколкото в над (изберете си процент) от щъкащите двуноги! :) Падна ми невидимата шапка, когато инцидентно попаднах на този клип, преди години. Спокойно, читатели, ще говорим вече само за хората. Забелязах, че повечето двуноги имат невероятни блокажи дори да обсъждат Свободно този аспект от живота си. И аз бях такъв в миналото – въпросът е защо? В началото може да се чувствате неудобно, дори да Ви жегва тялото, или да Ви е срам, че нямате опит, или фантазиите Ви са „неморални и неприемливи” от обществото/религията/философията, която следвате –> което в крайна сметка води до бягане от неудобните теми’ и замитането им в Несъзнателното. А последните две неща довеждат до агресия, обида и бягане – когато аз например повдигна тези неудобни теми’ (дали през Интернет, дали гледайки Ви очи в очи). Други пък изкачат с аргумента „Не искам да споделям Интимния си живот.” ; Приятел, ти ако с мен не може да го споделиш, не знам къде ще намериш по-толерантен, добронамерен и стремящ се към Разбиране на чуждото Съзнание човек. :) Въпросът не е „имам ли ти доверие, Ключарю?”, правилният въпрос е „от какво се страхувам аз, че не мога да говоря на тази тема с други хора – които вече са го направили с мен? Защо не връщам жеста (двупосочност да има)?”. Ако не можете дори на тези, които са Ви уж Приятели (или дори съпруг/съпруга) – то проблемът хич не опира само до доверието’, а точно до страховете ви, както и другите теми, свързани абстрактно с Интимността като тема. Отношението Ви към Интимността (не само във физически аспект) – разкрива що за Същество сте като цяло:

1) имате ли желание да споделяте с другите и ако да – как го правите и кога? Ако имате проблеми на ментален план (например мисъл-форми от рода на „Другите не заслужават великата ми особа.”), то е ясно, че ще имате и на емоционален план (неспособни да почувствате Любовта от другите (ако я има) и най-вече във вас) и във физически план (нито ще Ви идва да прегърнете някой, камо ли да правите секс). И обратно – примерно аз винаги съм бил отворен и добронамерен към другите, желаещ да споделям с тях на ментално ниво, без да поставям граници и да имам предубеждения относно пола или народността им, а на физическо ниво обичам да си милвам и прегръщам хората, които Обичам (или към които се е зародило желанието ми за Опознаване/Интимност). :) Тялото ми съм го превърнал в проводник на Духа ми и то следва напълно автоматично мислите, чувствата и отношенията ми към другия човек – или се усмихвам несъзнателно, или вече съм протегнал ръката си към другия човек, преди да се усетя. Въпросът „как го правите” да се разбира – механично и по навик ли (примерно като видя тези фалшиви целувки на „влюбените” – сакън да не се целунат, като се видят. То си личи кога е просто навик и кога е истинска целувка и прегръдка ...), или пък сте Съзнателен и влагате от себе си, когато споделяте? А самата скорост, с която го правите? Твърде бързо ли говорите, изчаквате ли другия, искате ли той да Ви разбере – или просто гледате да споделите каквото Ви напира от вътре, да си го излеете, пък дотам свършва интереса Ви. Айде сега от менталния план вижте огледалото Ви във физическия – едно към едно ... Не е ли? Ако Вие на ментално ниво (докато споделяте/говорите с някой нещо) го правите бързо и без да се интересувате от другия, то съм 99% сигурен, че когато става дума за споделяне във физическия аспект (прегръдка или секс) – ще сте същите ...

Въпросът „кога го правите” Ви доказва дали винаги го правите, за да задоволите егото си (и енергийния дисбаланс), или сте склонни да го направите, забравяйки себе си и помагайки на другите. Междудругото, този проблем на ментално ниво е причината защо на физическо ниво рядко ще виждате другото Съзнание да инициира секс, за да може Вие да се чувствате върховно и обогатите! Такъв Автентичен Ян в повечето мъже липсва, пък да не говоря за жените ... (Но ако ги напъне „нуждата” – стават активни.)

2) имате ли граници – т.е. проблеми със Свободата? Ако например на ментално ниво не приемате хомосексуализма, то е очевидно, че ще имате емоционални изблици на тази тема, както и на физически план ще се срамувате/страхувате да проявите близост към друг човек от същия пол – за да не си помисли, че сте хомосексуален. :) И запитайте се кои фактори са създали тези мисловни модели у вас – старите хора и медията, които от малки са Ви накарали да сте „здрав мъж”, без чувствителност и стремящ се само към двуноги от другия пол?

Нека Ви питам следния въпрос – ако обществото, в което живеем, от малка възраст Ви е накарало да преследвате двуноги от същия пол – нима това не е двоен стандарт и лицемерна „морална” система от ваша страна? Тя зависи от външната среда и епохата, а не от Вътрешното Ви същество и непреходни ценности.

3) стремите ли се да се усъвършенствате (да бъдете все по-добър Творец) и научавате нови неща? Ако отговорът е не, то определено няма да Ви е грижа и за сексуалния ви живот – нови техники, различни пози, да доставяте повече Радост на себе си – ако сте сам, или на любимия/любимата – ако сте двама (или повече).

4) колко Истинско е желанието Ви за Опознаване на другия? Ако става дума за Истинска Интимност, то няма да имате граници и бариери в никакво отношение – ще можете включително да говорите и практикувате секс по всяко време, без извинения и дилеми ...

Нека разгледам другата посока – от тялото (най-външния слой) към ядрото Ви. В генетиката Ви има програми, които са задействани да се активират на определени ваши години. Примерно за мъжете: не разбирах на времето другарчетата ми, които бяха загорели’ и търсеха да плющятнаред мадами. Романтичната ми натура беше отвратена от начина, по който говорят и от инстинктивните им нужди, вземащи връх над поведението им. А да не говоря, че щяха да наранят/използват другото същество. Аналогично: между 20 и 30-тата годишнина у жената е заложена активация на програмата „раждай”, която е една от най-силните. На всичкото отгоре социумът постоянно ни залива с мисъл-форми „раждай жено, иначе няма да си пълноценна”. Жените стават толкова загорели, че са готови на всичко, за да постигнат целта си ...

Обещай им го и ще са твои в леглото ти. Бъди искрен и не искай да се възползваш от тях, опитай се да им обясниш процесите в тях, да ги Разбереш – сух шпек за теб. :)
Няма да се повтарям – вече казах, че това е нелепо и незряло. И тези хора (и мъжете, и жените) имат претенциите, че ще възпитат Любов у децата си .... или че работят върху Вътрешната си красота ... Как да не ме напсуват и напуснат :D, като проява Автентичен Ян – осветляващ проблемите, които не искат да видят и решат веднъж завинаги ... Самият факт, че емоционално са афектирани от темата и егото им поражда дуална позиция – е крещящ репер, че нещо в тях има незряло и нерешено ... Че в думите ми има доза Истина. Но, по-лесно е да кажем „Ти си виновен за негативното усещане, което предизвикваш в мен” или култовото „Не искам Разбиране, искам само да ме Приемеш ...” ;

Кои са другите причини да се чувствате неудобно на някоя тема? Нека Ви дам личен пример преди години. Когато се отскубвах от егрегора на християнската религия и дръзвах да се шегувам с баба си например (която е заклета християнка), веднага можех да почувствам някакви жегващи тялото ми емоции. След време Разбрах, че този процес се случва, защото:
1. в тялото Ви има закодирани мисъл-форми за контрол, вина и страх;
2. изправяте се срещу Егрегор и дръзвате да се отскубнете от него;
3. възможно е и да почувствате раздразнението на другия човек по темата;
4. възможно е да изплуват нерешени емоционални проблеми, предадени Ви по родословно дърво от „великите творци” на тялото Ви – родителите и техните родители ...

