2017/05/12

Слънцето

Настоящата тема се явява продължение на първа част, надграждайки я и съдържайки интересни видео материали, мои разсъждения и личен опит. Искам да благодаря на един любознателен Изследовател, който ми предостави повечето видео и текстови материали, открехвайки ме за различните теории относно Слънцето, част от които ми бяха трудни да допусна за възможни. Тази закостенялост на ума (превишаваща здравословния скептицизъм) е опасна за нас. Само като си спомня, че преди години въобще не се бях замислял какво може да има от другата страна на Луната, а след това с лични преживявания, както и синхронично попадайки и четейки опита на други изследователи, си промених позицията, която осъзнах, че е била следствие на индоктринация („няма живот извън планетата Земя” поради някакви доводи, базирани на наука, която умишлено е преиначена, много е назад в технологичното си развитие и я изучаваме в училищата по принуда).

Темата е изключително трудна за писане, защото докато човек няма лични преживявания (дали в будно състояние чрез Remote Viewing, наблюдение с камера или двете си очи, или в сънно чрез опитност извън тялото), теориите ще са хвърчащи и недоказауеми. В най-лошия вариант са умишлено спекулативни и пропагандиращи невежество и/или страх. Последните две могат да доведат четящото Съзнание до състояния, неблагоприятни за функционирането му в Мирозданието. Например помня много добре етапа на интелектуалното ми обогатяване, когато разбирах за първи път за илюминати и контролирането на света чрез медиите, банките, технологиите, религията и прочие. От този шок малцина успяват да останат със здрава психика, непоколебими в това да бъдат добри и щастливи, да продължават да споделят с другите всичко, което би им помогнало, за да напреднат в развитието им (въпреки опасностите, които ще последват винаги, когато дръзнете да го правите).


Страхът като похват цели да приемете чуждата перспектива и да я изиграете във вашия си живот. Казано с други думи: тя се състои от емоции + мисловни идеи, които са енергийни потоци, вливащи се в реалността Ви, които преживявайки ги, няма как да не доведат до резултата, който е предвиден и се състои в ядрото им. Възможно е да ги промените, оставяйки своя си отпечатък, но моят съвет е да сте съзнателни за какви чужди перспективи се захващате, защото повечето от тях нито са добронамерени, нито водят до развитие (без наличието на страдания постфактум), а до циклично и нещастно съществуване или до кражба на енергията Ви (например по време на ритуалните празници). Ще разгърна подобаващо тези ми разсъждения в далечна бъдеща тема (свързана с храненето и храните), доказвайки Ви как наистина могат да се преобърнат на 180 градуса определени концепции, които преди сте подхранвали чрез мисли и начин на живот, неподозиращи че можете да ги трансцендентирате или поемете по различен път, необременени и освободени от тях (т.е. от колективно приетата им визия, която доброволно сте приели за истина; или концепции, наслоени от недоброжелатели). Това си е висш пилотаж по субективизъм, който интегрирам и засилвам. :)

Ако сте забелязали, винаги темите ми съдържат решения и са окриляващи, без значение колко тежка може да е представената информация. Да се покаже на колективното (не)съзнателно един нерешен проблем (или алтернативен поглед над определена тема, знаейки че то не е готово за това) е белег за смелост, а едновременно с това да има решения (дори това да представляват алтернативни перспективи, които Вие, приемайки ги на ментално ниво (използвайки едновременно с това творческите възможности на Душата си), да видоизменят субективната Ви реалност и ефекта от външните обстоятелства и инструменти) е мъдрост. :)


Слънцето

Слънцето често е разглеждано като носител на живот в древните народи. Неговата роля в битието на хората е била от първостепенна важност! Омиротворяващата му и мека топлина (подпомагаща подхранването на състояния на доброжелателност и хармония сред живеещите на Земята), оживяващата му енергия за растителния свят (имам предвид и реколтата/прехраната), рафинираните й компоненти (развиващи пси способностите на индивидите), регенериращите му способности (лекувайки всякакви болки и болести) са основните причини защо то е било почитано от предците ни! :)

Ако сега трябва да размишлявам върху самото Слънце като архетип и описаните процеси, които са си били достатъчно обективни, т.е. видими/материални (ерго няма как да се отрекат от колектива, който е бил сплотен и единен; пиша за забравената утопия на Земята, много преди да дойдат всякакви нашественици, а част от Душите й са все още тук и се припознават в текста :) ), то аз винаги ги свързвам с Творящия Източник! :)))

