2017/02/01

Въведение

Привет, изследователю (не)познат! :)))

Чистосърдечното желание да споделям опит и информация с другите, да обогатявам вътрешните ни светове и помагам за развитието ни, окрилен от възвишени идеали и неописуема емоционална радост, неминуемо отключиха в мен умението да творя и в писмен вид. Забелязвам както напредък в начина ми на изразяване, така и ползата от писането като основна форма на комуникация. В самия процес на писане неведнъж съм достигал до нови прозрения или отговори на мъчителни въпроси. Връщайки се след време към предходни творби свои опознавам по-добре себе си, виждайки детайли от (не)съзнателното ми поведение и разликата между ‘стария’ и ‘новия’ Аз.

Не всеки пишещ е мислещ (:D) или творец. Да посветиш себе си часове/дни/седмици (понякога месеци) на една тема, да й позволиш да се разгърне във всякакъв вид в живота ти (чрез лични преживявания в тази и други реалности, събития с другите, синхронични филми, текстове и песни) – да си грижовен, съзерцателен, участващ, деен и проницателен, смирен и възхитен, смел и откровен; да успееш многопластовостта да пресееш и есенциите да отсееш е майсторство! Алхимия за напреднали – защо не? Щастлив и изпълнен с приключения живот – разбира се! :)~~~


Публично в Интернет съм писал единствено в алтернативния на синия (xnet) форум – жълтия (xcom), макар и в двата да имам регистрация като Ключарят’. От около година и половина узряваше в мен идеята да имам собствено пространство, в което да творя без цензура, без да завися от милостта на модератори (които да премахнат неадекватни коментари на потребители плевели, пропагандатори или тролове), без да се изкривяват основните информационни потоци, които предавам като писател.

Да създам блог, в който читателите ще имат достъп до качествена информация и личен споделен опит и открития в определени аспекти от Мирозданието. Блогът е посветен на мен и на всеки добронамерен, добродушен и любознателен читател! Да, отворен е и за останалите – а те, те да разберат мотото на сайта: “Великото Дао е безпристрастно. То винаги е с Добрите!”.

Когато прочетох тези думи на Лао Дзъ не само че изпитах неизразима емоционална радост с коронния и сърдечния си център, но и разбирах това, което Лао е визирал и майсторски синтезирал в две изречения. Тук не става дума за някаква полярна борба между светли и тъмни, а за Автентичните универсали, пред които временните изкривени, изопачени и неадекватни концепции, модели, настроения и течения нямат шанс. Неизбежно е ...

Който разбира какво имам предвид, ще знае защо това е така. Който не – да не унива. Има цял блог да изследва, а и да оставим блога настрана – имате цялото време на Мирозданието, за да изследвате и проверявате всичко! :) Дзен парадоксално, цялото време’ е заключено в ‘нестихващия поток на Вечното Сега, чиито граници Вие задавате.


~~~


Научили сте може би, драги читатели, че всичко в Мирозданието е свързано. Мога да почна да пиша за тялото и да стигна до философски, технологични или е(к)зотерични прозрения и взаимосвързаности. Всеки изследовател познава този красив и неразривен процес – вечно изплъзващата се на фрагментиращия Ум многопластовост, ала ясна за интуицията ни като чист и жив планински пролетен водопад. Така че разделите/категориите, в които (ще) поставям темите си, са условни, но пък добре архитектурно замислени от мен. Съветът ми като писател към Вас е следният: ако искате да разберете по-добре информацията и мен като личност, то четете разделите отляво надясно, започвайки от Философия. Статиите ще бъдат хронологично подредени, т.е. най-старите ще са най-отгоре в списъка за съответния раздел.

В момента прехвърлям на блога важни мои публикации от стария форум. Макар на моменти да се смея на изказа си от преди години, то информацията си е валидна, а и наблюдавам разликата в нивото на представянето й и характера си. Единствено модифицирам старите си теми, оправяйки хипервръзките да сочат към настоящия сайт и на моменти подчертавайки отрицателната частица ‘не’, вместо да бъде с главна буква. Подчертавам я, защото когато човек чете, се случва да я изпуска, а отрицанието трябва един вид да въздейства на (Не)съзнателното за смяна на потока и смисъла. Случвало ми се е например да чета дълги текстове и да изпусна думата за отрицание, усещайки след секунди, че изречението губи смисъла си, връщайки се и виждайки че съм пропуснал едно ‘не’.

Използвам запетаи понякога там, където не би трябвало, с идеята за допълнителна пауза от страна на читателя.

Иронията и сарказма, уви, понякога няма да бъдат отчетливо подсказани. :D Ще зависят от егото и интелигентността на читателите. Аналогично за неутралната и субективизираната от мен информация.


~~~


Вие като читатели (и колеги изследователи) винаги можете да ми пишете на имейл адреса ми: keygiver@abv.bg

В стария форум се убедих, че има много добронамерени читатели, но пасивни, страхливи* и неуверени да разкриват личните си истории, проблемни области и интереси. Търсещи решения и начини за пълноценен и смислен живот, съумявайки едновременно с това да запазят и подхранват божественото у себе си в трудната географска зона и глобална атмосфера, в които на колективно ниво живеем. Искам тук да заявя, че повече няма от какво да се страхувате. Че не сте сами в тежките си преживявания. И ако се преодолеят предубежденията и страховете, ако у Вас присъства онази фундаментална основа (дори да е още в зародиш или начален етап), на която се базират Добротата, Радостта, Емпатията, Страстта, Творческото плодородие и изобилие, Свободата – няма как да се откажете да продължите по пътя си, да се предадете пред каквато и да е трудност. А напротив – ще се възродите, възстановите, укрепнете и щастливи по пътя си ще вървите!

* В началото на публичните ми онлайн изяви преживявах неприятни атаки в будно или не състояние, но нито са ме отказвали да продължавам, нито съм такъв характер. Всъщност те ми помогнаха да Осъзная колко Велико и Мощно същество съм! С времето научавах къде интуитивно, къде синхронично или пък от други приятели-изследователи как да се справям с недоброжелателите, и всъщност всяка моя тема съдържа такива ключове-отговори. Дори да е казано по абстрактен начин, разбере ли се и интегрира ли се теорията – сами ще забележете качествената промяна във вас и преживяванията Ви. В момента дори се трудя върху обемиста тема (която ще публикувам на 13.04), засягаща тъмни същества, пред които всичко останало битово-матрично или технологично бледнее и не може да се нарече ‘опасност’. Така че дори този блог да послужи като вдъхновение на някого как да възвърне вярата, силата и знанието за Истинския Себе си, помагайки му – то блогът ще е изпълнил втората си основна функция. (Коя е първата?) Първата е същата като втората, но е насочена и си зависи само от мен (писателя). :)

Ако някой желае да напише вместо писмо до мен някакъв градивен коментар под дадена тема, то засега оставам опцията за възможна, като си запазвам правото да преценя дали е уместен и полезен и кога да го публикувам. Предпочитам да ми пишете по пощата, защото е възможно да ми хареса написаното от Вас, но да го оставя за бъдеща тема и ако няма обратна връзка, можете да се чудите защо не съм го публикувал под темата си.


Прекрасни Пътешествия ни пожелавам! :)
§

No comments:

Post a Comment