С вътрешна работа е възможно да преодолеете и четирите неща. Всички те са трудни и не става само с абра-кадабра за ден-два и готово. :) След това се тествам отново няколко пъти в такива ситуации – да видя има ли напредък и успял ли съм.

Аналогично за чувството на срам или притеснение, когато говорите за Интимността (или която и да е тема). Разберете причините защо се чувствате така, вместо да избягвате тези теми. Потъвайте навътре и ще откриете нужната информация. Ама ако трябва ще страдате месеци наред, но ще стигнете до Дълбините, а Радостта от този процес е Неописуема. Пък и Душата Ви ще Ви награди за качествата и усилията, които сте положили ...

След като свърши този процес, ако искате си напишете на документ какво сте Осъзнали, пък след време на човек, когото имате доверие и сте Опознали – говорете му на тази тема, за да се уверите, че сте решили вътрешните проблеми, че можете Свободно да се изразявате на нея. :) Когато нямате блокажи на ментален план, няма да имате и на физически. Ще подхождате към другия човек с Разбиране и Толерантност, ако му е трудно да говори или се изчервява. Ще можете да го предразположите и да му дадете шанс той също да успее да реши вътрешните си проблеми. Нима не сме затова всички тук на тази земя? (Да си помагаме?) Поне една от причините ... :) А как ще помогнеш на друг човек, ако първо ти не си решил проблемите си?


Една от многото трагедии на повечето Съзнания, които вече описах и ще припомня тук накратко – е, че те бързат да преживяват нещата, които чувстват или усещат (някакви емоции, или създадени нужди), които не могат да изкарат от главата си като мисли .... Аз лично имам друг подход – първо се опитвам да Разбера даденото нещо, обхващайки колкото се може повече пластове, и след това виждам дали наистина това идва от Душата ми и ще ми достави удоволствие и обогати като преживяване, или не ... И на база това взимам решение да го правя или не. Понякога съм експериментирал да правя обратното на това, което съм Осъзнал. Дори, както виждате – понякога решавам да действам, макар да не чувствам нищо към другия човек (или то да е некачествено) ... което от една страна е причината защо се стига дотам, че не бивам оценен – защото другите не са достатъчно зрели, и ако вярвах на усещанията на Душата ми – реагирайки само тогава, когато почувствам качествена енергия и когато другият човек сам направи крачката и прояви автентични качества спрямо мен – нещата щяха да са различни. :)

От друга страна, точно защото не съм чакал (както повечето Съзнания в женско тяло правят), а съм проявявал Автентични Ян характеристики – съм се обогатявал впоследствие с преживявания и ценен опит, даже помагайки на другите по техния път ... макар идеалистичната ми и романтична натура да вярва и знае, че ако другите имаха качествата, които имам (или които те претендират, че имат) – те биха желали още да се развиват и да продължаваме въпреки болките и радостите, отвъд всякакви преживявания ... защото щяха да знаят кои неща са Непреходни и Автентични ... :) И щяха да се стремят към тях ...


Фантазиите :)

Сега ще Ви разкажа за две от най-важните ми сексуални фантазии и какво извлякох от тях. Реално аз правих същите неща и след историята със С1, и със С2, и т.н.т. – така че нищо ново – освен доказвайки Ви за пореден път колко важни са всяка ваша проекция на (Не)Съзнанието, всеки ваш навик’ или сън, който не разбирате, а понякога не можете да спрете.

1) още от малък в Съзнанието ми идваха мислите да задоволявам жената, да постигна Интимност с нея на всяко ниво. Бях попаднал на едно видео, което може да си свалите от тук – бях много Радостен! Винаги съм искал да докарам жена до такива множествени оргазми и да виждам Искрената й Усмивка ... :))) Не разбирах защо Съзнанието ми правеше тази проекция. И тъй като бях пределно наясно, че няма как това нещо на физически план да се случи, ако тя не работи и върху тялото си – като преди това няма никакви ментални блокажи и е оправила незрелите си мисловни модели, както и че подходът ми винаги е бил от най-вътрешния слой към най-външния – никога не съм стигал до този процес, за да го завърша във физически план. Разбира се, романтичната ми натура страдаше затова – защото Съзнанието правеше тази проекция, а аз не можех да я преживея в този ми живот. След години Страдане се убедих, че реално жените не желаят и не се стремят към това нещо нито на ментален план, камо ли пък да се случи на физическо ниво. Но това не беше задоволяващ ме отговор (макар и правдив) защо аз лично продължавах да имам тези проекции. След известно Вътрепребиваване открих най-дълбокия отговор, а именно – Несъзнанието ми е подсказвало да се Слея с моята Вътрешна (женска) половина, да постигна Интимност на всяко ниво със Себе си. Веднъж Осъзнал това – освен, че се чувствах неописуемо (защото реших тема-проблем от години), повече не получавах тези проекции, нито ми беше некомфортно, че не съм успял да направя това нещо в този ми живот. Но в мига, в който се отдалеча от моята Вътрешна половина – тази и други подобни проекции отново изплуват в Съзнанието ми. :)

2) обичах (и все още обичам) да гледам еротични клипове, в които жената прави Фелацио на мъжа. Препоръчвам горещо този клип. Сигурно към 90% от видеата ми са на такава тематика. :D От началото не разбирах защо Несъзнателно съм привързан и ми харесва Фелациото като акт. Един от Приятелите ми вика – „като толкова е ценно за теб това преживяване, защо не си го поставиш за цел и не го правиш? Защо все трябва да преминаваш през всички останали сфери и чак накрая да се стига до физическия акт? От опита си виждаш, че този подход е неработещ и жените не успяват.” Казвал съм в такива случаи, че просто Знам от Душата си и искам взаимоотношенията да са в тази посока (а не да почвам от физическия аспект), както и че не мога да започна едни взаимоотношения с идеята „сега ще бъда с нея, за да получа фелацио/секс от нея”. Просто не мога – самата идея да тръгна с този мисловен модел или с още по-незрелия – да я лъжеш за чувствата си и да правиш всичко за нея, за да постигнеш дадената си „цел” – са Неприемливи за мен. Когато погледна в очите на другото същество – виждам Себе си  – и Знам, че този мисловен модел би причинил само Страдания в нея (в бъдещето), както и в мен.