Уви, когато са дошли онези калъфчета ненагледни и хищни да плячкосват и унищожават всичко красиво и различно от тях; всичко, което им показва какво те не са и защо те не са (заради онзи повратен момент в историята на Мирозданието, когато едно Същество се е отрекло от Създателя си, след което успешно примамва други същества да се отделят от Автентичния си Творец), едно от първите неща, което направили, е било да унищожат истинското слънце или да го скрият чрез технологиите си. Говоря в момента за проводника на Източника (материализираното Слънце в настоящата триизмерна платформа; ясно е че те няма как да унищожат Източника директно, могат индиректно да се опитат да извратят Мирозданието, но само до определени нива от него и само ако Вие изберете този техен път).

Тук вече идва момента, в който не мога да кажа със сигурност кое от двете се е случило – дали истинското слънце е унищожено, или само е скрито чрез технология или друга планета на пътя му (Сатурн например се лансира от определени източници). Дори е възможно и двете тези да са се случили, но в различни алтернативни реалности, а преплитането им или да го нарека умението на някои Съзнания да изживяват едновременно паралелни сюжети, черпейки информация от другите реалности (без даже да го осъзнават) – да подкрепят едната теза, макар за друга част от населението да е валидна и да преживяват различната перспектива/реалност. За аналитичния ум (четящ ме в момента, без да е преживял лично такива преживявания) ще изглежда, че (или съм луд :D или) няма как в една реалност и двете тези да са валидни. Ще има постоянно спорове кое твърдение е вярно и ще се опитат двете групи да налагат своите субективни потоци-реалности над другите.

Правилно, аз също не пиша за една реалност. Умът Ви просто трудно може да възприеме идеята (така както моят в миналото, когато ми бе предоставена тази информация), че реалността, която наричаме обективна и консенсусна, е изградена от субективни реалности-балони, както и че има огромен брой алтернативни обективни и консенсусни реалности, между които можем да прескачаме. И когато в бъдещето пиша теми на тази тематика (ако вече не сте прозряли от предходните изречения), ще осъзнаете какви творци сте и как можете да {прескачате в / избирате} реалности, които са благоприятни за Вас, макар до вчера да са изглеждали например тежки и коренно различни (дори самите хора да са били такива например). Това е mind blowing за ума, но пък си е Красота за мен лично и съм удивен, възхитен и окрилен от концепцията. (Тук приятел-колега би казал – пуаааа!) :D

В момента Ви описвам решение, за което по-горе писах – против страха и програмираното невежество. А сега да се върна на темата със Слънчо! :)


Осъзнавам как архетипа за Източника-Слънце много лукаво е бил експлоатиран и изопачен почти навсякъде в миналото. Виждаме в историята на народите как започват да свързват Слънцето с различни извънземни фигури, твърдящи че са Божества. Това е повратен момент, предопределящ бъдещото развитие на консенсуса! Поколение след поколение се разпространяват различни „божествени закони и повели”, видоизменяйки начина на възприятие и живот на хората, разделяйки ги на отделни нации (култури), които в зависимост от своите „написани закони и нашепвания от боговете” ще започнат да воюват със събратята си, поробвайки ги и разваляйки утопията. Вече спират да съществуват универсални концепции и солидна/единна база. Заместени са от религиите, които вмъкват в себе си идеята за универсалност и автентичност (правилен и чист път), към които Съзнанията резонират на (не)съзнателно ниво и затова се връзват за менталните капани, които представляват религиите.

Човечеството започва все повече да се отделя от Земята също – новите технологични придобивки променят начина му на живот. Слънцето и Земята вече не са определящ фактор в живота на хората. Естествената връзка с Космоса и природата бавно, но успешно бива заменена със социални строеве, внасящи все повече напрежение, несигурност, разделение, недоимък и невежество. Обяснявам подробно: когато вече не притежаваш земя (например тя принадлежи на някакво неодушевено и измислено тяло, наречено държавен апарат), когато решиш да гониш външни ценности (създаващи липса в теб, защото например не притежаваш атрибути, каквито другите имат – пари, вещи, власт), когато забравиш занаятите на предишните поколения (т.е. вече зависеш от дрънкулките, които ти позволяват да си купиш директно храна или инструменти, чрез които да правиш нещо си), когато за да си успешно интегриран в средата трябва да полагаш все повече усилия и време – се случват всичките пет неща, които описах в предходното изречение. Тъй като те са едновременно вътрешно и външно състояние (среда на пребиваване), Съзнанието бива смачкано и се депресира (търсещо решения) или напълно губи връзка с Ядрото си и не знае за какво живее и какъв е смисъла да го има. Колкото повече Съзнания са в такова състояние или директно се откажат от живота си, толкова по-добре за Матрицата ...

Сега, в 21 век, Ви е по-лесно да видите всички тези процеси, които разгръщам пред Вас в разказвателен вид (описващ част от събитията през вековете). :) Помнете, това са само част от тях, които са по разглежданата тема. Разбира се, че е имало будни Съзнания и че още много фактори и събития са оказвали различни влияния за всеки отделно обособил се народ, но сега съм се фокусирал върху земята и най-вече Слънцето.

Нека все пак видим какво е останало от миналото като сведения (имайки отново едно на ум, че тези текстове е възможно да са били подложени на умишлена дезинформация, а артефактите и каменните рисунки целенасочено са заличавани от управляващите, пренаписвайки историята).


Двете Слънца

Концепцията за двете слънца (че има едно истинско и едно доведено/изкуствено) можем да я намерим далече в миналото, например в Шумерската цивилизация, Акадската империя, древен Египет и древна Гърция.


Според шумерите на плочата виждате бога-слънце Ану, а акадците (които взаимстват от тях) го кръщават Шамаш. На изображението аз поне виждам ясно горе вдясно луна, слънце и още едно слънце (?), а в центъра донесеното голямо Слънце. Много буквално е нарисувана идеята, че голямото Слънце е докарано от божеството. :)


Отново виждаме изобразена идеята за две Слънца, този път от египтяните. Според тях другото Слънце е невидимо и отвъд звездите, а нощта е пречила да бъде наблюдавано. Отново виждаме божество, над чиято глава има изобразено второ Слънце.


На тази скала, чийто горен край е разнебитен за съжаление, виждаме изобразяването на две Слънца.

В митраизма (който може да се счита за прародител на християнството) отново има загатвана идеята за двете слънца, едното от които незавладяно.

В някои кръгове на Платонизма се считало, че има две Слънца, едното от които хиперкосмично, отвъд зоната на фиксираните звезди (съвпадащо с египетската визия). :)

Като заговорих за гърците, можем да намерим текстове за двете слънца (Хелиос и Теос). За тях Теос е бил вечен, много отдалечен, всемогъщ, подобно на звезда, макар че никога не са объсждали формата и дистанцията му. Хелиос е присъствал повече в текстовете им и е била тази звезда, която днес наричаме Слънце и около която обикаля Земята. Но според гърците разстоянието между тях е било много по-малко.


Според ацтетската митология преди нашият свят е имало четири други (които наричат Слънца). Те били унищожени заради действията на ръководещите божества. Настоящият (пети) свят ацтеките (наричащи се „хора на Слънцето”) са възприемали като дълг към божествата, участвайки в космическата война, снабдявайки слънцето с енергия, иначе то щяло да изчезне от небесата. Енергията се отдавала под формата на жертвоприношения (кръв и сърца) в чест на Слънцето.

Също така ацтеките са един от народите в Месоамериканския регион, вярващи в наличието на Тъмното слънце. Някои учения го свързват с култ към богинята (сещайте се коя :D) и по-интересното е синхровръзката с пеперудата. Имам предвид страховитата богиня Итцпапалотл, наричана обсдиановата пеперуда или сграбчващата пеперуда, която изяждала хората. Монарх пеперудата ряпа да яде. :)

Връзките не спират. В хиндуизма намираме историята за слънчевото божество Сурия, чиято светлина е намалена от бащата на богинята Санджна, за да могат двете да съжителстват. Странна история нали?

В будизма съществува лекция за седемте слънца, които щели да се появяват едно след друго, довеждайки до унищожението на света.

Култът към черното слънце е друг, по-модерен рефрен на вече изложената концепция с двете Слънца, датираща много преди нацистите. Нищо ново под Слънцето ... или под Слънцата трябва да кажа? :D21 век и Слънцето

След осем непланирани страници стигам до клипчетата, които желаех да Ви предоставя.


В горния клип става дума за патент от преди 46 години, свързан с направата на изкуствено осветително тяло. Слагаме минимум 50 години, преди да излезе на бял свят информацията, за да добием орентировъчна представа от кога реално разполагат с технологията.
Вече са минали близо 50 години от патента, така че сами си представете ... всъщност ще имате възможността да го видите със собствените си очи :) , дали са успели и какво са направили.