Другият ми мотив беше, че трябва да Разбера коренът защо се случва тази проекция и нужда от време на време. Защото ако не разбера причините, дори да го направя – то нуждата пак ще се появява и аз ще съм един вид зависим от нуждата и пристрастяването към преживяването. И макар повечето от вас може би да се смеят – ако разгледате примера ми с фелациото с всякакъв друг пример от живота Ви, ще Осъзнаете капаните, за които говоря.

И любувайки се аз на фелациото като концепция, и едновременно с това от време на време страдайки, че няма жена, която да Цени и Разбере този Красив акт (по начина, по който аз го правя) – реших да взема и аз да Разбера защо е Красив за мен и защо се случва цялата тази драма на Съзнанието – от възвеличаването на акта до страданието от липсата на акта. И си реших, че докато не разбера мотива, няма да правя нищо друго. :) Настаних се удобно, затворих очи и пуснах към Душата си мисълта и желанието да Разбера причините. Получавах много отговори (някои докато сънувам) защо например в живота си все попадам на жени, които не го ценят това нещо, или защо не стигам до физическия аспект с тях, но продължавах да дълбая, защото трябваше да има някоя още по-дълбока причина. Вярно е, че отговорите, които получавах – донасяха момент на Просветление и Радост (въпреки пречистващите сълзи и страдание в процеса, Разбиращ какви щуротии стават в другите ми животи), и най-накрая Осъзнах корена ... :)

Когато например жената прави фелацио на мъжа – тя реално Приема Безусловно (Автентичен Ин) Творчеството му (фалосът е проявление предимно на Ян) ... Това е. :))) Елементарно и удрящо ме, спирайки мислите в главата ми за 5 минути, незнаещ къде се намирам. :) Веднага се върнах в миналото и виждах как в ситуациите, в които жените не са ме приемали Безусловно (и аз съм го изживявал тежко) и/или са ограничавали по някакъв начн творчскатао ми натура – е изкачала проекцията ми за фелациото, както и други проекции на Съзнанието – копнеещи за Истинска Интимност във взаимоотношенията, за автентичните Ин и Ян. След това завъртях това огледало и попитах себе си „А ти, Ключарю, приемаш ли женската си вътрешна половина, както и мъжката си?” – което доведе до още по-дълбоки вътрешни преживявания .... :)

След като приключи целия този процес – вече бях (и съм) напълно Неуязвим на тази тема. Вече няма „липсата от такива преживявания” (отделно, че в други животи и реалности съм го правил Осъзнато и даже няма да се впускам да описвам сега едни странни преживявания, защото ще сменя фокуса; пък и това ми доказа за пореден път, че има Съзнания в това Мироздание – макар и не в този времеви период, които могат да прозрат Чистота ми и да ме Оценят Истински :) и да правим каквото правим впоследствие), нито пък „нуждата” от такива преживявания.

Дали все още си го ценя това преживяване – да, разбира се! Като дишането, ходенето, целувките и т.н.т. :) То си остава проявление на нещата, които Ви описах.

Обаче това не означава, че жена Ви, която Ви поема фалоса – изпитва на 100% тази Безусловна отдаденост и го прави от перспективата да Ви достави Любов – ами, не ... Или е по задължение (и от страх да не я изоставите), или е от Неосъзната нейна нужда да го прави (най-вече заради привидния енергиен баланс). Вие ще ми кажете дали тя наистина цени това преживяване (че и не само това в сексуалния акт), как говори за това нещо, как го прави и т.н.т. Примерно, ще поеме ли инициативата да го направи – знаейки, че това би Ви доставило удоволствие, без после да каже „миличко, трябват ми пари за новата чанта ...” или друга его причина, доказваща липсата на Истинска Интимност/Опознаване ...

Както казах по-рано – всички можем да готвим, но важното е как го правите, какво влагате и Съзнателни ли сте, както и финалния продукт: Вие, докато го правите – как се чувствате, както и в случая с фелациото – другият как се чувства.
Ако не сте в Отвъд Дуалния Режим и няма Истинска Интимност – сами знаете това преживяване как се обезценява ... като всяко друго наше. :(


Да може да Разберете такива проекции, да ги надскочите и да осъзнаете, че няма такова нещо като „едното е по-важно от другото”, а подхождате към всяко преживяване с определени качества – ще изпитате Една и съща Вибрация, просто проявленията й ще са различни – дали ще целувате пръстите на краката й, или ще я галите по ръката, ще я целувате по половите органи или челото ... Когато го правите с Безусловна Любов, няма приоритети и по-важни преживявания и области от нея. Във всеки един миг сте Съзнателен ... и я приемате Цялостно ... :)
(Съзнанието не прави проекции от рода на „ех, че малък фалос” или „ама че миризлива пот”, или „пууу, какви космалдаци” ...)

А относно клипчето, което Ви дадох – ей, тази мадама е Уникална! :) Погледнете как го прави! Напълно забравя за себе си и дали ще получи нещо в замяна*. :) Почти всички нейни видеа са как прави фелацио на мъжа си. Много е дива и ме Радва! :))) Нейното име е Camille Crimson. :) Като го споделя с моите Приятели това видео и им казвам – „Аз няма как да го надървя, камо ли да мастурбирам! Такава радост при сърдечния и коронния център ми доставя – че само гледам и се наслаждавам. :)))” – а те ми се смеят. :)

* спомням си, че само на С3 съм стигал до там, че да й споделя за тези сексуални фантазии. (А благодарение на тази тема, вече е обществено достояние. :D) И знаете ли кои неща ми направиха впечатление, скъпи читатели? Първо, докато тя си бе в режима на Безусловна Любов – въобще и през Ум не ми е минавала проекцията за фелациото (защото тя си ме приемаше Автентично). Въпреки това реших да споделя с нея, в типично моя си романтичен вид – някои от сексуалните ми фантазии и че с удоволствие бих ги правил с нея. Тя отговори, че би целувала и любила всяка част от тялото ми (Безусловна Любов отново).

Но ... после, когато дълбаех из други теми – открих едно нейно Страдание, от което бягаше, а ощипаното й его правеше проекцията на 2-3 пъти (без никаква причина в разговорите ни, се активираше следното) – казваше, че не би правила вече жестове за другите хора, че цял живот е пренебрегвала себе си в името на другите. Реших да пробвам и да видя отново относно наши евентуални преживявания и във физически аспект – и какво открих ли? Тя ми каза, че би ми позволила първата фантазия и би направила втората не заради другия човек (т.е. заради мен), а заради себе си. Което вече беше нелепо, незряло и потвърди тезата ми за нерешеното Страдание, от което бягаше – и което както виждате е способно да Ви пречи в бъдещето. Когато не си решил Истински темата с в миналото правих жестове за другите, пренебрегвайки себе си’, т.е. когато не сте изживели Финалната ми драма с Обезценяването Ви – до там, че да не ви останат сълзи и истински узреете, то виждате как в бъдещето тя няма да е способна да прояви Автентичен Ян към друго същество (без значение имащо зрялост и качества или не), без да мисли за себе си ... Епичен его фейл, който се съмнявам да успее да Осъзнае приживе, защото се е затворила и капсулирала, Неосъзнавайки това до какво ще доведе. Да, характерно е за нейната зодия този засилен егоцентризъм, но това довежда до търговията, привидния баланс и другите незрели мисловни модели, които ще изплуват или на старини (когато остане сама и има смелостта да види живота си обективно), или в другите й реалности след смъртта, както и в другите й животи.