Макар в един от коментарите да се споменава, че резултатът е вследствие на липсата на филтри, които обясняват наличието на хексагонното Слънце (но не обясняват наличието на другия обект до него), лесно мога и ще докажа, че нямат нищо общо филтрите с формата на Слънцето. Просто изчакайте до края на темата. :)

Интернет е луднал покрай някакво prophecy (пророчество) на хопите, които предупреждавали за наличието на повече от едно Слънце в небето и че това ще е знак за апокалипсиса на Земята. Дори се твърди, че повечето хора ще изглеждат така, сякаш са загубили Душата си, бидейки hollow vessels (празни контейнери/тела). Животът в градовете щял да бъде непоносим и много ще изберат да напуснат тази реалност/ниво.

Разбира се, горното тъй като не мога да го намеря на „хопски език”, в оригинал, (нито пък го знам), а и на база минал опит (не сте забравили „пророчеството на маите” от 2012 нали, за което дори жалката продажно-американска медия, с кодово название бтв :D (преведено на прост български към гледащите „бъдете телевизия”) сподели на целокупно всеослушание) бих казал, че това е поредния буламач от истини и лъжи. Хората трябва да останат в егрегора на религиите и преданията, иначе току-виж започнат да се интересуват от технологии (и наука), обясняващи си „някои чудеса”, без да се хващат на въдиците. :)


Видеото е много добро! Показва как кемтрейлс облаците могат да скрият летящи обекти (летателни апарати или планети), уголемяващи изкуственото Слънце (симулатора на НАСА). Около шестата минута можете да видите размера на Слънцето и как той се променя в зависимост от отражението, породено от кемтрейлс.

Коментарите са интересни също. Например някои споделят как при залез слънцето залязва изведнъж, изчезвайки от небосвода неестествено. Формата и лъчението му също са различни според тях в сравнение със Слънцето от преди 30 години, а аз ще добавя моето виждане накрая на темата .Видеото ме оставя без думи. :) Само 13 човека са го видели досега, а е качено на 1 април, както и следващото прекрасно попадение:


Хубави примери как покрай теорията-пропаганда за плоската Земя се показва друга ценна информация, която ще се неглижира от мнозинството само заради факта, че някой използва на клипчето думи като „плоска земя”. Малцинството-поддръжници на теорията пък ще приемат вярната информация, заедно с невярната концепция за формата на Земята. :)
В бъдещ материал ще представя друга екзотична информация, която ще бъде недооценена от мнозинството заради умишлено използваните думи за плоската земя. Хубавата новина е, че читателите на блога ми няма да са от тях. :)


Ще ми е интересно официалната наука какво ще изсмуче от пръстите си за този ефект. Мултиплициращото се естествено Слънце. :)

Ето още една интересна снимка, а гадовете са се опитали да попречат с изкуствeни облаци, но и те правят грешки (както вече е ясно от цялата тема):


А тази над Чукотка избива рибата:

За 2 600$ можете да си купите такава лампа. :) На военните лампите са по-добри, както видяхме от предходните клипчета. Planet-lamps ще ги кръстя. :DИронично, 10 дни след горното видео (14 март 2017), в медиите се появи новина от рода на Учените включиха най-голямото изкуствено слънце на Земята. Това събитие не е случайно. :)


WestWorld и изкуствените слънце и луна

Сериалът, плачещ за анализ от Ключаря :D предвидил че ще е шедьовър само от трейлъра му, разкрива във всяко начало на епизодите концепцията за изкуственото сътворение на хората ... и, учудващо, на Слънцето също. Забележете между нулевата и осмата секунда визуалния ключ. :)


И никой изследовател не се сеща да интерпретира този пласт от сериала ... Сал един наблюдателен Ключар. :D I’m just getting warmed up! :D

Друга епична сцена, поразила коронния ми център, се намира в десетия епизод от първи сезон. Думите на Долорес са право в десетката:


- Къде щяхме да избягаме? В другия свят ли? Отвъд? Някои хора виждат грозотата в света. Аз избирам да виждам красотата, но тя е примамка. В капан сме, Теди. Изживяхме живота си в тази градина, любувайки се на красотата й, а не съзряхме реда в нея. Целта. Тя е да ни задържа тук. Красивият капан е вътре в нас, защото ние сме в него.

Освен ключетата в посланията, се вижда и концепцията за изкуствената луна. Макар на клипа това да е отрязано, само секунди след края му, гледалите сериала си спомнят, че Луната на заден фон се оказва един изкуствен прожектор. Това ако не е in your face ключ, не знам какво е ... :))) Поредното голямо благодаря (на Душата) на Нолан!


Да продължим напред с едно видео и вече пропаганда религиозна:


В темата ми виждате второ видео със заглавие „плоската земя”. Типични примери как покрай вярна или интересна информация може да бъде прокарана и невярна. В случая става дума за плоската земя, а последните 50 минути са препратка към един религиозен сайт, според който следите в небесата и самите самолети са демони. Такива дивотии пише там, че се радвам как не съм обременен от християнството! :) Лепнали даже най-нахално снимки на contrails, които се разкъсали, но причината не е в естествения процес, а защото били отправени молитви към бог и небесната йерархия от ангели. Успех им пожелавам с изкуствените облаци. Как само карат хората да участват в разни измислени войни и да отдават енергията си ...

В първите 10 минути от видеото, че и в сайта им (цък и цак) интересни за наблюдение са тези оптически феномени, които уж трансформират самолетите. Само че ако бъдем скептици и допуснем идеята, че това са си самолети – трябва да поразсъждаваме върху рефракцията. Вероятно се дължи на най-прозрачния слой от кемтрейлс, съдържащ метали и кой знае още какви нано-изкуствени чудесии, които не позволяват лъчението от Слънцето да достигне до повърхността на Земята, отразяващи го на свой ред в самолета.

Другата ми версия е „леко” спекулативна, твърдяща за наличието на подобен на стъкло слой около атмосферата на Земята. Например аналог на плексиглас. :) Изолирането на инфрачервените лъчи, които са много благоприятни за нашите тела, е нещо, което ако бях зъл илюминат, бих направил в ущърб на човечеството. :D Ако се сещате, такава решетка (силово поле) имаше в „Игрите на Глада”:Поне това засега са предположенията ми, ако (пак казвам) допуснем скептично, че става дума за самолети, а не някакви орбове, демони или холограми + камуфлажна технология.


Моят личен опит

Тази година реших да започна активно Слънцегледане. Не се влияех от по-горните ментални концепции, исках да имам чисто и необременено преживяване. Дори разбрах за тези видеа и перспективи едва след като практикувах няколко дни.

Всяка сутрин (когато няма облаци и мога да практикувам Слънцегледане) виждам формата на Слънцето, която е по-малка от преди 2012 година и даже е хексагонна. В първите 10 минути ще виждате шестте ръба на Слънцето, които се изглаждат с изкачването му на хоризонта и усилването на лъчението му. Ще можете да наблюдавате и разликата в спектъра на светлината – първо е червен, оранжев, жълт, зелен и преминава в синьо-виолетов цвят. Забелязах, че 25-30 минути от началото на изгрева са благоприятни за гледане, след което става силно за очите ми и прекратявам практиката с няколко минути гледане в синьото небе и успокояване им. Уви, вечерно време много пръскат (дори да е с по-трудно виждащия се бял слой кемтрейлс), не знам защо и какво се опитват да скрият, но и без това забелязах, че при залез е много силно Слънцето и мога да го гледам едва последните 10-15 минути. Странно е определено ... И тъй като ми отива 1 час до специфичното място и още 1 час на връщане, почти не съм отивал на залез, най-вече заради белия тънък слой и малките благотворни ефекти при залеза в сравнение с изгрева. Живот и здраве, след седмици, когато спрат с облаците, ще пробвам отново на залез, за да потвърдя личния си опит и тези съждения.

И нека веднъж завинаги пишещите на български за кемтрейлс да спрат с неадекватността си – вижте белия слой над Вас. Това не е нормално небе и определено гадовете не почиват есента, зимата и пролетта. Наблюдателност се иска, за да видите както миговете на пръскане (стига да не са през нощта, че се изхитриха тази година), така и тази прозрачна бяла пелена. Истинското небе е изцяло синьо! :) Миналата година такова беше юни-юли-август.

Може би лятото  ще спадне благоприятното време за Слънцегледане – например само в първите 10-15 минути. Ще проверя и докладвам. :) Бъдете фокусирани при гледането, иначе ще си докарате пердета на очите.