(Иначе я поздравявам за Откровения й отговор! :) )

Когато правиш секс с някого или се сливаш от разстояние – само когато забравиш за егото си, ще можеш да почувстваш своя и чуждия Дух (както и Душите, ако развиеш чувствителността си). Когато проявявате Истинска Интимност остават само двете Ви Чисти и Индивидуални Съзнания, проявяващи Ин и Ян ... :)

В противен случай си оставате на повърхността и чувството/преживяното е некачествено. Примерно съм пробвал да мастурбирам само на физическа основа. Да, има оргазъм, има приятни преживявания на ниво тяло и малко на Дух – но я няма Дълбочината, за която Ви пиша в цялата тема. Защо? Или защото не съм проявил умишлено автентични Ин и Ян в случая, както и не Ценя всеки миг от мастурбирането ми, както и защото нарочно съм оставял егото си в процеса. Целта ми беше да проверя разликата, без никакви предубеждения. Пробвал съм го няколко пъти – сам, разбира се, няма да наранявам друго Съзнание с този мой ‘его експеримент ...

Друго, което забелязах относно егото – би трябвало и вие. Така и така заговорих за фелациото, но може да си спомните и за целувката или всяко друго преживяване, от което сте били обсебени или сте чувствали липса/нужда. Когато го правите, без да проявявате автентични Ин и Ян качества и през перспективата на дуалното его, то Вие може да останете празни, разочаровани и да се зачудите: „А ... това ли беше преживяването? Ама защо като го гледам по филми или като мечтая го чувствам по-дълбоко, пък сега като го направих – не изпитвам такава дълбочина? Не се чувствам удовлетворен. Даже се чувствам прецакан – толкова време отделях за да постигна тази цел, пък накрая нищо” ...

Ако до такава степен сте Несъзнателни и реагирате спрямо тялото, емоциите и днк програмите у вас, то Вие ще сте привързани към енергийния и привиден баланс, случващ се на Несъзнателно ниво – когато се свързвате с „половинката си”.
Колкото по-несъзнателни сте за процесите у вас и Мирозданието, толкова по-лесно манипулируеми и ограничени ще сте.

Последен отрязък относно егото – това, че не изпитвате нужда да правите нещо, не означава винаги, че сте решили даден аспект напълно. Спомням си, че бях забравил да добавя това нещо, когато обяснявах на С3 една от причините, поради които тя не изпитва нужда от секс повече в живота си, но забравих втората причина, а именно – дисбаланс и незаинтересованост към другите ваши енергийни центрове и проявления (физическото тяло в случая). Кога наистина нямате проблеми? Когато можете по всяко време (когато сте отпочинали и свежи) и Съзнателно да превключите и да правите даденото нещо, което си мислете, че вече не е важно за вас; без никакъв Дуализъм, проявявайки качества и присъствайки сега в процеса – резултатът ще е наслада от преживяването. :) А в момента даже става дума за най-външното проявление на Творческия архетип като цяло – сексуалната енергия (и желание в тази област).


Взаимоотношенията между мъжете :)

Като изключим факта, че 80% от щъкащите двуноги са с животинска есенция и все ще попаднете на тях къде в училище, университет, работа и т.н.т. – то съм нямал никакви такива драми и проблеми с мъжката част от населението (изключвайки бащата). Даже напротив – все попадам на Автентичен Ян и хора, стремящи се да работят върху Вътрешния си свят и другата си половина. Изключение е само един човек, който не прави второто – но пък има от първото в изобилие. :) Подхождам с еднакъв аршин към Съзнанията в мъжко тяло – иначе цялата ми ценностнасистема би била незряла и дуална – ако отношението ми се различаваше само заради външната опаковка’ (пола им). Много се Радвам, когато контактувам със Съзнания, бидейки повече проводник на Автентичен Ян – защото там няма емоционални драми. Единственият препъни камък се оказват двете егота (изкривявайки потоците), но ако има зрялост и в двете страни – то няма да има разочарования или раздяла, породена от „емоционални”/его причини. :) Същото естествено важи и за жените, но те имат проблем със своя Ян и стабилност в който и век да са родени, а ако са родени след 90 набор, поради етапа, в който се намира Играта и програмирането от Матрицата – имат проблем със своя Автентичен Ин също.

Винаги, ама винаги когато съм искал някакъв съвет, помощ или услуга от мъж – съм получавал това. Това, скъпи читателки, е Автентичен Ян. И без те да искат нещо в замяна, или дори да се бавят с дни и седмици. Дори когато са в трудни лични ситуации – отново намират време за мен ... Ето това, дами, е Автентичен Ян! Учете се ... :)

Когато например водя някакъв философски спор и мъжът срещу мен успее да достигне в болезнена тема, активираща егото и програми в мен – то аз прекарвам часове или дни наред, за да Осъзная тези „емоционални и ментални изблици”, без да се цупя и да му кажа „прекратяваме взаимоотношенията, защото съм дълбоко обиден и намеренията ти не са добри” ... Виждам его проекциите, оправям ги, Благодаря на човека за жестовете – а ако съм постъпил Незряло и съм излял егото си върху него, той приема извинението (Автентичен Ин) и никога няма в бъдещето да повдигне този мой момент на слабост/незрялост, дори ролите да са разменени и неговото его да е ощипано ...

Успявал съм да се сливам с мъже, както съм Ви описвал със С3. :) А относно физическия аспект – никакви бариери нямам относно това дали бих прегърнал, целунал или правил секс със Съзнание в мъжко тяло, което Обичам ...
Ето това е Истинска Интимност! :)

Когато има такъв взаимообмен между два предимно активни и автентични Ян проводници (т.е. Съзнания в мъжки тела) – Обогатяването е неизбежно от взаимното споделяне на информация и опит, както и от движението и експанзивната им натура да откриват и изследват нови неща; а старите – в дълбочина и от различни перспективи. Когато има и автентичен Ин в процеса – двете страни могат да учат от другия Истински, без да критикуват или подценяват стойността на чуждия опит. Могат да чувстват Радостта на другия или пък каквито емоции е имал, докато е споделял опита си. :)

Очевидно, по-трудно за мъжете е да работят върху своята Ин половина, защото в повечето случаи мъжете сме предимно Ян. Ако обаче един мъж е от водните знаци или Душата му го е направила с предимно Ин компоненти – то той ще трябва да балансира своя Ин с Ян. Ето защо например Осъзнах причината така наречените хомосексуалисти да изпитват привързаност към хора от същия пол. Забележете как например един гей проявява повече Ин характеристики и ако не работи върху себе си, то заради механизма на привидния баланс (който Ви обясних), той ще изпитва нужда да се свързва с мъже.
Незряло е точно толкова, колкото е незряло една жена да търси половинката си отвън в лицето на един мъж/жена ... :) И в двата случая механизма на привидния баланс ще се задейства. И в двата случая става дума за един и същи проблем.