Ползите от сегашното слънце, което никаква идея истинско ли е, тази ръбеста форма на какво се дължи и прочие – са на лице при мен. Органите се регенерират, започвам да виждам енергийно аурата си, както и се усилва способността да улавям всякакви мисли (което хем е плюс, хем е минус; да не кажа повече минус, защото колективното несъзнателно и технологичните трансмисии в градовете са full of shits; Да си отворен и добронамерен като будист и да си щастлив въпреки всичко, го намирам за .... ебаси постижението. Момент да се окича съ ссобственоръчен златен медал! :D).
По време на Инедия е същото. Когато ги комбинирам ставам imba gosu, my friends! :D

Това е засега от мен. Най-логичната версия за мен лично (но без да се влияете от моето мнение, а си изградете ваше) е тази от Даниел пейпърс – Реципрочната система, според която Слънцето ще става по-малко, по-бяло и по-студено (това вече е факт!), цялата космология е обърната наобратно (звездите не са толкова далеч, колкото изглеждат, нито пък еволюцията става плавно и бавно), което елитът се опитва да предотврати чрез изкуствени облаци, оголемявайки на моменти Слънцето и едновременно с това пръскайки с наноботи (за които можете да разберете повече в първата част от темата) и всякаква химия (увреждаща телата ни, каращи ни да се предадем на фармацията), както и създаването на изкуствени апарати, изпълняващи ролята на слънцезатъмнители, изкуствени слънчеви генератори или селективни пропускатели.

Билките и зелените зеленчуци, комбинирани с Инедии, Студени душове, Слънцегледане, медитации и наличие на добродетели и вътрешна хармония могат да противостоят на нелеките атаки от чемтрейлс, паразити астрални, вредни трансмисии от технологични генератори, изкуствени храни и прочие. :) Винаги имате избор – възползвайте се от това ваше право. Живейте достойно, без значение колко Слънца (ще) има в небесата! :D§


***

(Update: 14.05.2017;
Публикувам коментар на читател Mindy Lindy, изпратен ми по пощата)

Key Giver, поздравления за списването на този блог и изразеното в публикациите – както тук, така и в xcombg.net! 
Успехи желая във всички твои начинания!


С голям интерес прочетох и тази статия, изгледах и видеата. :) Удивително! ... Приеми признателността ми за начина, по който е представена ситуацията, за човещината, предложените решения и не на последно място – за прекрасното настроение! Благодаря и за възможността да пиша тук. 
Радвам се на съществуването на хора, които освен че се вълнуват какво се случва над/във главите им, наблюдават, споделят и разсъждават.     

Аз също се интересувам от тематиката. Разбира се – теории  всякакви. На свой ред и на този етап мога единствено да изкажа хипотези и спекулации, предположения разни и... ето ги. :) 

Патентът на НАСА наподобява следната алхимична рисунка, в която слънцата са "само" три :), но имам предвид частта с полу-дъгите: 


Следващите изображения са вариации под надслов "зелен лъв поглъща слънцето" из алхимични текстове през годините. 

Питам се дали на някои от тях не е илюстрирано И фалшивото слънце излизащо от водата/космоса?  

От   тук:

“I am the true green and Golden Lion without cares,
In me all the secrets of the Philosophers are hidden.”
    

"Аз съм истинския зелен и златен лъв без грижа, в мен всички философски тайни са скрити." 


И аз не зная точно какво имат предвид, визирайки тези цветове. Предстои да проуча въпроса и разбера. :)
В аванс от  тук:


There is this one green lion, which closes and opens the seven indissoluble seals of the seven metallic spirits which torments the bodies, until it has perfected them, by means of the artist’s long and resolute patience. — “The Cosmopolite,” (16th century)[39]" 

"Има един зелен лъв, който затваря и отваря седемте неразрушими  печата на седемте метални духа, които измъчват телата, докато ги усъвършенства, чрез дългото и решително търпение на артиста". ("The Cosmopolite", 16 век) 

О, lets look at some other alchemical mentions of the Green Lion.   
The Book of the Composition of Alchemy says at the end, in the exposition of kinds, that “The green lion is glass”, which is probably an error transposing Vitriol into Vitrum.

Може и да не е грешка в превода (Vitrum), защото се сещам за фирмамента

Седемте звезди, изобразени на лъвското тяло, могат да репрезентират седемте кристални сфери, по модела на Птолемей:


Кои са съзвездията със седем звезди, обаче?

Резултат от сърфиране за "seven stars constellation".

Библията, Амос 5:8:

'Потърсете Този', Който прави Плеядите и Ориона, Който обръща мрачната сянка в зора, И помрачава деня та 'става' нощ, - Този, Който повиква морските води И ги излива по лицето на земята, (Йехова е името му,)

Значи това било името. :) Busted! 