А повечето „мъжаги” ги е страх от гейовете (гневът и раздразнението са страх на егото и вече би трябвало да е станало ясно от темата защо това е така, и е дуална позиция), защото едно, че са Незрели, второ че са далеч от своята Вътрешна половина. И тези хора в живота си – особено ако са „задомени” и са си намерили „външна половинка”, ако изпитваха Истинска Любов и истински чувства, ако имаха Доброта в сърцето им – никога не биха си помислили да критикуват или подиграват примерно едни гей, който чувства Любов към друг мъж ... Защо? Ами защото няма как човек, докоснал се до Любовта да не резонира с друг човек, проводник на тази Любов ... и няма как да „не му влезеш в положението” – защото ти си в същото ... :)
Друг пример: човек, Оценил живота във всички форми – никога не би влезнал във война или да си позволи да убие друг човек (или животно) Съзнателно. Само при самозащита би го направил, и то в много краен случай – ако другият е в дуален режим и застрашава неговия живот.


Една вечер, подобно на вечерта, в която пуснах онази мисъл за С4 – се запитах в какво съм добър. Примерно не съм музикант или художник. Но веднага получих в главата си отговори, а един от тях толкова ме разчувства, че 15 минути се лееха сълзи и бях облян от Радост. Изникна в главата ми едно интервю на режисьора на „Великият Гетсби”, който казваше, че Истинската Любов е показана между Ник и Гетсби, а не между Гетсби и Дейзи – след което ми изникна в Съзнанието сцената, в която Ник проявява Автентичен Ян (и Безусловна Любов), правейки Чистосърдечен Жест към друг човек (Гетсби) .... :) Сцената, в която той със своя „малък” жест към Гетсби – всъщност сбъдва един негов копнеж от години – да покани Дейзи на чаша чай в дома му.
(Разбрахме се, че няма „малки” и „големи” жестове, нали читателю? Всеки жест в живота си го цени и живей така, че да влагаш от Себе си в него – и виж как ще се промени живота ти.) В случая използвах думата „малък”, за да Ви покажа какви незначителни усилия се изискваха от Ник, макар че ако сте гледали внимателно филма, хич не му бе лесно да вземе решението, защото имаше „моралната” дилема дали трябва омъжена жена с деца да се среща с неомъжен мъж.
Но Ник реши вместо да убие Творчеството в зародиш (С1, С2, С3 и С4 ...) и да срине надеждите на Гетсби, ако послуша егото и програмите на Матрицата – да прояви Автентичен Ян, и го направи. Гетсби беше учуден, когато Ник не искаше нищо в замяна: „Просто услуга, J! Просто услуга! Ще се радвам да го направя! (с чистосърдечна усмивка)”. :)

Когато се събудих на другия ден успях да намеря единственото такова клипче, качено в мрежата. Дори едно Съзнание се е сетило да направи анализ на тази сцена, който си прочетох с Радост (прегръщайки го от разстояние впоследствие). :) Линк към краткия анализ.


„It's a favour, J! Just a favour! I'm happy to do it.”

Айде сега ми кажете къде сте видели жена да направи същото? :D Гробна тишина нали? В миналото и други векове – дам. В настоящето, без его мотиви и заради загубата от външния баланс, с Автентичен Ян за друг човек – рядкооооо. :)

(А относно такива представители от родата – ще го правят от задължение или заради програми „защото сте нейни деца, внуци и т.н.т.”, но не заради това, което Истински сте ... Когато разберат какъв сте наистина и им се разкриете – дуалното им Съзнание и псевдо любов изплуват на повърхността ...)

Една друга сцена, която много ми въздействаше на сърдечния и коронния център, беше когато видях Себе си в Гетсби, но от перспективата на Ник. Ник беше единственият човек във филма, който наистина успя да Оцени Гетсби и да го види като това, което е.


„Усмивката му беше от онези редки усмивки, които може да срещнете 4 или 5 пъти в живота си. Изглежда, че Ви разбира и вярва във вас точно по начина, по който бихте искали да Ви разбират и вярват във вас.”

„Ако има нещо, което искаш – просто ме питай за него, Приятелю!”

Отделно, че в тази сцена ни се показва колко нелепо е да си изградим образ за някого не от самия него директно, а от слухове и други хора. :)

Другата ударна сцена беше тази с погребението – нито Дейзи имаше топките и притежаваше поне малко зрялост да отиде при Гетсби, нито пък някои от хилядите, които използваха добротата и гостоприемството му. Шибано консуматорско общество нали?

Само един човек – Ник ... беше там! Congratulations, old sport! :)


Старият филм за Гетсби (от 74) ми се стори много слаб и муден. Единствените хубави и различни неща (които обаче не са достатъчни да направят филма по-добър и дълбок от този, който Ви препоръчах) бяха по-реалистичното показване на характера на Дейзи, по-интересно е представена драмата на (чаровната) любовница на Том, флиртът между Ник и спортистката, атмосферата отговаря повече на началото на 20 век. Но Том и Гетсби даже няма да ги познаете като персонажи в стария филм, нито ще видите такива ценни сцени в него.


Фалосът


Както може да видите от картинката, китайците са имали знанието коя част от Жезъла на мъжа на коя друга в тялото му отговаря. :) Може сами да пробвате и развивате чувствителността си със следното упражнение, мили мъже – надървяте го и започвате бавно и нежно да си масажирате фалоса. Не мислете за нещо прекалено възбуждащо, нито пък се стремете да еякулирате, но дръжте фалоса си в надървено състояние. Затваряте очите си и потъвате навътре в тялото си, докато си масажирате фалоса. Минимум 10 минути, като Ви препоръчвам 15 минути. Няма да описвам какво и къде ще чувствате – сами ще видите резултата. Може да правите лек натиск или да галите само някоя зона от фалоса си – за да видите, че нещата от картинката отговарят.

След като приключите вижте тази мадама как прави чекия на мъжа/любовника си. Нали Осъзнавате, че ако това не е просто веднъж в месеца за разнообразие, а всеки път – тя ще му съсипе тялото ...

Междудругото, от посочената снимка разбирате навярно защо се случва някой по-възрастен господин да получи инфаркт, когато млада дама му прави фелацио. Ако тя се фокусира изцяло върху главата на фалоса, която съответства на сърцето – и ако този господин има проблеми със сърцето и дишането (или просто количественото натрупване от такива дивашки изпълнения през годините стига връхната граница на организма), той ще сдаде багажа. :) Хем ми е смешно, хем ми е тъжно заради невежеството в случая. Но “той е имал богат сексуален живот” ще каже някой. :D М`да, тънещ в невежество и стоейки на повърхността в тази област. Такива „богати” хора не ми трябват в обкръжението.

Тази мадама е доста класи над първата.
Много се радвах и усмивката не ми слизаше от лицето, докато я гледах какво прави на мъжа. „Горкият”, дори я караше вече да му позволи да еякулира, но тя знаеше как да направи така, че той да не успее ... Ех, забравено изкуство от жените ...

Когато един Творец практикува (Съзнателно) определено нещо (имащ желание да се Развива), той ще стане Истински Майстор в това нещо някой ден – знаещ и можещ неща, които другите не. :)


Други разсъждения за Интимността

В днешни времена ще е цяло чудо да намерите човек, който не е пристрастен към новите технологии. Дори когато хората отиват на ресторант вадят телефоните си и снимат какво ядат, качвайки след това снимките във фейсбук профилите си – за да се похвалят в кой ресторант са и какво ядат с „любимия” си.

В стар мой коментар във форума бях описал следния процес: „Ако някога сте се доближавали до поне онази част от Истинския Ви Аз, ще знаете, че желанието за Споделяне е напълно Естествена наша черта. Тези, които дърпат конците на Земята в момента, познават по-добре самите нас в някои аспекти – и използват това като свое оръжие срещу нас. Ето ги примерите: свеждат комуникацията на днескашния човек до 0 и 1 (не само като начин на мислене (полярно), но и като средство (информацията в компютъра)). Създават социални мрежи и много добре знаят, че хората ще искат да споделят. Но когато ти предварително си се погрижил те да са затъпели и си ги накарал да повярват, че единствената адекватна комуникация е тази с думи и говор, резултатът няма как да е различен. Хората си създават профилчета, споделят си (в 80% празни откъмто съдържание неща), но тъй като вече са проявили това свое естествено състояние (въпреки изопачената и принизена форма) – Съзнанието им е спокойно и доволно (защото, пак повтарям, то е проявило това естествено състояние). Опасността е, че това нещо се превръща в омагьосан кръг/цикъл и ако Вътрешно не Осъзнаеш някои неща (в случая, че такъв род комуникация и споделяне не са това, което би могло да бъде и което Е в различните плътности. А от къде ще дойде желанието за нещо повече? От желанието за Дълбочина (което, изненада, пак е Естествена наша черта на Истинските Аз).

Ако не сте ампутирани от обществото и сте свързани със Себе си, Вие ще имате този Импулс за Дълбочина. Всички го имаме, просто Системата се грижи да сведе мащаба на Дълбочината Ви само до .... дълбочината на половите органи на другия пол. Примерно казвам. :) И Съзнанието пак е доволно, нищо че отново Дълбочината е принизена като концепция и мащаба й е смален до 1-2 сфери в живота Ви (примерно политика и спорт). Разбирате ли това колко брутален капан е за самото Съзнание и в какво се превръщат по-голямата част от нас?”

В този мой стар коментар всъщност съм описал принизяването на някаква част от Автентичните Ин и Ян характеристики на Душите ни. Сега разбирате защо хората имат неосъзнатата нужда да са винаги свързани чрез технологиите – защото Душата им желае да има Съзнателна Свързаност/Интимност, но един млад (или възрастен) човек ще предпочете ли да се спре за миг, да се настани удобно на легълцето си и да преглътне бруталната Истина, че в живота му например я няма тази Интимност, за която жадува или си мисли, че има в живота си? В повечето случаи истината е, че я няма. И как се разбира ли? Можеш да го почувстваш какво излъчва човека срещу теб например. Може да видиш как върви живота му, какво прави, как го прави и т.н.т. Знам, че понякога е болезнен този процес (да се сблъскаш с обективността), но само егото го е страх от страданието и истините, защото чрез страданието се напредва много и промяната/новото е неизбежно.

Стига се след време до етап, в който определено си казваш и виждаш, че не е нужно винаги да страдаш, за да усвояваш пълноценно нови неща. (Не е нужно да следвам живота на възрастните, виждайки че на 40-годишна възраст са като ходещи инвалиди, без капка Доброта в сърцата им, камо ли някакъв порив/копнеж за каквото и да е.) Тогава се стига съвсем естествено до процеса на Истинско Наблюдаване – където започваш да проявяваш Емпатия към обекта на наблюдаване и се сливаш с нещото. Така хем го правиш даденото нещо, хем ти лично не го правиш едновременно.

Евентуално се стига до времето, когато Осъзнавате Финалната ми драма и решавате да спрете да се занимавате с такива хора, които определено нямат вашите качества и зрялост, които дори биха Ви дърпали назад и прахосват Енергията и Красотата Ви. Ето защо казвам, че съм решил повече да не се занимавам със Съзнания, които дори себе си не могат да Ценят*, камо ли да видят Божественото в мен – както аз виждам Божественото в тях. Съзнания, които виждат „условност” в автентичните проявления и не разбират отвъд дуални концепции и Безусловната Любов – не ми трябват в обкръжението. Просто съм решил, че няма да им обръщам внимание, защото знам и виждам това до какво довежда в реалността и животите ми. На такива Съзнания мога само да им пожелая Успех по пътя и да бъда неутрален към тях и дуалните им драми на еготата. Моментът, в който узреят и Истински Оценят всичко, което споделих, когато си научат уроците – то няма как взаимодействието ни да не бъде обогатяващо, зряло и постигащо Истинска Интимност ... :)

* Защото ми се е случвало аз да Оценя чуждия Дух, чийто потенциал и качества биват смачкани от Матрицата, или да видя как някое чуждо тяло върви прегърбено, а собственикът му пет пари не дава за това. Е как този човек да Цени вашето тяло и дух? Как? Та той не може да Оцени собственото си тяло, да е Съзнателен за процесите в него, да го обгрижва и люби, да се стреми да работи Вътрешно върху всеки свой аспект. Няма как да постигнете Двупосочна и Истинска Интимност с такъв човек. Иначе еднопосочно, да се слеете с него – да, можете. Но ще бъде неприятно за вас – ще чувстваше дуалните му и незрели мисловни модели и нерешени страдания, от които бяга – и няма как да искате да продължавате да се сливате и бъдете с такъв човек, особено щом пренебрегва жестовете и времето, което отделяте, за да му дадете например някакъв съвет или споделите личен опит, пък не дай си съдба да Ви ограничава и дава наклон на онази работа (налагайки мнението си), без той сам да си е оправил живжто или да сте му искали опита.

Но всичко това може да се случи само тогава, когато в другия човек не виждате „външна половинка” – т.е. няма механизма на привидния баланс, защото вие работите върху Себе си и сте пълноценен, Свободен и Независещ от другия. Само тогава може да сте обективни и да видите какъв е другия – ако, разбира се, премахнете и нереалния Романтизъм, който например аз съм имал, затваряйки си очите за някои дребни детайли, вярващ в потенциала и качествата на другото Същество. Но ако то вътре в Себе си няма това знание, опит и най-вече Истински стремеж към Интимност и отвъд дуалност – рано или късно сами ще разберете от Себе си, че няма смисъл да се продължават такива взаимоотношения и да правите компромиси, прощавайки някои незрели негови постъпки, или още Красиви жестове, които ще бъдат Обезценени от другия. Личи си кога човек Истински се труди върху Себе си и Истински е Разбрал даден урок/преживяване и желае извинение или да направи Добър жест.