И, разбира се – споменават се Плеядите, Орион, лъвът пък може да е препратка към (империята) Сириус. Възможно е и да става дума за Голямата мечка, дори е много вероятно, защото чета  тук:

According to the epic Mahabharata, composed in about 500 B.C., the stars of the  Big Dipper  were the seven sages called Rishis. These seven sages are said to be those who made the Sun rise and shine.

"Според епоса Махабхарата, съставен около 500 г.пр.Хр., звездите от Голямата мечка били седемте мъдреци, наречени Риши. Тези седем мъдреци е казано, че били онези, които направили Слънцето да се издига и блести."

По-надолу (в бележка под линия) ще спомена и друг материал, в който се посочва именно Голямата мечка (Ursa Major) като роден дом на расата поробила човечеството. Между другото, на някои от алхимичните рисунки по-горе, лъвът прилича повече на мечка. :) 

Магическия квадрат на Слънцето:Сърфирайки за изображение относно магическия квадрат, попаднах и на следния сайт, в който откривам любопитна и синхронична информация:Съгласна съм, Key Giver, че Слънцето също играе своята роля в 'историята'. С днешна дата съм стигнала до заключение :), че то има двояка функция. От една страна, поддържа живота, а от друга – липсата му или прекомерното му присъствие биха довели до... затруднения в битието. :) Освен това контролът върху 'светилото' е власт (и съответната отговорност) в пряка връзка с 'времето'. Който контролира Слънцето, контролира и него. Никак не бих се учудила, ако от т.нар. "космическа агенция" са фалшифицирали дори евентуалния заместител на оригиналното слънце. Способни са на подобно дело. Добрият стар принцип "игра в играта", който в друг аспект от консенсусната реалност логично води до все по-масовата мания по виртуалността и прилежащите технологии. 

Колкото до формата му... да, кубът е доста подходящ. Та нима всички религии по един или друг начин не мистифицират и разиграват "слънчево-лунни-сатурниански култове" – било то като митологизиране и/или директно и периодично разиграване на архетипа? И тук вече вариантите (и участниците) са повечко, начините им различни, но целта, ах, целта – все същата: изграждането на Sol-o-Mo(o)n - овия храм от определени прослойки, да кажем. По-шокиращи версии са онези, според които най-вече (но не само) тези планетни тела, заедно с пирамиди, сателити, (под)земни бази и т.н. са звена на управление. Атмосферата (наричана също и "ноосфера" или "инфосфера") служи като среда и дори е проектирана с тази цел. Това би обяснило защо устройствата на Тесла са прихващали 'определени честоти', а също и повишената способност след Слънцегледане да се улавят 'трансмисии'. Слънцето има И подобна функция – на електромагнитен генератор. Излъчва радиация подобно на всеки един магнит, най-малкото. :) Ерик Долард казва, че то е трансформатор и портал към друго измерение. Възможно е – съществуват материали, в които от него излизат и около което обикалят разни "неиндетифицирани" обекти. 

Благодарение на daniel papers, научаваме и че "космическите" разстояния далеч не са онова, което е прието, и всъщност "обектите" са много, много по-близо, отколкото се твърди в "официалните" източници. 

Великолепно наблюдение от интрото на Westworld, Key Giver!


Право в целта са думите за архетипа, представляван от Слънцето. Те предизвикаха ответ и размисъл в мен. 
Каквито и драми да са разигравани около и на планетата, мисля че те имат основна причина отделянето на Душата от Първоизточника (Универсалния Творец) и началото на (не)земната опитност (прекъсването на директния и непосредствен конткат с Изначалието). Говоря за т.нар. "инкарниране", а също и когато определено създание е далеч от своето ядро и истинна същност. Неминуемо е екстернализирането на по-глобално ниво на това дълбоко лично страдание – болката от отделянето с Него, раздялата с Дома и тръгването на Път; чиито пътеки водят не само към много места и времена, но и към познание за себе си, за света, близкия, далечния. "Пътешествието на героя" и 'светлината', която го води – тя вътрешна ли е или не, истинска ли е или поредната илюзия в света, изтъкан от тъмнина... Кое осветява/освещава стъпките ни? – все екзистенциални и философски питания (литания) :)

И като казах 'времето'... Как бихме го отброявали/измервали ако го нямаше Слънцето и то не 'залязваше'? Как, под каква форма, биха съществували времената, ако нямаше Слънце изобщо? Как бихме живели в планета, която постоянно е обляна в (слънчева) светлина, без нощта? Дали пък тогава "времето", в което живем, ще измерваме с моментите, в които сме били едно с истинските себе си – свободни, обичащи и мъдри? Щастливи, ако ще и щастието да е изстрадано! Дори и при наличието на денонощия, при все цялата тази... дуалност, също като теб, Key Giver – не намирам за невъзможно и желая на всички читатели! 