ОИТ-ът относно темата ми

Исках да имам ОИТ, за да Разбера аз лично дали това е момента, в който да правя темата, до колко другите са готови за нея, както и за бъдещите ми цели. Имах доста ясен и осъзнат сън. Бях си го записал на документ, макар все още да го помня. Първата сцена ще Ви я спестя, защото не е по темата и е лична, касаеща само мен:

II сцена: Беше тъмното и меко пространство, имаше един въжен мост и голяма група от хора. Повечето от тях стояха на едно място, Не желаеха да напреднат, но и пречеха на другите да продължат напред. По-находчивите трябваше да минаваме директно през тях или отстрани на въжения мост (без конфронтация и взаимодействие с тях). Успях да премина моста, а края му беше една висока планина. Бях се зарадвал, че успях и че вече имаше Съзнания, минали по този път. Там имаше Съзнания, които Вътрепребиваваха. Несъзнанието ми направи проекция на повечето от тях като китайци, но другите Съзнания нямаха форма и наблюдаваха моста.

След това се обърнах, за да видя какво е положението с останалите. Имаше малка група от Съзнания, които целеустремено се движеха по моста и искаха да напреднат. Уви, мостът започна да се разрушава и пропада от първия му край, близо до който бе голямата група от Съзнания. Маса Съзнания почнаха да пропадат надолу в бездънната тъмна яма. Гледах как мостът пропадаше, но малката група продължаваше да се движи – стоях и ги насърчавах да продължават, че малко им остава ..... уви, някои паднаха и не успяха – а оставаше толкова малко. Несъзнанието ми бе направило проекция на едно от тях с близък и реален човек – С3. Другите бяха непознати. Гледах как С3 пропадаше надолу” ... :(

~~~

Ще напиша с много кратки думи три важни символа и мои тълкувания, защото все пак това е мой сън, моето Несъзнателно и някои неща няма как Вие да знаете аз как ги интерпретирам и какъв смисъл имат те – защото аз си познавам Несъзнаваното най-добре. А даже смея да твърдя, че не го познавам по начина, по който бих желал. Но, се трудя по въпроса. :)

Бездънната яма –> мотив и в други мои осъзнати сънища, свързан с пропадането на Съзнанията от по-висока в по-ниска плътност/реалност.

Мостът –> символ на баланса между Ин и Ян (най-дълбоката интерпретация, направена от едно велико Съзнание/Приятел, която като я чух да излиза от устата му – веднага ми изникна в Съзнанието мостът, който разделя лявото и дясното полукълбо (corpus callosum). Което като вдигнете абстракцията едно ниво е точно баланса между Ин и Ян. Благодарих му за интерпретацията от все сърце и го милвах. :)

Дотогава мостът за мен в моите сънища го интерпретирах с темите Свързаност/Интимност, защото винаги сънувах когато съм на мост, че съм с друго Съзнание – понякога гонейки и нестигайки се, понякога вървейки двамата. В реалния свят мостът точно това прави – свързва хората или Пътищата им. :) )

Масата народ – колективното Съзнателно и къде се намира то в еволюционния си път. Малцина бяха тези, които имаха Истинското Любознание и желание да Напреднат. Повечето бяха доволни от привидното им щастие и положение, други ги беше страх да напуснат групата и вече старото/познатото.

Радвам се, че вече узрях и не се втурнах пак да „спасявам” друго Съзнание, защото заради моята добронамерена и щедра натура на няколко пъти съм го правил, включително в този живот, а когато дойдеш с амнезия на Земята онзи другия, за когото си дошъл да му помогнеш – примерно се оказва този, който няма да те Оцени в живота ти и да ти позволи да Твориш и разгърнеш качествата си, или няма да му пука за Вътрешния му свят и Развитие (Матрицата вече го е програмирала) ... Ето защо, както казах по-горе, повече да правя такива жестове за хора, имащи някакви си грубо казано 10% вътрешна красота и зрялост, за която се хващам – вместо да се стремят и наистина да имат 80%+ – абсурд ... Не повече. Видях до къде довежда този тип Светла солидарност, окончателно чрез огледалцето ми С4 ... (Даже няма смисъл и още аргументи да вадя. Ако искате, пробвайте. Интересен и обогатяващ Път е, ще научите много – тъкмо след това като минете през Финалната драма, ще знаете от личен опит за какво става дума, а не само прочетено и мислейки, че сте минавали.)


Да преминем сега към Интимността, състояща се само от един-единствен субект, завършвайки темата по начина, по който я започнах. :) Всъщност самите ние не сме един’ субект, защото сме изградени къде от много клетки, къде някой ще каже от много ефирни тела, така че определението един-единствен е посвоему неадекватно, но имам предвид, че няма да има две Съзнания от тук насетне. :)
(Макар че като вдигнете перспективата, от тази на Душата Ви, която е едно Мега Съзнание – то за нея взаимодействието между две нейни инкарнации/Духове ще е едноканално, а от перспективата на Духовете – ще изглежда сякаш има повече от един-единствен субект и има двупосочност. Парадокси на Мирозданието ... :) )


Вашата Трансформация

В началото на темата написах, че прочитайки я, в живота Ви ще започнат да се случват процеси (ако сте били Съзнателни за информацията), доказващи незрелите мисловни модели (ваши и на другите), тестващи Ви дали този път ще успеете успешно да преминете през тях, или не. Ако не сте били Съзнателни – то информацията отива в Душата Ви (както всичко, което сте гледали и правили през живота си, без значение Съзнателно или не) и тя ще реши кой урок в коя инкарнация да се случи. За съжаление, когато такъв род информация излиза, някои от читателите ще заеме мързелива позиция, мислейки си, че „друг” ще им свърши работата, или че като гушнат букета и директно ще отиде в по-горните реалности, свързвайки се с Душата си. Ами – не и на двата отговора. :)) „Мързелът” не е двигател на Мирозданието, нито пък прекаленото правене и форсиране на нещата. Естествеността на процеса и Вътрешния ви заряд са движещите сили, които могат да Ви променят във всеки един момент. В единия ден си бил програмиран например от Матрицата да вярваш в някоя религия, отдавайки силата и времето си на външни божества, а на следващия ден може да си съвсем различен човек. Ето защо е нелепо, когато някой започва да лепи етикети от рода на „Ама този е толкова назад в развитието си, че още вярва в религиите.”. И какво печелете от такова „уникално” разсъждение? Може би сте забравили, че и Вие сте били на неговото място? Или че нямате добротата поне да пробвате и заговорите този човек, да му влезнете в положението и може би с няколко думи, проявявайки Автентични Ин и Ян и осъществявайки Истинска Интимност с него – да видите Красивия процес на Трансформирането на Съзнанието му? (или да видите чуждия мързел и лично Обезценяване до къде ще го доведе)

Когато ставате все по-Съзнателен и преместите фокуса си от Ядрото към тялото си, същите механизми ще се задействат – всичките години, в които не сте обръщали внимание на органите си, ще изплуват. Ще започнете да чувствате болки или затруднение да се свържете с органите си, да се радвате само на движението на кръвта в тялото. Всеки такъв проблем означава, че имате нерешени и незрели мисловни модели. Ето защо работейки върху тях Качествено/Истински, ще можете да виждате резултата във всяка друга част – емоционалната Ви, както и физическата Ви (както и в други ваши животи – ако чак толкова задълбаете :) ). И ще се стигне до момент, в който да речем, че ще изглежда сякаш Ви е трудно да се движите или го правите много бавно спрямо очите на другите – защото Вие сте изпълнени с Блаженство’, защото чувствате Енергията във вас. И ще се сблъскате със социума, който Ви учи, че такова състояние е „знак на слабост” – разбира се, че ако гледате от перспективата на грубата физическа сила и изкривен Ян, то Вие, докато пребивавате в такова Хармонично състояние, няма да сте способни да дигнете 50 килограма, а ще трябва да превключите Съзнанието си в по-твърд режим. Но това не означава, че сте „слаби” и няма „живот” във вас – точно обратното е! Е, опитайте се това да го обясните на незрели и неуки хора от родата Ви или пък на другите. Разбира се, че те и идея си нямат за това в какво състояние сте, макар че може да проектирате Енергията Ви върху тях и в някаква минимална степен те да почувстват това. Ако са развили чувствителността си и имат зрялост, те Никога не биха Ви критикували или подигравали за това, което правите. „Много бавно се движиш – няма живец в теб.” – напротив, поставил съм си за цел да съм Съзнателен за колкото се може по-голяма част от вътрешните ми органи, чувствайки кръвта ми, опитвайки се даже да видя как дишането оказва влияние, но тъй като знам, че и идея си нямаш (защото си програмиран от Матрицата и не можеш даже 5 минути да стоиш на едно място, потъвайки в себе си, без да правиш нищо друго – чувствайки Радост от Изпълващата те Празнота), то всяко мое обяснение и дума (след като вече веднъж-два пъти съм се опитвал), излизаща от мен – ще ме отдалечават от Вътрешния ми фокус и ще са хабене на енергия и време. Щом другите не могат да Допуснат и Осмислят думите ми, няма смисъл да се повтарям или да влизам в конфронтация.

И, разбира се, мъдрото и зряло решение е да си хванете куфарите и да напуснете такъв тип хора, които даже не могат да приемат други ваши лични особености и характеристики, без значение родители ли са, рода ли са, „любими половинки” ли са, колеги от работата ли са и т.н.т. И тъй като аз лично лятото ще пробвам един друг експеримент – да напусна града и да живея сам сред природата, правейки си аз си знам какви неща с какви мотиви :) промяната е Неизбежна. Това, което е старо, незряло и неадекватно – трябва да си върви и да остави път на новото и екзотичното да влезе в живота Ви. Както казах по-рано, ако старите хора, качества и опит (които сте натрупали) за Зрели и няма да Ви пречат – то те ще останат в живота Ви, в противен случай ... само Егото го е страх от промяната, новите преживявания и Истинското Движение. Все ще намира причини и оправдания защо да не правите нещо ...

Бях удивен преди година, когато изгледах за първи път филма Equilibrium (Равновесие). Казвал съм на най-близките ми Приятели, че знам как в мен има част, която с удоволствие и без емоции може да работи това, което впоследствие видях в главния герой във филма. Разбира се, това звучи малко шокиращо за тях – как е възможно такъв чувствителен и романтичен човек да може да смени режима на Съзнанието си толкова драстично? :) Когато изгледах филма, не само че се отключиха още спомени от други мои животи, но по-важното е че можех без проблеми да вляза „под кожата” на героя и да преживея Трансформацията, която той претърпя по време на този филм-шедьовър. :) Наистина е Красиво да се наблюдава как той Преоткри и Интегрира своята Женска вътрешна половина. :)

Една от Ключовите сцени беше тази, в която Съзнание, вече претърпяло този процес (агента му, в ролята е Шон Бийн) казваше на главния герой (все още незрял и неминал през този път): I have spread my dreams under your feet. Tread softly because you tread on my dreams. I assume you dream, Preston.”
(„Положих мечтите ми под стъпалата ти. Стъпвай нежно, защото ходиш по мечтите ми. Предполагам, че и ти мечтаеш, Престън?”)

Естествено главният герой не разбира в началото на филма тези думи, нито до какво ще доведе действието му (смачквайки мечтата на партньора си), но едва на края на филма (когато една лична негова мечта беше смачкана) – той го Осъзна ... Осъзна цената на невежеството и незрялостта си в миналото. Красива Трансформация! :)

Както казах по-рано в текста ми – няма как хора, Обезценили и занемарили себе си, да искате да Оценят и Уважават Вас по същия начин. Няма как хора, престанали да мечтаят и да се стремят да Живеят Истински, да Изследват Истински всичко – да разберат такива хора ... Те просто няма да Осъзнават как Ви пречат и мачкат – дори мотивите им да са добри и обществено приемливи. Решенията?
Ако ще водите битка, то тя не е битка в нормалния смисъл на думата, а е Осветляване на проблемите и незрялостите им (Автентичен Ян) и приемането на етапа, на който са в момента, особено ако откажат да се развиват и да приемат мнението Ви (Автентичен Ин).

Друго работещо решение – вярвате в Себе си и правите, каквото знаете, мечтаете и жадувате Истински (или експериментирате, без да знаете крайния резултат), приемайки резултата от личните Ви решения. :) Тогава няма непълноценност, страх или някакви програми от рода на „това е аморално”, „как ще се почувстват близките от решението ти”. Вие ще бъдете Недокоснати от драмите на другите. Тези драми са техни, не ваши. Ако те могат да ви видят Истински, без еготата им, и ако досега са Ви познавали и Ценили – те ще разберат решението Ви. В противен случай няма Истинска Любов, камо ли Интимност ...


Тай чи и Хармонизирането на Ин и Ян :)


Древно и загубено изкуство. Алхимичен шедьовър между китайската философия, медицина и бойни изкуства. Познанията и опита ми в областта засега са нищожни, но пък съм се убедил в потенциала и резултата от малкото, до което съм се докоснал. А да не говорим, че има различни школи, различни форми и цялото знание е изопачено с времето и скрито за масата народ. Хубавата новина е, че поне някои от основните принципи, форми, както и информация относно меридианите в човешкото тяло са останали. От нас остава само личната Съзнателна практика и чувстването на вътрешната ни система. Да бъдем Интимни с всяка част от Себе си! :)
Да изследваме с Чистотата и Радостта на Духа, показани в последната песен, с която завършвам темата ... :)

Практикуването на tai chi е едно от най-близките физически проявления, показващо до къде си стигнал с разбирането и хармонизирането на своите Ин и Ян ... :)Baguazhang е друго физическо проявление. Предоставям две клипчета на над 100-годишен човек, практикуващ го:Алтернативни линкове за сваляне – тук и тук.

Трите вътрешни стила, показани от един човек:


Алтернативен линк – тук.


Успех по въжения мост! :)


§