П.С.: Песента е много подходяща! 


2 comments:

 1. Здравей, Ключарю! Това е малко вън от темата, но следя писанията ти и съм забелязала, че имаш и астрологични познания. Въпросът е, ако има повече от едно слънце, то как астрологията остава валидна? Дори да са изкуствени обекти те отново биха оказвали влияние в една натална карта, както е и с луната.
  ПП:В "Произхода на Орион и Сириус" се споменава нещо много интересно-за извънземна цивилизация премахнала луната си и по този начин конфликтите между тях намалели. Ако луната като управляваща емоциите изчезне, то много по-лесно ние самите бихме се превърнали в господари на емоциите си.

  ReplyDelete
 2. Привет! „Конспирацията” се оказва още по-многомащабна, отколкото сме си мислили. Дали ще приемеш идеята, че (част от) планетарните тела са изкуствени за момента оставаме на заден план. Какво е истина и в двата случая (и това трябва да провериш лично) е, че на (някои от*) тях има технологични устройства, които влияят на жителите на Земята. Но тъй като в миналото хората не са знаели за устройствата, са можели само да виждат ефектите от различните планети, което не е малко. Както ти каза – Луната например я свързват с емоциите и сънищата.

  * слагам скобите, защото зависи за кой времеви период говорим, но въпреки факта, че нещо в настоящето го няма, не означава че не ти влияе индиректно чрез друго твое проявление/инкарнация във времевия период, в който го има. :)

  По темата може да се пише много и евентуално в бъдещето ще го направя – щом има интерес. :) Моят съвет е ако ще използваш астрологията, нека тя да ти служи като анализ едва когато събитията се случат, а не да се закачаш за потока/реалността, който предвидливо виждаш седмица/месеци напред и след това да пречупваш всяко действие спрямо него. Виждал съм жени, които толкова са вманиачени от астрологията, че едва ли не чакат еди коя си планета да им отиде в конкретен дом, да направи определен аспект, за да извършат някакво действие в живота си или да чакат с надежда/притеснение конкретно събитие. Това е затвор, несвобода, отказ да проявиш творческите си потенциали в настоящето, толкова далеч от идеята да живеят тук и сега!

  Ако обаче можеш да останеш неутрална и необременена от твой бъдещ анализ за дадени планетарни конфигурации – тогава го направи. Така ще си подготвена за евентуални събития, които ще окажат влияние на колективно ниво, но ти ще знаеш за тях и няма да си под влиянието им.

  В момента съм си набелязал да пиша по една прекрасна тема, свързана с връзките между бъдещето и миналото (но имам служебни неотложни ангажименти и в близките 3 седмици няма да пиша), така че човек трябва да е много внимателен с действията си в този времеви период, защото това ще окаже влияние на твои проявления/инкарнации във времеви период, когато персонажите от гръцката митология (в това число и планетите) са манипулирали жителите и начина на живот по много по-очевиден начин.

  Давам прост пример – ако тук и сега успееш да бъдеш незасегната от хипнотичния или смазващ ефект от определени планетарни конфигурации (енергийно-информационни потоци), ще предадеш интегрираните качества и умения на другия ти Аз, който определено ще се нуждае от тях и ще пренапишеш живота му (за по-добро :) ).

  Когато се трудиш върху хармонизирането на вътрешния ти свят, планетарните влияния нямат никакъв ефект върху теб. :) Когато има мигове на дуално и незряло поведение, веднага се закачаш за тях и събитията от конфигурациите се случват в живота ти. Ще ти дам един пример – Луната, Меркурий, Слънцето и Сатурн бяха в скорпион в един ден, и в жълтия форум напрежението и споровете между потребителите бяха достигнали невиждан пик. Даже се чудеха неразбиращите да не би някой да им е направил магия, защо всички от пишещите са така изнервени и агресивни. Въпреки факта, че ги четях, аз си останах неутрално анализиращ ситуацията, недопускащ техните емоции да се пренесат във вътрешния ми свят, и през деня си въобще нямах такива или подобни скорпионски събития. :)

  ReplyDelete